Dit artikel is gerelateerd aan:

Energiebesparingsplicht en informatieplicht

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

± 2 min lezen

Verbruikt uw bedrijf of instelling per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)? Dan heeft u volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer een energiebesparingsplicht. Daar is in 2019 een informatieplicht bijgekomen.

Energiebesparingsplicht

Verbruikt uw bedrijf of instelling (Wet milieubeheer-inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)? Dan moet u energiebesparende maatregelen nemen die zich binnen 5 jaar of minder terugverdienen.

U kunt het Stappenplan informatieplicht energiebesparing gebruiken om te bepalen:

  • of u een informatie- en energiebesparingsplicht heeft
  • welke lijst met erkende maatregelen voor uw bedrijfstak van toepassing is

In de Erkende Maatregelenlijst voor energiebesparing (EML) staan maatregelen voor 19 bedrijfstakken. U neemt de EML als uitgangspunt voor de energiebesparing in uw bedrijf of instelling.

Informatieplicht energiebesparing

Heeft uw bedrijf of instelling een energiebesparingsplicht? Dan heeft u ook een informatieplicht. U moet aan de gemeente of omgevingsdienst laten weten wat u doet om energie te besparen.

Melden bij eLoket

Om aan de informatieplicht te voldoen, moest u uiterlijk 1 juli 2019 rapporteren welke maatregelen u heeft genomen om energie te besparen. Heeft u dat nog niet gedaan? Doe dat dan zo snel mogelijk. U rapporteert via eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U heeft hiervoor een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig.

Inrichtingen die na 1 januari 2019 zijn of worden opgericht, hebben 1 jaar de tijd om aan de informatieplicht te voldoen.

Let op: is er na 1 januari 2019 een bedrijf opgericht op een bestaande locatie? En het doet het bedrijf gelijksoortige activiteiten op die locatie als het bedrijf ervoor? Dan is er geen sprake van een nieuwe inrichting en geldt 1 juli 2019 als uiterste datum voor de informatieplicht.

Geen informatieplicht

De informatieplicht geldt niet voor:

Bedrijven met energie-auditplicht (EED)

Heeft uw bedrijf of instelling naast de informatieplicht energiebesparing een EED-auditplicht voor uw hele onderneming? Dan moet u uiterlijk 5 december 2019 rapporteren welke maatregelen u heeft genomen om energie te besparen. Rapporteren doet u via eLoket .

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven