Proeftijd afspreken met een werknemer

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

± 1 min lezen

U kunt een proeftijd afspreken met uw werknemer. Dat is een soort kennismakingsperiode, waarin u de arbeidsovereenkomst allebei zonder reden mag opzeggen. Een proeftijd mag niet als de arbeidsovereenkomst 6 maanden of korter duurt. Of als u de arbeidsovereenkomst verlengt en uw werknemer hetzelfde werk blijft doen en dezelfde verantwoordelijkheden houdt.

Opzeggen zonder reden

Tijdens de proeftijd mag u uw werknemer ontslaan zonder een reden op te geven. Ook als hij ziek is. U moet hierbij wel rekening houden met de opzegverboden. Uw werknemer mag natuurlijk ook zelf ontslag nemen zonder een reden op te geven. Vraagt u of uw werknemer om de reden van de opzegging? Dan is een schriftelijke toelichting verplicht.

Wanneer geldt de proeftijd?

Een proeftijd geldt alleen als u die schriftelijk vastlegt in het arbeidscontract. Of als de proeftijd in de cao staat die geldt voor u en uw werknemer.

Wanneer geldt de proeftijd niet?

  • Als de arbeidsovereenkomst 6 maanden of korter duurt.
  • Bij verlenging van de overeenkomst. Tenzij de functie verandert en uw werknemer duidelijke andere vaardigheden nodig heeft of andere verantwoordelijkheden krijgt.
  • Bij opvolgend werkgeverschap. Bijvoorbeeld als uw werknemer eerst voor u werkte via een uitzendbureau. Maar verandert de functie en krijgt de werknemer andere verantwoordelijkheden of zijn duidelijk andere vaardigheden nodig? Dan geldt de proeftijd wel.
  • Bij mondelinge afspraken over een proeftijd.

Duur proeftijd afspreken

De maximale duur van de proeftijd hangt af van de duur van het arbeidscontract. De proeftijd is nooit langer dan 2 maanden. U en uw werknemer hebben altijd dezelfde proeftijd.

Er geldt maximaal 1 maand proeftijd bij:

  • een tijdelijk arbeidscontract van meer dan 6 maanden, maar korter dan 2 jaar
  • een tijdelijk arbeidscontract zonder einddatum.

Er geldt maximaal 2 maanden proeftijd bij:

  • een vast dienstverband
  • een tijdelijk arbeidscontract van 2 jaar of langer.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid