Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomePersoneel

13e maand of eindejaarsuitkering voor uw personeel

Deze informatie is geplaatst door:KVKKVKBelastingdienstBelastingdienst± 2 min lezenEnglish version

Voor uw werknemer is een 13e maand of eindejaarsuitkering een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde. U kunt zich met deze extra beloning onderscheiden van andere werkgevers. Lees over het berekenen van de 13e maand of eindejaarsuitkering en de verschillen.

Wat is een 13e maand of eindejaarsuitkering?

Een 13e maand is een extra maand loon. Een eindejaarsuitkering, of eindejaarbonus, is een bedrag dat u zelf bepaalt. Vaak is dit een percentage van het brutojaarsalaris. Het zijn extra beloningen die u één keer per jaar betaalt aan uw werknemers.

13e maand of eindejaarsuitkering berekenen

Een 13e maand is een eenmalige extra betaling die gelijk is aan het brutomaandloon, zonder vakantietoeslag.

Een eindejaarsuitkering kunt u vrij invullen. U bepaalt zelf het bedrag of percentage van het brutojaarsalaris. Vaak is de eindejaarsuitkering afhankelijk van de winst van het bedrijf. U kunt met uw personeel ook een ‘vloer’ afspreken. Dat is een vast bedrag dat u uw werknemers minimaal aan eindejaarsuitkering betaalt.

Is een eindejaarsuitkering of 13e maand verplicht?

Een eindejaarsuitkering of 13e maand is niet in de wet geregeld. Wel kan er in de cao staan dat u uw werknemer een 13e maand of eindejaarsuitkering moet uitbetalen. En hoe hoog deze is. Staat er niets in de cao en wilt u deze arbeidsvoorwaarde aan uw personeel aanbieden? Zet de afspraken daarover dan in het arbeidscontract.

Wie heeft er recht op?

Betaalt u een 13e maand of eindejaarsuitkering aan uw personeel? Dan mag u geen werknemers uitsluiten. Dat volgt uit de regels voor gelijke behandeling op het werk. U mag de extra beloning dus niet alleen uitkeren aan medewerkers met een vast contract. Ook werknemers met een tijdelijk contract of oproepcontract hebben recht op een 13e maand of eindejaarsuitkering.

Werknemers die ontslag hebben genomen, hebben recht op een deel van de 13e maand of eindejaarsuitkering in het jaar van ontslag.

Loonheffingen berekenen

U moet loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden over de 13e maand of eindejaarsuitkering. U berekent deze loonheffingen met de tarieven uit een loonbelastingtabel voor bijzondere beloningen. Die tabel kiest u met het hulpmiddel Loonbelastingtabellen.

Uitbetalen 13e maand of eindejaarsuitkering

De meeste werknemers ontvangen hun extra beloning in december. Bij het ontslag van een werknemer kunt u op een ander moment uitbetalen. U neemt de 13e maand of eindejaarsuitkering dan mee in de eindafrekening.

Naar boven