Dit artikel is gerelateerd aan:

Opzegtermijn bij ontslag

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wilt u uw werknemer ontslaan? Dan moet u rekening houden met de opzegtermijn. Ook voor een werknemer die ontslag neemt, geldt een opzegtermijn.

Wanneer geldt de opzegtermijn?

De opzegtermijn geldt bij arbeidscontracten voor onbepaalde tijd. En soms bij contracten voor bepaalde tijd, als u daarin met uw werknemer afspreekt dat u allebei tussentijds kunt opzeggen. Opzeggen moet tegen het einde van de maand. Behalve als u met uw werknemer schriftelijk een andere afspraak heeft gemaakt.

Wanneer geldt de opzegtermijn niet?

Opzegtermijn werknemer

Uw werknemer heeft een wettelijke opzegtermijn van 1 maand. Dat betekent dat uw werknemer 1 maand voordat hij wil stoppen zijn contract moet opzeggen.

U kunt samen een kortere of langere opzegtermijn afspreken. Die afspraak zet u in de arbeidsovereenkomst. Is de opzegtermijn van uw werknemer langer dan 1 maand? Dan moet uw eigen opzegtermijn minstens 2 keer zo lang zijn. De opzegtermijn voor uw werknemer mag nooit langer zijn dan 6 maanden.

Opzegtermijn werkgever

Uw wettelijke opzegtermijn is minimaal 1 maand en maximaal 4 maanden. Dat betekent dat u uw werknemer 1 tot 4 maanden van tevoren moet vertellen dat u het contract beëindigt. Vaak geldt: hoe langer iemand bij u werkt, hoe langer de wettelijke opzegtermijnExterne link.

U mag zelf ook afspraken maken over uw opzegtermijn. Wilt u een kortere opzegtermijn dan uw wettelijke opzegtermijn? Dit kan alleen als de cao dit toestaat. Maakt u zelf geen afspraken en is er ook geen cao? Dan geldt de wettelijke opzegtermijn.

Heeft u een oudere werknemerExterne link? Dan geldt soms een langere opzegtermijn dan de wettelijke opzegtermijn. Het gaat om werknemers die voor 1 januari 1999 in dienst zijn gekomen en op deze datum ouder waren dan 45 jaar. De opzegtermijn kan dan maximaal 26 weken zijn.

Vaststellingsovereenkomst

Als u met uw werknemer een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst sluit, is het opnemen van een opzegtermijn niet verplicht. Uw werknemer heeft wel pas recht op een WW-uitkering na afloop van de opzegtermijn, ook als deze niet in de overeenkomst staat.

Opzegtermijn oudere werknemers

Heeft u een oudere werknemer? Daarvoor geldt soms een langere opzegtermijn dan de wettelijke opzegtermijn. Het gaat om werknemers die:

  • al sinds 1 januari 1999 in dienst zijn
  • toen ouder waren dan 45 jaar
  • en op 1 januari 1999 een langere opzegtermijn hadden dan de huidige wettelijke opzegtermijn.

Vergoeding betalen

Houdt u zich niet aan de opzegtermijn? Dan moet u uw werknemer een vergoeding Externe linkbetalen. Deze vergoeding is het loon dat uw werknemer zou krijgen als u zich wel aan de opzegtermijn had gehouden. In dat geval is het bedrag altijd minimaal 1 maandsalaris.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid