Stappenplan informatieplicht energiebesparing

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving. Met het stappenplan informatieplicht energiebesparing ziet u hoe u aan de regels voldoet.

1. Verdiep u in de informatieplicht

Verbruikt uw bedrijf of instelling vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalentExterne link) per jaar? Dan valt u onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. U bent dan verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Dat is de energiebesparingsplichtExterne link. In 2019 komt daar een informatieplicht bij. Dat betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket van RVO.nl aangeeft welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Lees meer over de informatieplichtExterne link en bekijk de korte introductiefilmExterne link met een uitleg.

Samen CO2 verminderen

Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-vermindering in Nederland een impuls. Dat ligt vast in het EnergieakkoordExterne link.

2. Gebruik het stappenplan informatieplicht energiebesparing van RVO.nl

Doorloop het interactieve stappenplan informatieplicht energiebesparingExterne link van RVO.nl. Daarmee checkt u of de informatieplicht voor u geldt. U ziet ook welke energiebesparende maatregelen u kunt nemen. Valt u onder de informatieplicht? Dan gebruikt u daarvoor de Erkende Maatregelenlijst energiebesparingExterne link (EML) voor uw bedrijfstak.

3. Vraag eHerkenning aan

Om te rapporteren in eLoket van RVO.nl heeft u een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. Vraag dat op tijd aan. Bekijk in de videoExterne link hoe u eHerkenning voor eLoket aanvraagt. U kunt ook een intermediair machtigen (pdf)Externe link die voor u rapporteert in eLoket. In dat geval heeft u geen eHerkenningsmiddel nodig.

4. Rapporteer uiterlijk 1 juli 2019 uw energiebesparende maatregelen

1 juli 2019 is de uiterste datum waarop u in eLoketExterne link uw energiebesparende maatregelen kunt rapporteren om te voldoen aan de informatieplicht.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland