Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomeWetten en regels

Vergoeding betalen voor het missen van de aanzegtermijn

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)± 2 min lezenEnglish version

Voor werknemers met een tijdelijk arbeidscontract van minimaal 6 maanden geldt een aanzegtermijn. U moet tijdelijke werknemers uiterlijk een maand voor de einddatum van het arbeidscontract laten weten of ze mogen blijven of niet. Vergeet u de aanzegtermijn, of bent u te laat? Dan moet u uw werknemer een vergoeding betalen. De vergoeding hangt af van hoeveel u te laat bent met aanzeggen en wat voor soort contract uw werknemer heeft. Uw werknemer mag de vergoeding opeisen tot 2 maanden na afloop van het contract.

Vergoeding betalen bij vergeten aanzegtermijn

Het missen van de volledige aanzegtermijn kost u een bruto maandsalaris. Te laat met aanzeggen? Dan betaalt u naar verhouding. Bent u bijvoorbeeld een week te laat, dan heeft uw werknemer recht op een bruto weeksalaris. Het brutosalaris is afhankelijk van het soort contract van uw werknemer. U gaat uit van het laatste contract.

Bruto maandsalaris bij een vast aantal uren per week

Werkt uw werknemer een vast aantal uren per week, bijvoorbeeld 40 uur? Het brutosalaris is dan: bruto uurloon x arbeidsduur per maand. Krijgt uw werknemer ook nog provisie of stukloon? Dan telt u beide brutosalarissen bij elkaar op.

Bruto maandsalaris bij oproepcontract of min-maxcontract

Hierbij moet u uitgaan van de gemiddelde arbeidsduur tijdens het contract. De rekenperiode hiervoor is 12 maanden. Of korter, als het contract korter duurde. U berekent hoeveel uur uw werknemer tijdens deze rekenperiode voor u heeft gewerkt. Dat totaal deelt u door het aantal maanden van de rekenperiode. Het bruto maandsalaris is dan: de gemiddelde arbeidsduur x het bruto uurloon. Krijgt uw werknemer ook nog provisie of stukloon? Dan telt u beide brutosalarissen bij elkaar op. Let op: bij een min-maxcontract is de gemiddelde arbeidsduur nooit lager dan de minimale arbeidsduur die u en uw werknemer hebben afgesproken.

Afwezigheid telt niet mee

Was uw werknemer in de rekenperiode totaal meer dan een maand afwezig door verlof, staking of ziekte? Volledige maanden verlof, staking of ziekte tellen niet mee voor de berekening van het gemiddelde brutosalaris.

Bruto maandsalaris bij provisie en stukloon

Hierbij moet u uitgaan van de gemiddelde provisie of het gemiddelde stukloon tijdens het contract. De rekenperiode hiervoor is 12 maanden. Of korter, als het contract korter duurde. U berekent hoeveel provisie of stukloon uw werknemer tijdens deze rekenperiode van u heeft ontvangen. Dat totaal deelt u door het aantal maanden van de rekenperiode. Dit is het bruto maandsalaris van uw werknemer. Ontvangt uw werknemer ook nog salaris over gewerkte uren? Dan telt u beide brutosalarissen bij elkaar op.

Afwezigheid werknemer telt niet mee

Was uw werknemer in de rekenperiode totaal meer dan een maand afwezig door verlof, staking of ziekte? Volledige maanden verlof, staking of ziekte tellen niet mee voor de berekening van het gemiddelde brutosalaris.

Geen vergoeding aanzegtermijn

U hoeft geen vergoeding te betalen bij:

Zie ook

Naar boven