Oproepkracht aannemen met min-maxcontract

Deze informatie is geplaatst door

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Een min-maxcontract is een arbeidscontract voor oproepkrachten. U bepaalt samen met uw werknemer het minimaal en het maximaal aantal uren op basis van oproep. Voor het afgesproken minimaal aantal uren moet u altijd loon betalen. Bij een min-maxcontract gelden net zoals bij andere arbeidscontracten wettelijke regels.

Wat is een min-maxcontract?

Een min-maxcontractExterne link is in feite een parttime dienstverband. Het verschil zit hem in de flexibele inzet van de uren van de werknemer. U kunt bijvoorbeeld een oproepkracht aannemen voor minimaal 14 uur en maximaal 36 uur. Voor uw werknemer zijn de 14 uur dan de enige garantie op loon. Dat zijn de vastgestelde garantie-uren. Voor de overige uren beslist uzelf of u de werknemer oproept.

Stel een min-maxcontract op

Een min-maxcontract is een arbeidsovereenkomst. Stel voor uw oproepkracht een contract op zoals elk ander arbeidscontract. Hierin staan de afspraken tussen u en de werknemer zoals werktijden, loon, vakantiedagen en niet te vergeten het minimaal en het maximaal aantal uren op oproepbasis.

Maak duidelijke afspraken over het aantal uren

U mag als werkgever zelf het minimaal en maximaal aantal uren per week, maand of jaar bepalen. Dat kan dus een min-maxcontract zijn voor bepaalde of onbepaalde tijd. Met dit contract is de werknemer verplicht op afroep te werken tot het afgesproken maximaal aantal uren. Als uw bedrijf onder een cao valt, kunnen er afwijkende afspraken gelden. Dan moet u zich daaraan houden.

Betaal loon naar het aantal uren

Betaal uw oproepkracht altijd alle gewerkte uren tot het afgesproken maximum. Alle uren daarboven zijn overuren. Voor het minimaal aantal uren, oftewel garantie-uren, gelden de volgende regels:

  • Uw oproepkracht heeft recht op loon voor het minimaal aantal uren. Ook als u de werknemer niet oproept voor werk, omdat u even geen werk heeft.
  • Na 6 maanden geldt de doorbetalingsverplichting. Uw oproepkracht heeft dan altijd recht op loon voor de garantie-uren. Ook in het geval u geen oproep doet, maar wel werk heeft. Of als de werknemer niet kan komen werken.
  • Heeft u een werkweek van minder dan 15 uur afgesproken met uw oproepkracht? Dan moet u per oproep minimaal 3 uur betalen, ook al is er maar voor 1 of 2 uur werk.
  • Voor alle werknemers geldt het minimumloon.

Zorg voor doorbetaling bij ziekte

Uw oproepkracht heeft recht op doorbetaling bij ziekteExterne link. Bij een min-maxcontract betaalt u 70% over de garantie-uren. Als dat bedrag lager is dan het minimumloon, dan moet u het aanvullen tot het minimumloon. Loop het contract af, dan kan uw werknemer een uitkering aanvragen via UWV.

Houd rekening met vakantiedagen

Ook bij een min-maxcontract heeft uw werknemer recht op vakantiedagen en vakantiegeld. Per jaar is dat 4 keer het aantal gewerkte uren per week. Als uw opoepkracht bijvoorbeeld 25 uur per week werkt, heeft hij recht op 100 vakantie-uren per jaar. In een cao kan de opbouw van vakantiedagen afwijken.

Houd u aan het ontslagrecht

U mag een min-maxcontract niet zomaar beƫindigen. Voor ontslag moet u zich houden aan de volgende regels:

  • Een tijdelijk min-maxcontract eindigt op de afgesproken datum.
  • Voor het opzeggen van een contract voor onbepaalde tijd moet u zich aan de regels van het ontslagrechtExterne link houden.

Wet arbeidsmarkt in balans: bekijk de checklist voor werkgevers

Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Bereid u als werkgever voor. Lees de checklist en kijk wat u nog voor 1 januari moet doen.

Deze informatie is geplaatst door

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid