Verklaring betalingsgedrag keten- en inlenersaansprakelijkheid wordt digitaal

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: nog niet bekend

Wat verandert er?

De verklaring betalingsgedrag keten- en inlenersaansprakelijkheid wordt gedigitaliseerd. De verklaringen worden niet meer opgestuurd, maar staan straks klaar in het persoonlijk domeinExterne link van de ondernemer op het beveiligde gedeelte van Belastingdienst.nl.

Voor wie?

  • (onder)aannemers
  • uitzendbureaus (intermediairs)

Wanneer?

Wanneer de wijziging ingaat, is nog niet bekend.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExterne link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven