Operationeel programma Zuid-Nederland

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Is uw mkb-bedrijf gevestigd in Zuid-Nederland? Dan kunt u voor innovatieve projecten subsidie aanvragen bij het Operationeel Programma Zuid-NederlandExterne link (OP-Zuid). OP-Zuid is een gezamenlijk subsidieprogramma van Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. De activiteiten worden medegefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven