Dit artikel is gerelateerd aan:

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2021

Wat verandert er?

Bent u een kleine werkgever en beëindigt u uw bedrijf door ziekte of pensionering? Dan heeft u vanaf 2021, onder voorwaarden, recht op compensatie van de transitievergoeding voor uw werknemers. De compensatie geldt ook wanneer uw bedrijf stopt door uw overlijden.

Voor wie?

  • ondernemers die hun bedrijf beëindigen door ziekte of pensionering
  • ondernemers van wie het overlijden leidt tot bedrijfsbeëindiging

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2021.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExterne link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven