Energiebesparingsplicht en informatieplicht

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Verbruikt uw bedrijf of instelling per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)? Dan heeft u volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer een energiebesparingsplichtExternal link. Daar is in 2019 een informatieplicht bijgekomen.

Energiebesparingsplicht

Verbruikt uw bedrijf of instelling (Wet milieubeheer-inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalentExternal link)? Dan moet u energiebesparende maatregelen nemen die zich binnen 5 jaar of minder terugverdienen.

U kunt het Stappenplan informatieplicht energiebesparingExternal link gebruiken om te bepalen:

  • of u een informatie- en energiebesparingsplicht heeft
  • welke lijst met erkende maatregelen voor uw bedrijfstak van toepassing is

In de Erkende Maatregelenlijst voor energiebesparing (EML)External link staan maatregelen voor 19 bedrijfstakken. U neemt de EML als uitgangspunt voor de energiebesparing in uw bedrijf of instelling.

Informatieplicht energiebesparing

Heeft uw bedrijf of instelling een energiebesparingsplicht? Dan heeft u ook een informatieplicht. U moet aan de gemeente of omgevingsdienst laten weten wat u doet om energie te besparen.

Melden bij eLoket

Om aan de informatieplicht te voldoen, moet u uiterlijk 1 juli 2019 rapporteren welke maatregelen u heeft genomen om energie te besparen. U doet dat via eLoketExternal link van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). U heeft hiervoor een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. Na uw rapportage moet u iedere 4 jaar informatie geven over uw energiebesparende maatregelen.

Geen informatieplicht

De informatieplicht geldt niet voor:

Bedrijven met energie-auditplicht (EED)

Heeft uw bedrijf of instelling naast de informatieplicht energiebesparing een EED-auditplichtExternal link voor uw hele onderneming? Dan moet u uiterlijk 5 december 2019 rapporteren welke maatregelen u heeft genomen om energie te besparen. Rapporteren doet u via eLoketExternal link .

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven