Dit artikel is gerelateerd aan:

Verbetering kwaliteit Handelsregister

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 juli 2020

Wat verandert er?

De kwaliteit van het Handelsregister wordt verbeterd. Een aantal maatregelen kan gevolgen voor u hebben:

  • verplichting voor bestuursorganen om geconstateerde onjuistheden in niet-authentieke gegevens in het Handelsregister terug te melden;
  • versterking van de rol van de Kamer van Koophandel bij de bestrijding van malafide praktijken: registratie van bestuursverboden, integratie van centraal aandeelhoudersregister in het Handelsregister, aanpassing van de regels bij de ontbinding van lege rechtspersonen;
  • vereenvoudiging van de opgave in het Handelsregister van het aantal werkzame personen per vestiging;
  • uitgifte van de Legal Entity Identifier door de Kamer van Koophandel.

Voor wie?

  • alle bedrijven

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 juli 2020.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExterne link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven