Stappenplan Informatieplicht energiebesparing

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving. Lees in dit stappenplan hoe u aan de regels voldoet.

Verbruikt uw bedrijf of instelling meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalentExternal link) per jaar? Dan valt u onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. U bent dan verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Dat is de energiebesparingsplicht. In 2019 komt daar een informatieplicht bij.

Bereid u voor op de informatieplicht energiebesparing. Start nu al met aanpassingen om het gasverbruik en stroomverbruik in uw bedrijf te verlagen.

1. Gebruik de Wetchecker energiebesparing

Met de Wetchecker energiebesparingExternal link checkt u eenvoudig welke wettelijke verplichtingen er zijn voor uw bedrijf. Ook ziet u hoe u aan de verplichtingen kunt voldoen.

2. Check de Erkende Maatregelenlijsten (EML)

In de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparingExternal link ziet u per bedrijfstak welke energiebesparende maatregelen zich binnen 5 jaar terugverdienen. Voor 19 bedrijfstakken zijn er lijsten. Bijvoorbeeld: detailhandel, bouwmaterialen, hotels en restaurants. Maar ook autoschadeherstelbedrijven en kantoren. Controleer of uw bedrijfstak op de lijst staat. En bekijk welke maatregelen u nog moet nemen in uw bedrijf.

Actualisatie energiebesparende maatregelen in 2019

Vanaf begin 2019 zijn de Erkende Maatregelenlijsten geactualiseerd. Maar u kunt nu al aan de slag; de bestaande energiebesparende maatregelen blijven geldig.

3. Bespaar energie

Voer alle energiebesparende maatregelen voor uw bedrijfstak uit in uw bedrijf. Dan voldoet u aan de energiebesparingsplicht. Afwijken van de Erkende Maatregelenlijsten is mogelijk: zie stap 5.

Energie besparen heeft voordelen:

  • U verdient de kosten van energiebesparende maatregelen binnen 5 jaar terug. U bespaart dus op uw stroomverbruik en/of gasverbruik.
  • U krijgt vaak meer comfort en bedieningsgemak met nieuwe technieken.
  • U doet aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • U zet een eerste stap naar een CO2-neutrale energiehuishouding.

Hernieuwbare energie is geen energiebesparende maatregel

Hernieuwbare energie, zoals zonne-energie of windenergie, geldt niet als energiebesparende maatregel. U verbruikt namelijk nog steeds evenveel energie. Bij de energiebesparingsplicht gaat het om maatregelen die uw stroomgebruik en gasverbruik verminderen. Bijvoorbeeld isoleren of led-verlichting.

4. Meld voor 1 juli 2019 uw energiebesparende maatregelen

Geef uiterlijk 1 juli 2019 uw energiebesparende maatregelen door aan ‘het bevoegd gezag’. Zo voldoet u aan de informatieplicht. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waarin uw bedrijf gevestigd is. Bij grote, complexe bedrijven is dat de vaak de provincie. Melden kan vanaf eind februari 2019 via het eLoket van RVO.nl, eHerkenningsniveau: niveau 1 voor bedrijven en instellingen.

5. U wijkt af van de EML voor uw bedrijfstak

De Erkende Maatregelenlijsten zijn uitgangspunt. U kunt afwijken van deze regels. Lees meer hierover op EnergiebesparingplichtExternal link.

U neemt alternatieve maatregelen

Wilt u afwijken van de EML en op een andere manier energie besparen? Omschrijf dan hoeveel energie u gaat besparen met de alternatieve maatregel.

Leg uw situatie uit

Blijkt uit uw omschrijving dat uw maatregel minder energie bespaart dan een erkende maatregel? Zorg dan voor een extra toelichting. Bijvoorbeeld over de specifieke omstandigheden in uw bedrijf.

U neemt geen of niet alle erkende maatregelen

Neemt u geen maatregelen, of niet alle erkende maatregelen? Dan legt u dit uit in een vrijwillige toelichting. Het bevoegd gezag bepaalt dan of u toch voldoet aan de energiebesparingsplicht.

Er is geen EML voor uw branche

Uw bedrijfstak staat niet op de Erkende Maatregelenlijsten? Neem dan alle energiebesparende maatregelen die een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder. Ook dan meldt u uiterlijk 1 juli 2019 uw energiebesparende maatregelen. Eventueel met een vrijwillige toelichting. Het bevoegd gezag bepaalt of u zo voldoet aan de energiebesparingsplicht.

Samen sneller CO2-vrij

Door energie te besparen, beperken we de uitstoot van broeikasgassen (CO2). Met de informatieplicht willen overheid en bedrijfsleven Nederland samen sneller CO2-vrij krijgen. Dat ligt vast in het EnergieakkoordExternal link.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland