Innovatiemissie ruimtevaart Verenigde Staten

Bent u actief in de ruimtevaartsector? En wilt u een duurzame relatie opbouwen met Amerikaanse partners? Ga dan mee met de innovatiemissie ruimtevaart naar regio District of Columbia, Maryland en Virginia (DMV).

De ruimtevaartmarkt in de Verenigde Staten (VS) is met enorme voorsprong wereldwijd de grootste. In 2021 werd wereldwijd alleen al door overheden $ 92 miljard uitgegeven in de ruimtevaartsector. Meer dan de helft hiervan, een kleine $ 55 miljard werd door overheden in de VS uitgegeven (Bron: Euroconsult 'Government Space Programs' rapport, 2021).

Waarom de DMV regio?

De grootste en belangrijkste overheidsinstantie op het gebied van ruimtevaart is de NASA. Het hoofdkantoor is in Washington DC en de NASA-onderzoekscentra bevinden zich in de regio, zoals het Goddard Space Flight Center in Maryland.

Daarnaast zijn er veel van de grote Amerikaanse spelers aanwezig in deze regio, zoals Northrop Grumman, L3/Harris, Lockheed Martin en Boeing, zo ook kennisinstellingen zoals de Johns Hopkins University, het Applied Physics Laboratory (APL) en de University of Maryland.

Doel

De ruimtevaart-innovatiemissie is een oriënterende missie, die zich richt op het verkennen van nieuwe contacten en het opbouwen van relaties met de Amerikaanse ruimtevaartsector, zowel publiek als privaat. Hiermee willen we een basis leggen voor toekomstige business.

Het programma van de innovatiemissie ontwikkelen we met alle betrokken partijen: het NSO, SpaceNed, de Nederlandse ambassade in Washington, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en een delegatie vanuit de Nederlandse ruimtevaartsector. Hiermee willen we tijdens deze missie deuren openen voor de Nederlandse delegatie.

Voor wie?

Deze missie is interessant voor Nederlandse ruimtevaartbedrijven en -kennisinstellingen die een serieuze interesse hebben in de VS. We sturen aan op het betrekken van mensen met beslissingsbevoegdheid en met technische kennis, expertise en/of achtergrond. Dezelfde doelgroep wordt in de VS benaderd. Denk aan lead system engineers, commodity managers en procurement managers.

Deelname en selectie

Er kunnen maximaal 25 deelnemers mee met deze missie. Afhankelijk van het totaal aantal deelnemende bedrijven, kunnen er maximaal 2 personen per bedrijf deelnemen. De coronarestricties die op dat moment gelden en mogelijk worden opgelegd door de te bezoeken locaties, kunnen ook invloed hebben op het uiteindelijke maximum aantal deelnemers.

Op basis van het inhoudelijke programma kijken we welke deelnemers het beste passen binnen deze innovatiemissie. Wij behouden het recht om keuzes te maken op basis van inhoudelijke match met het programma en het doel van de missie.

Programma

Het missieprogramma is nog in ontwikkeling. We streven ernaar de specifieke wensen van de deelnemers zoveel mogelijk mee te nemen bij het bepalen van het definitieve programma.

Het conceptprogramma bevat de volgende elementen in de DMV regio en de Nederlandse ambassade in Washington DC:

  • Bezoeken aan bedrijven, kennisinstellingen, onderzoekscentra of overheidsinstituten in en rondom Washington DC, bijvoorbeeld NASA Goddard.
  • Rondetafelgesprekken over mogelijke samenwerkingskansen rondom de thema’s die in samenspraak met de deelnemers bepaald worden.
  • Pitchmomenten en netwerkbijeenkomsten
  • Formeel netwerkdiner of –lunch
  • Matchmakingbijeenkomst(en)

Voorafgaand aan deze missie

Na aanmelding zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het programma en de logistieke zaken.

Wij vragen u om u actief voor te bereiden op deze missie door u goed in te lezen in de regio en de organisaties die we gaan bezoeken. Daarnaast vragen we u om uw voorstel voor de Amerikaanse marktpartijen zo helder mogelijk neer te zetten.

Ook vragen wij u na uw aanmelding om input voor het verder vormgeven van het programma. Bijvoorbeeld in de vorm van een one-pager met beschrijving van relevante activiteiten voor de Amerikaanse markt en een bio van de deelnemer.

In de aanloop naar de missie organiseren wij een informatiebijeenkomst om dieper in te gaan op het programma en de doelen voor deze missie. Maar ook met informatie over zakendoen in de VS en het ruimtevaart ecosysteem in de DMV regio.

Kosten

De kosten voor deelname aan de innovatiemissie bedragen € 250 exclusief btw per persoon.

Deelname is inclusief programma, transfers naar programmaonderdelen, lunches en diners wanneer deze als onderdeel van het programma zijn opgenomen.

De missie is exclusief reis- en verblijfkosten (hotels en intercontinentale vluchten) en alle individuele kosten, zoals lunches en diners buiten het programma om.

Aanmelden

Aanmelden is niet meer mogelijk.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze innovatiemissie? Neem dan contact op met Chantal Mas: chantal.mas@rvo.nl of innovatiemissies@rvo.nl.

COVID-19-clausule

De organisatie neemt op 20 mei een besluit over het doorgaan van de innovatiemissie op basis van het dan geldende reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de in VS dan geldende inreisregelgeving. Deelnemers worden hierover meteen geïnformeerd. Bij uitstel of annulering worden geen deelnemerskosten in rekening gebracht. Mocht het reisadvies in de periode vanaf 20 mei tot vertrek alsnog wijzigen, dan behoudt de organisatie zich het recht voor om de missie alsnog te annuleren.

De lokale maatregelen zijn aan verandering onderhevig en worden nauwlettend gemonitord door de Nederlandse vertegenwoordiging in de Verenigde Staten. U wordt voor uw vertrek geïnformeerd over de dan geldende maatregelen en voorwaarden.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Details

Locatie

District of Columbia, Maryland en Virginia

Datum

Ma 20 jun 2022 - 24 jun 2022

Deelname kost € 250

Direct aanmelden