Regels voor telefonische verkoop (telemarketing)

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 23 dec 2020
1 min lezen
English version

Verkoopt u een dienst of product aan de telefoon? Telefonische verkoop (telemarketing) zonder toestemming is verboden.

Ongevraagde telefonische verkoop verboden

Bedrijven en organisaties die aan telemarketing doen, mogen niet zomaar naar natuurlijke personen bellen. Natuurlijke personen zijn: consumenten, zzp'ers, commanditaire vennootschappen (cv), vennootschappen onder firma (vof) of maatschappen.

Dit verbod geldt niet voor telemarketing naar ondernemers met rechtspersoonlijkheid.

Regels voor telefonische verkoop (telemarketing)

Doet uw bedrijf of ideëel organisatie (zoals een goed doel) aan telefonische verkoop? Dat mag alleen in bepaalde situaties.

Telemarketing is wel toegestaan als:

  • de consument (of een ander type natuurlijke persoon) van tevoren toestemming geeft. De toestemming geldt voor een specifiek doel en voor een bepaalde tijdsduur
  • er sprake is van een klantrelatie (of dit was zo in de afgelopen 3 jaar)
  • de consument (of een ander type natuurlijke persoon) donateur van het goede doel is, vrijwilligerswerk heeft gedaan of bij een bijeenkomst aanwezig is geweest.

Bellen met klanten

Voor een telefoongesprek waarin u een product of dienst verkoopt, gelden regels voor telefonische verkoop, zoals:

  • U belt klanten nooit anoniem (uw telefoonnummer moet dus zichtbaar zijn). U vraagt nieuwe en bestaande klanten of u in de toekomst mag bellen. Dat doet u bij elk telefoongesprek.
  • Uw klant mag tijdens het gesprek aangeven, dat hij niet gebeld wil worden. U moet de gegevens van deze persoon vervolgens uit uw bellijsten verwijderen. Dit is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  • Tijdens het gesprek moet u vertellen wat u verkoopt, wat de kosten zijn en hoeveel bedenktijd de klant heeft.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie