Subsidies en regelingen

Zoek subsidies, financiële regelingen en fiscale voordelen van het Rijk, de Europese Unie en uw provincie.

Voor alle ondernemers
Voor uw branche
Regio
Status
Type regeling (1)
Voor alle ondernemers
Voor uw branche
Regio
Status
Type regeling (1)
10 regelingen

Uitkering

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Heeft u als zelfstandig ondernemer financiële ondersteuning nodig? Bijvoorbeeld omdat u een bedrijf start vanuit een uitkering? Dan heeft u misschien recht op financiering vanuit het Besluit...

Uitkering

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

Wilt u als oudere zelfstandig ondernemer stoppen, omdat u te weinig inkomsten uit uw eigen bedrijf heeft? Dan kunt u misschien een IOAZ-uitkering krijgen van uw gemeente. De IOAZ–uitkering vult uw...

Uitkering

Loondispensatie bij Wajong-uitkering

Neemt u een werknemer in dienst met een Wajong-uitkering? En kan die werknemer door een arbeidshandicap minder aan dan uw andere werknemers? Dan mag u in sommige gevallen minder dan het minimumloon...

Uitkering

NOW-noodmaatregel terugbetalen

Heeft u de NOW-regeling gebruikt en was uw omzet beter dan u had verwacht? Of is uw loonsom gedaald? Dan kan het zijn dat u (een deel) van de NOW moet terugbetalen. De Tijdelijke Noodmaatregel...

Uitkering

Proefplaatsing werkloze of gedeeltelijk arbeidsongeschikte

Wilt u iemand met een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering aannemen? Maar weet u niet zeker of die persoon geschikt is voor de functie? U kunt een onbetaalde proefplaatsing...

Uitkering

TOGS terugbetalen

Heeft u geld via de TOGS-regeling gekregen? Alleen als dat onterecht was, moet u terugbetalen. TOGS is de afkorting voor Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19. Het is een...

Uitkering

Uitkeringen rampbestrijder bij ziekte en invaliditeit

Heeft u rampbestrijders in dienst (of vrijwillig)? In een aantal situaties hebben uw werknemers recht op een uitkering. Een rampbestrijder werkt bijvoorbeeld (vrijwillig) bij de brandweer,...

Uitkering

Werktijdverkorting (wtv) aanvragen

Heeft u door bijzondere omstandigheden minder werk voor uw personeel? Dan kunt u de Regeling werktijdverkorting (wtv) gebruiken. U kunt hiermee een WW-uitkering aanvragen voor uw personeel. Wanneer...

Uitkering

WW-uitkering bij onwerkbaar weer

Kunnen uw werknemers door heel slecht weer hun werk niet doen? Bijvoorbeeld als het vriest, sneeuwt of bij gladheid of hoog water? Het kan gebeuren dat bij zulk weer het werk stil komt te liggen. U...

Uitkering

Zwangerschapsuitkering zelfstandigen (ZEZ)

Bent u zwanger en werkt u als zelfstandige of bent u zelfstandig beroepsbeoefenaar? U heeft recht op een zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering. ZEZ-uitkering aanvragen U kunt de ZEZ-uitkering...