Zoeken

Innovatiemissie VK: Robotisering en digitalisering Open Teelt groente en fruit

Voor wie?

Deze missie is interessant voor als u zoekt naar samenwerkingspartners voor:

 • imaging oplossingen, zoals het gebruik van spectrale camera’s, drones of satellietdata;
 • sensors- en precisietechnologie;
 • roboticaoplossingen;
 • software- en dataoplossingen, zoals AI-besluitvormingsmodellen.

Waarom Verenigd Koninkrijk?

De landbouw in het Verenigd Koninkrijk verandert. Ondernemers in de land- en tuinbouw moeten inspelen op veranderingen in het landbouwbeleid na Brexit. Ook hebben zij een cruciale rol bij het realiseren van doelstellingen op het gebied van klimaat-, milieu- en natuurbeleid. Tegelijkertijd worstelen bedrijven met achterblijvende productiviteit, snel stijgende kosten voor inputs en tekorten aan personeel. De waarde van de fruitproductie in het VK in 2021 was ongeveer € 1 miljard, waarvan ongeveer 95% in de vollegrond. Belangrijke fruitteelten in het Verenigd Koninkrijk zijn met name appel, aardbei, zwarte bes, peer, en framboos. De waarde van de groenteproductie (met name wortel, ui, groene erwten, kool, (kool)raap, bloemkool, sla en broccoli) in de vollegrond was in 2021 ongeveer € 1,5 miljard.

Het Verenigd Koninkrijk erkent de cruciale rol en het potentieel voor technologische innovatie in de sector. De Britse regering biedt steun aan boeren om te investeren in apparatuur, technologie en infrastructuur om de productiviteitsgroei te verhogen, zoals via een landbouwinvesteringsfonds (Farming Investment Fund) en een landbouwinnovatieprogramma (Farming Innovation Programme). Het land investeert daarnaast in innovatiesamenwerking en kennisoverdracht tussen bedrijfsleven, universiteiten en onderzoeksinstrumenten en kijkt daarbij nadrukkelijk naar Nederland als goed voorbeeld.

Wat levert deelname aan deze missie u op?

Met de missie krijgt u de kans om:

 • inzicht te krijgen in het ecosysteem, innovatieve ontwikkelingen en kansen in de open teelt van groente en fruit in het VK;
 • trends en kansen te verkennen voor (publiek-private) samenwerking op het gebied van technologische innovatie tussen uw kennisinstelling of bedrijf en kennisinstellingen en bedrijven in het VK;
 • Innovatieve kennis en technologie van uw organisatie koppelen aan de marktkansen in het VK.

Het streven van bedrijven en de Britse overheid naar de ontwikkeling van concrete, marktgerichte R&D-projecten voor de vollegrond groente- en fruitteelt om uitdagingen als personeelstekorten, voedselveiligheid, duurzaamheid en milieu te adresseren, biedt kansen voor samenwerking met Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. Meer informatie over kansen op het gebied van AgriTech vindt u in het marktrapport 'Opportunities for Trade and Collaboration in the Agri Tech Sector in the United Kingdom' dat in december 2020 in opdracht van de Landbouwraad in Londen en RVO is opgesteld. De Nederlandse kennis, kunde en technologie draagt wereldwijd bij aan innovatie in de land- en tuinbouw. Deze positie versterken we door te investeren in innovaties en samen te werken aan onderzoek en ontwikkeling met internationale partners.

Conceptprogramma

Het missieprogramma wordt ontwikkeld door RVO in samenwerking met het team van de Nederlandse landbouwraad in Londen. We proberen de specifieke wensen van de deelnemers zoveel mogelijk mee te nemen bij het bepalen van het definitieve programma. Het programma bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

 • Bezoeken aan onderzoeks- en innovatieclusters (inclusief de innovatie clusters Growing Kent and Medway en Agri-TechE).
 • Bezoek aan de FruitFocus 2023 beurs op 12 juli in East Malling, Kent.
 • Bezoeken aan fruittelers.
 • Kennismaken met technologiebedrijven en kennisinstellingen.
 • Seminars en netwerkbijeenkomsten ten behoeve van relatievorming met partijen uit het Verenigd Koninkrijk.

Kosten

De kosten voor deelname aan de innovatiemissie zijn € 250 per persoon exclusief btw. Hierbij is inbegrepen: deelname aan het gezamenlijke programma, transfers van en naar programmaonderdelen en lunch en diners als deze in het programma staan. Deelname is exclusief reis- en verblijfskosten, alle individuele kosten en mogelijke kosten voor een matchmaking (dit wordt in een later stadium bepaald).

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan de innovatiemissie, meld u dan uiterlijk 7 april 2023 aan via het aanmeldformulier. Definitieve deelname hangt af van het aantal beschikbare plekken. Ook kijken wij hoe goed uw technologie binnen de scope en het doel van de missie past.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze innovatiemissie? Neem dan contact op met:

Extra informatie

Op zoek naar financiële ondersteuning voor uw plannen?

Lees meer over programma’s en regelingen:

COVID-19-clausule

De organisatie neemt op 20 april 2023 een besluit over het doorgaan van deze innovatiemissie op basis van:

 • het aantal aanmeldingen;
 • het dan geldende reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken; en
 • de dan in het VK geldende inreisregelgeving.

U wordt hier meteen over geïnformeerd. Bij uitstel of annulering worden er geen deelnemerskosten in rekening gebracht. Mocht het reisadvies in de periode vanaf 20 april 2023 tot vertrek alsnog wijzigen, dan behoudt de organisatie zich het recht voor om de innovatiemissie alsnog te annuleren. Ook dan brengen wij geen deelnemerskosten in rekening.

De lokale maatregelen zijn aan verandering onderhevig. De Nederlandse vertegenwoordiging in het VK houdt de maatregelen nauwlettend in de gaten. Wij informeren u voor uw vertrek over de dan geldende maatregelen en voorwaarden.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Over onsContactDisclaimerCookies & PrivacyToegankelijkheidAPIBusiness.gov.nl (English)Ondernemersplein is een initiatief van:KVKRijksdienst voor Ondernemend NederlandRDWBelastingdienstCentraal Bureau voor de StatistiekUWVToegankelijkheidsniveau: W3C WAI-AA WCAG 2.1