Werken met elektriciteit

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Als uw medewerkers werken met elektriciteitExterne link moet u zich houden aan de Arbowetgeving. Hierin staan algemene regels over werken met elektriciteit en verwijzingen naar NEN-normen.

De regels voor werken met elektriciteitExterne link zijn onder meer:

  • De medewerkers moeten goed opgeleid en bevoegd zijn.
  • Zij moeten maatregelen nemen om veilig te kunnen werken.
  • Medewerkers die in de buurt werken van een elektrische installatie voor hoogspanning (boven 1000 volt wisselspanning of 1500 volt gelijkspanning) moeten altijd met twee personen zijn.
  • Wanneer medewerkers aan of in de buurt van een elektrische installatie werken, mag er geen spanning op de installatie staan.
  • Als medewerkers elektrisch materieel schoonmaken, mag dat alleen met de juiste bescherming en schoonmaakmiddelen en op plekken die niet onder spanning staan.

Voor hoogspanning of werksituaties waarbij werknemers altijd in aanraking komen met geleidend materiaal zijn er speciale werk- en installatievoorschriftenExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven