13e maand of eindejaarsuitkering voor uw personeel

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst | KVK

Voor uw werknemer is een 13e maand of eindejaarsuitkering een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde. U kunt zich met deze extra beloning onderscheiden van andere werkgevers. Lees over het berekenen van de dertiende maand of eindejaarsuitkering en de verschillen.

In cao, arbeidscontract

Een eindejaarsuitkering of dertiende maand is niet in de wet geregeld. Uw werknemer heeft er dus niet wettelijk recht op. Wel kan er in de cao staan dat u uw werknemer een dertiende maand of eindejaarsuitkering moet uitbetalen. En hoe hoog deze is. Staat er niets in de cao en wilt u deze arbeidsvoorwaarde aan uw personeel aanbieden? Zet de afspraken daarover dan in het arbeidscontract.

Wat is een 13e maand of eindejaaruitkering

Een dertiende maand is een extra maand loon. Het is een eenmalige extra betaling die gelijk is aan het brutomaandloon, exclusief vakantietoeslag. Een eindejaarsuitkering of eindejaarbonus kunt u vrij invullen. U bepaalt zelf het bedrag of percentage van het brutojaarsalaris. Vaak is de eindejaarsuitkering afhankelijk van de winst van het bedrijf. U kunt met uw personeel ook een ‘vloer’ afspreken. Dat is een vast bedrag dat u uw werknemer minimaal aan eindejaarsuitkering betaalt. Uw medewerkers bouwen over een 13e maand en eindejaarsuitkering meestal geen vakantietoeslag en pensioen op. Tenzij dat in de cao of arbeidsovereenkomst staat.

Voorwaarden voor een 13e maand of eindejaarsuitkering

U mag geen medewerkers uitsluiten van de dertiende maand of eindejaarsuitkering. Dat volgt uit de regels voor gelijke behandeling op het werk. U mag de extra beloning dus niet alleen uitkeren aan medewerkers met een vast contract. Ook werknemers met een tijdelijk contract of oproepcontract hebben recht op een dertiende maand of eindejaarsuitkering. Werknemers die ontslag hebben genomen, hebben recht op een deel van de dertiende maand of eindejaarsuitkering in het jaar van ontslag.

13e maand of eindejaarsuitkering berekenen

De 13e maand of eindejaarsuitkering komen bovenop het reguliere loon. Beide worden belast volgens een speciale tabel voor bijzondere beloningen. De dertiende maand en eindejaarsuitkering vallen buiten pensioenregelingen. Er wordt geen pensioenpremie op ingehouden. Kijk bij de Belastingdienst voor het berekenen van de 13e maand of eindejaarsuitkeringExterne link met de tabel voor bijzondere beloningen.

Uitbetalen dertiende maand of eindejaarsuitkering

De meeste werknemers ontvangen hun extra beloning in december. Bij het ontslag van een werknemer kunt u op een ander moment uitbetalen. U neemt de 13e maand of eindejaarsuitkering dan mee in de eindafrekening.

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst
KVK