Regels voor payrolling

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Heeft u personeel nodig, maar wilt u geen werknemers aannemen? Dan kunt u kiezen voor payrollingExterne link en een overeenkomst sluiten met een payrollbedrijf. In dat geval werft u zelf uw personeel, bepaalt u het salaris en heeft u zeggenschap over de werknemer.

Wat is payrolling?

Het payrollbedrijf zorgt onder andere voor de verloning, arbeidscontracten, jaaropgaven, salarisadministratie en pensioenopbouw. Uw medewerkers zijn in dienst van het payrollbedrijf. Dit gebeurt op basis van een payrollconstructie.

Payrolling en loonheffingen

Het payrollbedrijf betaalt de loonheffingen en sociale verzekeringspremies. Doet uw payrollbedrijf dit niet? Dan kan de de Belastingdienst u aansprakelijk stellen. Sommige payrollbedrijven hebben het SNA-keurmerkExterne link van de Stichting Normering Arbeid (SNA). Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid. Dit beperkt het risico voor de inlener en uitbesteder van werk.

Arbeidsvoorwaarden en ontslag bij payrolling

Voor payrollmedewerkers kan de cao voor uitzendkrachten gelden. Payrollers hebben dezelfde ontslagbescherming als werknemers die rechtstreeks of in vaste dienst zijn. Bij het beoordelen van een voorgenomen ontslag van een payrollmedewerker door een payrollbedrijf kijkt UWV of de rechter naar de omstandigheden bij de inlener. Het opzeggen van een payrollconstructie tussen inlener en payrollbedrijf is dan onvoldoende grond.

Let op: Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Bereid u als werkgever voor. Lees de checklist en kijk wat u nog voor 1 januari moet doen.

Zzp'er en payrolling

Werkt u als zzp'er via een payrollbedrijf? Dan zorgt dit bedrijf via een payrollconstructie voor uw facturen, verloning, salarisadministratie en verzekeringen voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid. U regelt zelf uw opdrachten. U heeft dan geen recht meer op zelfstandigenaftrek en btw-aftrek.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven