Innovatiemissie Waterstof China

Het Nederland-China netwerk organiseerde in 2020 en 2021 verschillende succesvolle waterstofwebinars en lokale waterstofdelegaties met een grote focus op informatieverspreiding. Om de focus meer te leggen op de dialoog en discussie tussen Nederlandse en Chinese waterstofpartijen, komt er in 2022 een digitale waterstof innovatiemissie. Uitgangspunt van de missie: interactie en matchmaking tussen beide landen.

Doel missie

Waarom China en waterstof?

China (wereldwijd de grootste waterstofproducent) is op veel vlakken inmiddels ook een wereldwijde leider als het gaat om actieve waterstoftoepassingen. Denk aan Fuel Cell Electric Vehicles (FCEV’s) (tienduizenden waterstofvoertuigen op de weg) en Hydrogen Refuelling Stations (HRS). Op het gebied van groene waterstofproductie en de daarbij horende infrastructuur, onshore en offshore, gaan de ontwikkelingen snel. Grote bedrijven als State Power Investment Corp (SPIC), Sinosynergy, SinoHytec en Dongfang zijn erg actief in de sector. Ook op het gebied van onderzoek naar fuel cells en elektrolyse zijn er veel onderzoeksinstellingen en universiteiten actief, zoals het bekende Dalian Institute of Chemical Physics. Er vindt ook onderzoek plaats naar mogelijkheden voor offshore wind naar waterstofproductie (inclusief offshore elektrolyse) en de daarbij horende uitdagingen. Met zijn grote schaal is de verwachting dat China een grote rol zal spelen in kostenverlaging van groene waterstofproductie.

Kansen voor Nederland

In maart 2022 presenteerde China het ambitieuze National Hydrogen Development Plan 2021-2035. Voor het uitvoeren van deze plannen realiseert China zich dat samenwerking met het buitenland noodzakelijk is op veel aspecten van de waterstofmarkt, zoals toepassingen, productie, vervoer, maar ook onderzoek en standaardisatie.

 • De waterstofstrategie van China biedt veel mogelijkheden tot internationale samenwerking en er is veel vraag naar buitenlandse expertise. Het Nederland-China netwerk ziet onder andere steeds meer interesse in expertise in efficiënt transport van waterstof via pijpleidingen. Een goed voorbeeld hiervan is de recente Chinees-Nederlandse samenwerking tussen Strohm en SPIC.
 • Vanwege de lange kustlijn en de vele offshore windprojecten, waar ook veel Nederlandse partijen actief zijn, komen er naar verwachting veel kansen voor 'offshore wind to hydrogen' op de korte termijn (pilot projecten) en op de lange termijn (marktontwikkeling).
 • Ook op het gebied van toepassingen zijn er veel kansen. Er zijn al Nederlandse partijen actief in China op het gebied van Hydrogen Refuelling Stations (Teesing en SHV) en er is een PiB actief die ook actief is met promotie voor haar partners.
 • Op het gebied van standaardisatie en certificering merken we dat lokale overheden en partijen graag naar het buitenland kijken voor oplossingen.

Voor wie?

Bent u een ondernemer, technologieprovider of als onderzoeker verbonden aan een kennisinstelling? En bent u actief op een van onderstaande thema's? Dan is deze missie mogelijk interessant voor u.

 • Oplossingen en technologieën voor opslag en transport van waterstof (offshore en onshore). Bijvoorbeeld verschillende pijpleidingoplossingen, opslagtechnologieën, tanks en onderdelen/componenten.
 • Onshore en offshore elektrolyse voor offshore waterstofproductie.
 • Ondernemer / start-up / scale-up met technologie voor waterstoftoepassingen die op zoek is naar kansen bij technologiedemonstratieprojecten en/of samenwerking met China.
 • Waterstofcertificering: deelname van certificerings- en beleidspartijen biedt een kans om samen te werken met de Chinese/standaardisatie-autoriteiten.

Concept programma

Het missieprogramma is nog in ontwikkeling. We proberen de specifieke wensen van de deelnemers zoveel mogelijk mee te nemen bij het bepalen van het definitieve programma en de matchmaking. Het conceptprogramma in het kort:

 • informatieve beleidsintroductie;
 • online / offline round table discussie;
 • matchmaking.

De digitale missie begint met enkele beleidsintroducties van de overheden gevolgd door enkele succesverhalen. Vervolgens vindt er een online/offline roundtable discussie plaats tussen enkele Nederlandse en Chinese partijen die dieper ingaan op verschillende waterstofgerelateerde kansen en uitdagingen. Hierbij is specifiek aandacht voor offshore en onshore pilot- en demonstratieprojecten, waarbij lokale overheden vaak een belangrijke rol spelen. Tenslotte vindt er een matchmaking plaats waarbij enkele grote en kleine Chinese spelers aan Nederlandse partijen kunnen uitleggen waar zij naar op zoek zijn. De Nederlandse partijen kunnen vervolgens hun mogelijke interesse tot samenwerking laten blijken.

Kosten

Aan deelname aan de innovatiemissie zijn geen kosten verbonden. Wel verwachten we van de deelnemers een actieve pitch die voor de matchmaking gebruikt kan worden.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan deze innovatiemissie? Meld u dan vóór 1 november aan via het registratieformulier.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze innovatiemissie, neem dan contact op met:

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Over onsContactDisclaimerCookies & PrivacyToegankelijkheidAPIBusiness.gov.nl (English)Ondernemersplein is een initiatief van:KVKRijksdienst voor Ondernemend NederlandRDWBelastingdienstCentraal Bureau voor de StatistiekUWVToegankelijkheidsniveau: W3C WAI-AA WCAG 2.1