Evenementen organiseren

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 21 mei 2024
2 min lezen
English version

Organiseert u een evenement op een openbare plek? Bijvoorbeeld op straat, in een park of op een plein? Dan kan het zijn dat u een evenementenvergunning van de gemeente en een omgevingsvergunning nodig heeft. Vaak is een melding voldoende.

Evenementen zijn bijvoorbeeld:

Regels voor evenementen

Evenementen kunnen overlast geven. Daarom zijn er regels om overlast voor de omgeving te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. De regels die voor evenementen gelden hangen af van het soort evenement en de locatie. De gemeente bepaalt voor de meeste evenementen welke regels gelden.

De regels van de gemeente staan in:

Deze regels zijn te vinden op Lokaleregelgeving.nl en op de website van uw gemeente.

Evenementenvergunning aanvragen

Voor sommige evenementen heeft u een evenementenvergunning nodig van de gemeente. Vaak hoeft u alleen een melding te doen. Of u een evenementenvergunning nodig heeft of een melding moet doen kunt u vinden op de website van uw gemeente.

Omgevingsvergunning aanvragen

Soms heeft u naast de evenementenvergunning ook een omgevingsvergunning nodig van de gemeente, het waterschap, de provincie of het Rijk. Bijvoorbeeld als uw evenement:

Bij de aanvraag van de evenementenvergunning laat de gemeente u weten welke andere vergunningen u nodig heeft. U kunt dit ook met de vergunningcheck van het Omgevingsloket controleren. In het Omgevingsloket ziet u welke regels gelden in uw gemeente, provincie of waterschap. En u kunt direct een omgevingsvergunning aanvragen.

Melding bij festiviteiten

Wilt u een feest organiseren bij uw bedrijf, zoals bij uw winkel of een café? Bijvoorbeeld:

  • Een evenement rond een feestdag zoals Koningsdag, Bevrijdingsdag of carnaval (collectieve festiviteiten).
  • Een open dag, bedrijfsfeest of groot scherm bij de WK-finale (incidentele festiviteiten).

Dan moet u mogelijk een melding doen bij uw gemeente. Neem altijd contact op met uw gemeente als u een feest wilt organiseren met meer geluid dan toegestaan. U kunt dan van de gemeente een ontheffing van de geluidsnormen krijgen.

De regels over dit soort feesten staan in de festiviteitenregeling, de APV of in het omgevingsplan. De regels over festiviteiten kunnen in elke gemeente anders zijn.

Evenementen op provinciale vaarwegen

Voor het houden van een evenement op een provinciale vaarweg heeft u soms een vergunning, ontheffing of toestemming nodig van de provincie.

Kan de scheepvaart gewoon doorgaan tijdens uw evenement? Dan is een melding of toestemming van uw provincie voldoende. Neem hiervoor contact op met uw provincie.

Moet de scheepvaart door uw evenement gestremd worden? Dat betekent dat de vaarweg tijdelijk gesloten is, bijvoorbeeld als u een roeiwedstrijd of optocht organiseert. Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. U vraagt deze aan bij het Omgevingsloket.

Geluidsontheffing sportmotoren

Gaat u met sportmotoren veel lawaai maken op een evenement of sportterrein? Dan moet u een geluidsontheffing voor sportmotoren aanvragen bij de provincie.

Online evenementenvergunning aanvragen met de Berichtenbox

Met de Berichtenbox voor bedrijven kunt u de evenementenvergunning online aanvragen bij de gemeente. De aanvraag voor een omgevingsvergunning kan tijdelijk niet met de Berichtenbox. De Berichtenbox wordt nog gekoppeld aan het Omgevingsloket. De Berichtenbox voor bedrijven is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer online berichten uitwisselt met Nederlandse overheden.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie