Regels voor colportage en straatverkoop

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

< 1 min lezen

Verkoopt u buiten een winkel? Bijvoorbeeld op straat? Dan moet u uw klant duidelijk informeren.

Wat is colportage?

Colportage is de verkoop van producten of diensten buiten een officiële verkoopruimte zoals een winkel, bijvoorbeeld:

  • huis-aan-huis verkoop (verkoop aan de deur)
  • verkoop op straat
  • verkoopdemonstraties (bijvoorbeeld tijdens speciale busreizen)
  • verkoopparty's (bij iemand thuis)

Doet u aan telefonische verkoop of verkoop via een webwinkel? Dat valt niet onder verkoop buiten een verkoopruimte, maar onder verkoop op afstand.

Verkoop buiten een verkoopruimte

Sluit u overeenkomsten buiten de verkoopruimte? Dan moet u uw klant informeren over een aantal zaken. U moet de verkoop vastleggen in een overeenkomst. Hierbij gelden onder meer de volgende regels:

  • U mag geen overeenkomst sluiten als u weet of vermoedt dat een koper het niet kan betalen.
  • U en de koper moeten 2 exemplaren van dezelfde akte ondertekenen. Dan pas is de overeenkomst geldig. U geeft de koper een exemplaar van de ondertekende akte. Deze moet aan een aantal eisen voldoen. U moet onder andere de mogelijkheid vermelden om de overeenkomst te ontbinden.
  • De koper heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen na de sluiting van de overeenkomst.

De regels gelden niet voor overeenkomsten van € 50 of minder. U mag een product niet verdelen over meerdere overeenkomsten om onder de regels uit te komen.

Let op: Als u huis-aan-huis verkoopt, heeft u in sommige gemeenten een ventvergunning nodig.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)