Huis-aan-huis verkoop en straatverkoop

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen

Verkoopt u buiten een verkoopruimte (colportage)? Dan moet u zich aan meer regels houden dan bij verkoop via een winkel. Voorbeelden van verkoop buiten een verkoopruimte zijn:

  • huis-aan-huis verkoop
  • verkoop op straat
  • verkoopdemonstraties (tijdens speciale busreizen)
  • verkoopparty's (bij iemand thuis)

Doet u aan telefonische verkoop of verkoop via een webwinkel? Dat valt niet onder verkoop buiten een verkoopruimte, maar onder verkoop op afstand.

Sluiten van overeenkomst buiten een verkoopruimte

Sluit u overeenkomsten buiten de verkoopruimte? Dan moet u uw klant informeren over een aantal zaken. U moet de verkoop vastleggen in een overeenkomst. Hierbij gelden onder meer de volgende regels:

  • U mag geen overeenkomst sluiten als u weet of vermoedt dat een koper het niet kan betalen.
  • U en de koper moeten 2 exemplaren van dezelfde akte ondertekenen. Dan pas is de overeenkomst geldig. U geeft de koper een exemplaar van de ondertekende akte. Deze moet aan een aantal eisen voldoen. U moet onder andere de mogelijkheid vermelden om de overeenkomst te ontbinden.
  • De koper heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen na de sluiting van de overeenkomst.

De regels gelden niet voor overeenkomsten van € 50 of minder. U mag een product niet verdelen over meerdere overeenkomsten om onder de regels uit te komen.

Let op: Als u huis-aan-huis verkoopt, heeft u in sommige gemeenten een ventvergunning van uw gemeente nodig.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven