Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomeWetten en regels

Wettelijke opzegtermijn bij ontslag werknemer

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)± 2 min lezenEnglish version

Wilt u uw werknemer ontslaan? Dan moet u rekening houden met de wettelijke opzegtermijn. Ook voor een werknemer die ontslag neemt, geldt een wettelijke opzegtermijn.

Opzegtermijn vast contract

De opzegtermijn geldt bij arbeidscontracten voor onbepaalde tijd. U moet als werkgever opzeggen voor het einde van de maand. Behalve als u met uw werknemer schriftelijk een andere afspraak heeft gemaakt.

Opzegtermijn tijdelijk contract

Voor een tijdelijk contract geldt geen opzegtermijn. Een contract voor bepaalde tijd loopt af op de afgesproken einddatum. U mag met uw werknemer afspreken dat u het contract eerder kunt opzeggen. Deze afspraak moet dan in het contract staan. Dit heet een tussentijds opzegbeding.

Aanzegtermijn

Voor een tijdelijk contract geldt wel een aanzegtermijn. Binnen deze tijd moet u de werknemer schriftelijk laten weten of u het tijdelijke contract wel of niet verlengt.

Wanneer geldt de opzegtermijn niet?

De wettelijke opzegtermijn geldt niet:

Opzegtermijn werknemer

Gaat uw werknemer het contract opzeggen? Dan heeft uw werknemer een wettelijke opzegtermijn van 1 maand. Uw werknemer moet 1 maand voordat hij stopt zijn contract opzeggen.

Uw werknemer mag een langere opzegtermijn met u afspreken tot maximaal 6 maanden. Deze afspraak moet u in het contract zetten. Uw eigen opzegtermijn wordt dan 2 keer zo lang als die van uw werknemer.

Opzegtermijn werkgever

Gaat u het contract opzeggen? Dan heeft u een wettelijke opzegtermijn van minimaal 1 maand tot maximaal 4 maanden. Dat betekent dat u uw werknemer 1 tot 4 maanden van tevoren moet vertellen dat u het contract beëindigt. Hoe langer iemand bij u werkt, hoe langer de wettelijke opzegtermijn.

Wilt u een kortere opzegtermijn dan uw wettelijke opzegtermijn? Dit kan alleen als de cao dit toestaat. Maakt u zelf geen afspraken en is er ook geen cao? Dan geldt de wettelijke opzegtermijn.

Opzegtermijn oudere werknemers

Heeft u een oudere werknemer? Daarvoor geldt soms een langere opzegtermijn dan de wettelijke opzegtermijn. Het gaat om werknemers die:

  • al sinds 1 januari 1999 in dienst zijn
  • toen ouder waren dan 45 jaar
  • op 1 januari 1999 een langere opzegtermijn hadden dan de huidige wettelijke opzegtermijn

Vergoeding betalen

Houdt u zich niet aan de opzegtermijn? Dan moet u uw werknemer een vergoeding betalen. Dit bedrag is het loon dat u zou moeten betalen tijdens de opzegtermijn. De vergoeding is altijd minimaal 1 maandsalaris.

Zie ook

Naar boven