Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomeWetswijzigingen

Maatregelen om kwaliteit in de bouw te verbeteren (Wkb)

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)< 1 min lezenEnglish versionIngangsdatum: 1 januari 2024

Wat verandert er?

Er komen maatregelen om de kwaliteit in de bouw te verbeteren en de positie van de particuliere en zakelijke consument in de bouw te beschermen:

  • Bouwers zijn straks verplicht een onafhankelijke en gecertificeerde kwaliteitscontroleur in te schakelen. Deze private kwaliteitsborger toetst het bouwplan op risico’s en controleert op de bouwplaats of het werk aan alle wettelijke bouwvoorschriften voldoet.
  • Een beperkte omgevingsvergunning is straks voldoende. U hoeft niet meer te wachten op de goedkeuring van de bouwtechnische kwaliteit van het plan. Niet bij de eerste aanvraag en ook niet bij tussentijdse wijzigingen.
  • De verdeling van de aansprakelijkheid bij verborgen gebreken wordt verbeterd. De positie van de opdrachtgever wordt versterkt.
  • U moet als bouwende partij meer rekening houden met de wensen van de consument en opdrachtgever. Bijvoorbeeld over de indeling van een gebouw, de keuze van installaties en de afbouw.
  • Er komt een eindnorm waaraan alle bestaande utiliteitsbouw in 2050 zal moeten voldoen. Grote gebouweigenaren binnen het maatschappelijk en commercieel vastgoed worden gestimuleerd om een verduurzamingsstrategie te integreren in hun meerjarenonderhoudsplanning. Ook wordt er nieuwe wet- en regelgeving verwacht op het gebied van energiebesparing voor de utiliteitsbouw.

Voor wie?

  • bouwbedrijven
  • kwaliteitsborgers in de bouw
  • zakelijke consumenten die utiliteitsbouw (bijvoorbeeld kantoren, scholen en ziekenhuizen) laten (ver-)bouwen en gebruiken
  • particuliere consumenten die een woning laten (ver-)bouwen en gebruiken

Wanneer?

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat voor nieuwbouw in op 1 januari 2024, tegelijk met de Omgevingswet. Voor verbouwingen gaat de Wkb naar verwachting op 1 juli 2024 in.

Zie ook

Naar boven