Maatregelen om kwaliteit in de bouw te verbeteren

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: nog niet bekend

Wat verandert er?

Er komen maatregelen om de kwaliteit in de bouw te verbeteren en de positie van de particuliere en zakelijke consument in de bouw te beschermen:

  • Private partijen in de bouwsector controleren straks de kwaliteit van bouwwerken. Ze doen dit tijdens het hele traject van de bouw. Van plan tot oplevering. De gemeente handhaaft alleen nog de minimumeisen van de bestaande bouw en de gebruikseisen, vooral de (brand)veiligheid.
  • Een beperkte omgevingsvergunning is straks voldoende. U hoeft niet meer te wachten op de goedkeuring van de bouwtechnische kwaliteit van het plan. Niet bij de eerste aanvraag en ook niet bij tussentijdse wijzigingen.
  • De verdeling van de aansprakelijkheid bij verborgen gebreken wordt verbeterd. De positie van de opdrachtgever wordt versterkt.
  • U moet als bouwende partij meer rekening houden met de wensen van de consument en opdrachtgever. Bijvoorbeeld over de indeling van een gebouw, de keuze van installaties en de afbouw.

Voor wie?

  • bouwbedrijven
  • zakelijke consumenten die utiliteitsbouw (bijvoorbeeld kantoren, scholen en ziekenhuizen) laten (ver-)bouwen en gebruiken
  • particuliere consumenten die een woning laten (ver-)bouwen en gebruiken

Wanneer?

Wanneer de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen ingaat, is nog niet bekend.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExternal link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExternal link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven