Proeftijd afspreken met een werknemer

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

U kunt een proeftijd afspreken met uw nieuwe werknemer voor maximaal 2 maanden. Dit is een soort kennismakingsperiode. Tijdens deze proeftijd mogen u en uw medewerker de arbeidsovereenkomst direct en zonder reden opzeggen. Lees hier welke regels er gelden voor een proeftijd.

Duur proeftijd afspreken

De duur van de proeftijd hangt af van de duur van het arbeidscontract. De proeftijd is nooit langer dan 2 maanden.

Er geldt maximaal 1 maand proeftijd bij:

  • een tijdelijk arbeidscontract van meer dan 6 maanden, maar korter dan 2 jaar
  • een tijdelijk arbeidscontract zonder einddatum

Er geldt maximaal 2 maanden proeftijd bij:

  • een vast dienstverband
  • een tijdelijk arbeidscontract van 2 jaar of langer

Als uw werknemer ziek wordt tijdens de proeftijd blijft de afgesproken duur gelden. Uw werknemer krijgt geen langere proeftijd.

Wanneer geldt de proeftijd?

Een proeftijd geldt alleen als u die schriftelijk vastlegt in het arbeidscontract. Of als de proeftijd in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) staat die geldt voor u en uw werknemer.

Wanneer geldt de proeftijd niet?

  • Als de arbeidsovereenkomst 6 maanden of korter duurt.
  • Bij verlenging van de overeenkomst. Tenzij de functie verandert en uw werknemer duidelijke andere vaardigheden nodig heeft of andere verantwoordelijkheden krijgt.
  • Bij opvolgend werkgeverschap. Bijvoorbeeld als uw werknemer eerst voor u werkte via een uitzendbureau. Maar vraagt u voor de functie in de nieuwe arbeidsovereenkomst andere verantwoordelijkheden of andere vaardigheden van uw medewerker? Dan mag u wel een nieuwe proeftijd afspreken.

Opzeggen zonder reden

Tijdens de proeftijd mag u uw werknemer ontslaan zonder een reden op te geven. Ook als hij ziek is. Er geldt geen opzegtermijn tijdens de proeftijd. Uw werknemer mag natuurlijk ook zelf ontslag nemen zonder een reden op te geven. Wilt u of uw medewerker wel de reden weten? Dan moet degene die opzegt dat schriftelijk doen.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)