Ontslagprocedures en opzegverboden voor uw werknemers

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 15 mei 2023
3 min lezen
English version

Wilt u personeel ontslaan? Dan moet u een ontslagprocedure volgen. Er zijn ook situaties waarin u een werknemer niet mag ontslaan, bijvoorbeeld bij een opzegverbod.

Reden voor ontslag

Als u personeel wilt ontslaan, dan moet u een goede reden voor ontslag hebben. Bijvoorbeeld bij werkweigering, verwijtbaar gedrag, een reorganisatie of bedrijfssluiting.

Werknemer gaat akkoord met ontslag

Als uw werknemer akkoord gaat met het ontslag, kan dat op 2 manieren:

Voor ontslag met wederzijds goedvinden en opzegging met instemming hoeft u geen ontslagprocedure te volgen bij UWV of de kantonrechter.

Bedenktijd

Uw werknemer heeft een bedenktermijn van 2 weken. In die tijd kan uw werknemer schriftelijk terugkomen op de beslissing om akkoord te gaan met ontslag. U moet uw werknemer schriftelijk vertellen dat deze bedenktijd van 2 weken er is. Doet u dat niet? Dan heeft uw werknemer recht op 3 weken bedenktijd.

Werknemer gaat niet akkoord met ontslag

Als uw werknemer het niet eens is met het ontslag, dan moet u toestemming vragen aan UWV of de kantonrechter. Bij wie u moet zijn hangt af van de reden voor het ontslag.

Ontslagvergunning van UWV

U moet om toestemming vragen van UWV bij:

Zonder ontslagvergunning mag u de werknemer niet ontslaan. Als u dat wel doet, dan is het ontslag volgens de wet niet geldig.

Als u het niet eens bent met de beslissing van UWV kunt u geen bezwaar maken bij UWV. U kunt dan een procedure starten bij de kantonrechter.

Staat in uw cao dat er een ontslagcommissie is voor uw bedrijf of bedrijfstak? Dan moet u een bedrijfseconomisch ontslag niet bij UWV maar bij die ontslagcommissie aanvragen.

Toestemming van kantonrechter

Wilt u een werknemer om andere redenen ontslaan dan langdurige arbeidsongeschiktheid of om bedrijfseconomische redenen? Bijvoorbeeld als een werkgever niet goed functioneert of bij een arbeidsconflict. Dan moet u toestemming hebben van de kantonrechter.

Om toestemming te krijgen, moet u een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst indienen bij de kantonrechter. Bent u het niet eens met de beslissing van de kantonrechter? Dan kunt u in hoger beroep gaan bij het gerechtshof.

Heeft u meerdere redenen om een werknemer te ontslaan die los van elkaar onvoldoende zijn voor ontslag? U kunt de kantonrechter vragen om het opheffen van de arbeidsovereenkomst op basis van de cumulatiegrond. De rechter kan u dan opleggen uw werknemer een extra bedrag bovenop de transitievergoeding te betalen (maximaal 50% van de transitievergoeding).

Ontslag zonder ontslagvergunning

In sommige gevallen mag u een werknemer ontslaan zonder ontslagvergunning. U heeft geen ontslagvergunning nodig als de werknemer:

  • de AOW-leeftijd heeft bereikt
  • in een categorie valt waar geen ontslagvergunning nodig is (bijvoorbeeld particuliere huishoudelijke hulp)
  • ontslagen wordt door een faillissement
  • nog in de proeftijd zit

Proceduretijd en opzegtermijn

U moet bij ontslag de opzegtermijn gebruiken. De ontslagprocedure bij UWV en de kantonrechter kost tijd. Deze proceduretijd mag u van de opzegtermijn aftrekken. Er moet minstens 1 maand opzegtermijn overblijven.

Meer werknemers ontslaan (collectief ontslag)

Wilt u binnen 3 maanden meer dan 20 werknemers ontslaan om bedrijfseconomische redenen? En zijn dit medewerkers binnen 1 werkgebied? Dan is dat een collectief ontslag. U moet een collectief ontslag melden bij UWV.

U mag de werknemer niet ontslaan (opzegverbod)

Er zijn situaties waarin u uw werknemer niet mag ontslaan. Bijvoorbeeld wanneer uw werknemer ziek of zwanger is. Dan geldt een opzegverbod. Dit is een extra ontslagbescherming voor uw werknemer. UWV geeft dan geen toestemming voor ontslag.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)