Werken met elektriciteit

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Werken uw medewerkers met elektriciteit? Dan moet u zich houden aan de regels uit de Arbowetgeving en werken volgens de NEN-normen.

Arboregels voor werken met elektriciteit

Werken met elektriciteit kan gevaarlijk zijn. U moet daarom voorzorgsmaatregelen nemen zodat uw personeel zo weinig mogelijk risico loopt. De arboregels voor werken met elektriciteit zijn bijvoorbeeld:

  • Uw medewerkers moeten goed opgeleid en bevoegd zijn.
  • Uw medewerkers werken alleen met dubbel geïsoleerd gereedschap.
  • Uw medewerkers moeten maatregelen nemen om veilig te kunnen werken.
  • Medewerkers die in de buurt werken van een elektrische installatie voor hoogspanning (meer dan 1000 volt wisselspanning of 1500 volt gelijkspanning) moeten altijd met twee personen zijn.
  • Uw medewerkers mogen alleen aan of in de buurt van een elektrische installatie werken als de spanning eraf is. Behalve als het voor het werk noodzakelijk is om dit niet te doen.
  • U gebruikt zoveel mogelijk lage spanning. Hoe hoger de spanning, hoe meer afstand uw medewerkers moeten hebben tot de geleider.
  • Uw medewerkers mogen alleen elektrisch materieel schoonmaken in een installatie voor hoogspanning met de juiste bescherming en schoonmaakmiddelen. Ze mogen niet in gevaar zijn.

Afgesproken normen elektrotechniek

De NEN heeft samen met allerlei organisaties in de elektrotechniek afspraken gemaakt over:

U moet zich houden aan deze NEN-normen voor elektrotechniek.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)