Bedrijf starten als minderjarige

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
Belastingdienst
Belastingdienst
3 min lezen
English version

Een eigen bedrijf starten als u jonger bent dan 18 jaar. Dat kan. Voor grote beslissingen moet u wel toestemming hebben van uw ouders of voogd. Net als volwassenen moet u zich inschrijven bij KVK en belasting betalen. Maakt u winst? Dan kan dit gevolgen hebben voor de kinderbijslag.

Check of u wel een bedrijf heeft

Wanneer heeft u een onderneming? Om dat te bepalen kijken KVK en de Belastingdienst naar:

  • hoeveel winst u maakt
  • hoe zelfstandig u bent als ondernemer
  • hoeveel geld u in uw bedrijf stopt
  • hoeveel tijd uw bedrijf u kost
  • wat de waarde is van uw bedrijf
  • hoeveel klanten u verwacht te krijgen
  • hoeveel risico u loopt met uw bedrijf
  • hoe uw aansprakelijkheid geregeld is

Bekijk hier het webinar: Heb ik een hobby of een bedrijf?

Jonger dan 18 jaar? Dan bent u minderjarig

In het Burgerlijk Wetboek staat dat minderjarigen alleen rechtshandelingen mogen verrichten met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers. Dat zijn dus uw ouders of voogd. Denk aan het afsluiten van een mobiel abonnement, een lening bij de bank en het tekenen van contracten. Gaat u zich inschrijven bij KVK, neem dan ook een van uw ouders of verzorgers mee. Als u 16 of 17 bent, dan kunt u hierin verandering brengen door handlichting aan te vragen.

Wordt u 18 jaar? Dan hoeven uw ouders meestal niets te doen. Wel als ze een volmacht tekenden en deze willen stoppen. KVK stuurt uw ouders hierover geen bericht. Een volmacht intrekken kan online, via de pagina Wijzigen op kvk.nl.

16 of 17 jaar? Vraag een handlichting aan

Wilt u niet telkens aan uw ouders toestemming vragen voor uw rechtshandelingen? Dan kunt u handlichting aanvragen bij de kantonrechter. U bent dan niet langer handelingsonbekwaam. En dus zelf aansprakelijk voor uw handelen.

Handlichting aanvragen kan alleen als u 16 of 17 jaar oud bent. U heeft hiervoor toestemming nodig van uw ouders of voogd. Het is niet mogelijk hiervoor iemand anders aan te dragen. De handlichting vervalt automatisch wanneer u 18 en dus meerderjarig wordt.

Jonger dan 16 jaar? U heeft overal toestemming voor nodig

Bent u jonger dan 16 jaar? Dan kunt u geen handlichting aanvragen. U moet uw ouders of voogd bij elke grote handeling om toestemming vragen. Zij moeten dan schriftelijk toestemming geven. En zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor uw handelen. Krijgt u geen toestemming? Dan is uw rechtshandeling ongeldig en kunnen uw ouders of voogd uw handelen nog 3 jaar terugdraaien.

Uw bedrijf inschrijven bij KVK

Ook als minderjarige ondernemer moet u zich inschrijven bij KVK. Zij verzorgen vaak ook uw aanmelding bij de Belastingdienst. Neem een van uw ouders of voogd mee. Tenzij u handlichting heeft en die meeneemt.

Kies een rechtsvorm die bij u past

Als startende ondernemer moet u een rechtsvorm kiezen. Kies met hulp van de beslistool een rechtsvorm die bij uw situatie past.

U moet belasting betalen

Als u winst maakt, heeft u een bron van inkomsten. Dan ziet de Belastingdienst u waarschijnlijk als ondernemer voor de inkomstenbelasting. U betaalt dan belasting over de winst uit uw onderneming.

U moet zelf aangifte inkomstenbelasting doen. Daarnaast ontvangt u een aanslag voor de Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Uw aangifte heeft ook invloed op die van uw ouders. Zij worden via Box 3 belast voor uw eventuele vermogen.

Daarnaast moet over de meeste producten en diensten omzetbelasting (btw) betaald worden.

Feiten en cijfers: aantal minderjarige ondernemers

De grafiek toont het aantal minderjarige ondernemers in Nederland per jaar.