Operationeel programma Zuid-Nederland

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen
Let op: gesloten

Is uw mkb-bedrijf betrokken bij innovatieve projecten en gevestigd in Zuid-Nederland? Dan kunt u deelnemen aan Operationeel Programma Zuid-Nederland (OP Zuid). Het programma richt zich op het innovatieve mkb en stimuleert samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. OP Zuid is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies:

  • Limburg
  • Noord-Brabant
  • Zeeland

Wanneer komt u in aanmerking?

U kunt tot en met 2020 gebruik maken van OP Zuid. Om in aanmerking te komen, moeten uw projecten bijdragen aan:

  • Het versterken van het zuid-Nederlandse innovatiesysteem, door aanmoediging van cross-overs tussen nationale en internationale topclusters.
  • Het zorgen voor open innovatie, plannen en processen die passen bij nieuwe ideeën zoals bijvoorbeeld: proeftuinen, sociale innovatie en co-creatie.
  • Het samenwerken tussen (mkb-)bedrijven en tussen (mkb-)bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen en overheden.
  • Het aansluiten van onderwijsprogramma's en -voorzieningen op de arbeidsvraag naar technisch geschoold personeel.
  • Het gebruiken van nieuwe technieken, producten en diensten die bijdragen aan duurzaamheid en energiebesparing.
  • Het vernieuwen van het energiesysteem dat zorgt voor energiebesparing en bijdraagt aan productie van duurzame energie.

Hoe kunt u aanvragen?

U vraagt de subsidie aan bij Operationeel Programma Zuid-Nederland.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven