Aanzegtermijn voor tijdelijke contracten

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Heeft u een werknemer in dienst met een tijdelijk contract van een half jaar of langer? Dan geldt de aanzegtermijn. Met de aanzegtermijn bent u verplicht uw werknemer op tijd te laten weten of u zijn contract wel of niet verlengt.

Wat is een aanzegtermijn?

Een aanzegtermijn is de periode waarbinnen u uw werknemer schriftelijk moet laten weten of u zijn tijdelijke contract wel of niet verlengt. Dat moet uiterlijk 1 maand voordat het contract afloopt.

Als u het contract verlengt, moet u laten weten onder welke voorwaarden. Doet u dit niet, dan gelden dezelfde voorwaarden als bij het vorige contract.

U kunt ook al meteen bij het afsluiten of het verlengen van het arbeidscontract schriftelijk laten weten dat u het contract niet gaat verlengen. Dan geldt er geen aanzegtermijn.

Wanneer geldt de aanzegtermijn niet?

De aanzegtermijn geldt niet bij:

  • vaste contracten
  • tijdelijke contracten korter dan 6 maanden
  • een uitzendovereenkomst met uitzendbeding
  • tijdelijke contracten zonder einddatum, bijvoorbeeld een contract dat geldt tot een project klaar is

Vergoeding bij geen of te late aanzegtermijn

Laat u de werknemer niet op tijd weten of u het contract wel of niet verlengt? Dan moet u een vergoeding betalen. Hoe hoog de vergoeding is, hangt af van:

  • hoeveel u te laat bent
  • wat voor soort contract uw werknemer heeft

U hoeft geen vergoeding te betalen als:

Aanzegtermijn of opzegtermijn?

Een aanzegtermijn is iets anders dan een opzegtermijn. De aanzegtermijn heeft te maken met dat u iemand met een tijdelijk contract laat weten of het contract stopt op de einddatum of dat u gaat verlengen. De opzegtermijn gaat over hoe lang u van tevoren aan moet geven dat u een vast contract (of een tijdelijk contract met tussentijdse opzegmogelijkheid) wil beëindigen.

Dit artikel is gerelateerd aan:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)