Webinar Marinebouw - dialoogfase vervanging onderzeeboten Walrus-klasse

Deze weken begint de dialoogfase (D-fase) in de aanbestedingsprocedure van de vervanging van de Walrus-klasse onderzeeboten van de Nederlandse Koninklijke Marine. Samen met het ministerie van Defensie organiseren wij een webinar hierover. Tijdens deze online bijeenkomst leggen we uit waar we nu staan, hoe het komend jaar er zal gaan uitzien en wat dit voor u betekent.

Het webinar vindt online plaats op dinsdag 9 maart 2021 van 10:00 tot 11:30 uur. De sessie is met name interessant voor het Nederlands marinebouwcluster.

De dialoogfase (D-fase)

Tijdens de D-fase voeren de ministeries van Defensie en Economische Zaken en Klimaat gesprekken met de drie geselecteerde werven. Deze gesprekken leiden tot de definitieve uitvraag aan deze werven, gevolgd door hun offertes en uiteindelijk de gunning.

Wat betekent dit voor het Nederlandse marinebouwcluster?

In de D-fase werken de concurrerende werven toe naar hun offerte. Uit die offertes gaat onder andere blijken in hoeverre de verschillende werven het Nederlandse marinebouwcluster (strategisch) betrekken bij hun plannen. Dit is dus ook de fase waarin u als Nederlands bedrijf mag verwachten dat de concurrerende werven met u contact gaan zoeken. Het commissariaat Militaire Productie hecht er waarde aan dat u hier goed op voorbereid bent.

Programma

  1. Opening en welkom- Maurice Luijten, Commissariaat Militaire Productie - ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)/Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
  2. Vervanging onderzeebootcapaciteit (V-OZBT) in vogelvlucht- M.L.W. (Michel) Leenaarts MSc EMSD Beng, programmamanager Vervanging Onderzeebootcapaciteit, ministerie van Defensie/DMO
  3. Vervanging onderzeeboten en industriële samenwerking-Jan Christiaan Dicke – commissaris Militaire Productie (EZK)-Erik Janssen – coördinator speciale projecten, Commissariaat Militaire Productie (EZK)
  4. Meedoen aan de dialoogfase … wat betekent dat voor de Nederlandse maritieme bedrijven?- Maarten Lutje Schipholt - business development manager Marine/Plv. directeur, stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV)-Harm Kappen - voorzitter Dutch Underwater Knowledge Centre (DUKC), het NIDV platform voor bedrijven en onderzoeksinstituten op het gebied van onderwatertechnologie
  5. Met Nederlandse maritieme technologie bewezen betrouwbaar naar diepte-Marnix Krikke, directeur innovatie, Netherlands Maritime Technology
  6. Mogelijkheid tot het stellen van vragen
  7. Afsluiting

Meld u aan

Heeft u interesse? Meld u dan aan via het registratieformulier. Na uw aanmelding ontvangt u de link naar het digitale platform. Voor meer informatie over de webinar neemt u contact op met maurice.luijten@rvo.nl.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Details

Locatie

Online

Datum

Di 9 mrt 2021

Tijd

10:00 - 11:30 uur

Gratis

Direct aanmelden