Deze bijeenkomst is al geweest.Bekijk andere locaties en datums.

Validatiesessies voor het Vesta-Mais model - 16 april

Het Expertise Centrum warmte (ECW i.o.) organiseert in april drie validatiesessies voor het Vesta-MAIS model van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). PBL gebruikt dit model om voor gemeenten een startanalyse te maken van de opties om buurten aardgasvrij te maken.

Deze startanalyse van PBL is de basis voor de Leidraad waarnaar wordt verwezen in het Klimaatakkoord. Daarin is afgesproken dat er een Leidraad komt, als ondersteuning van de warmtetransitieplannen die de gemeenten gaan maken. Eind september wordt de conceptversie van de Leidraad gepubliceerd, waarin de resultaten van de startanalyse per buurt te zien zijn. Vanaf dat moment kunnen alle gemeenten met de Leidraad gaan werken en in maart 2020 komt er een definitieve versie beschikbaar. In de validatiesessies die het Expertise Centrum Warmte nu organiseert, is het doel de belangrijkste inputparameters te valideren. Het gaat dan om kosten en prestaties van technieken om gebouwen aardgasvrij te maken.

Over de sessies

Er zijn drie sessies: over de warmtenetten, de conversietechnieken en de schilmaatregelen. In alle sessies geven we ook een korte toelichting over het Vesta-MAIS model en de strategieën om het doel van 90% CO2-reductie in de gebouwde omgeving te bereiken. Een adviesbureau verwerkt de resultaten. De stuurgroep van het ECW beslist uiteindelijk over items waarover geen eenduidig advies komt uit de sessies. In mei 2019 worden de resultaten verwerkt, zodat het PBL vanaf juni 2019 de berekeningen kan gaan maken op basis van de gevalideerde kengetallen.

Data

De sessies staan gepland op de volgende data:

  • Maandagmiddag 1 april 2019: warmtenetten (Vol)
  • Donderdagmiddag 11 april 2019: conversietechnieken
  • Dinsdagmiddag 16 april 2019: schilmaatregelen.
Vanwege de grote belangstelling voor de sessie over warmtenetten op 1 april, organiseren we een tweede sessie op 24 april. U kunt zich daar nog voor aanmelden via het registratieformulier.

Meld u aan

  • Alle sessies vinden plaats in Utrecht.
  • Geef aan voor welke sessie(s) u interesse in heeft. U kunt zich hiervoor aanmelden via ons registratieformulierExterne link.
  • Er is per sessie plek voor maximaal 40 mensen. Als u zich aanmeldt en de sessie van uw keuze zit al vol, dan krijgt u daarover bericht. Het ECW kan u dan niet meer toelaten.
  • Voor meer informatie kunt u contact opnemenExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Details

Locatie

Utrecht

Datum

Di 16 apr 2019

Kosten

Gratis