Vergoeding betalen voor het missen van de aanzegtermijn

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
2 min lezen
English version

Voor werknemers met een tijdelijk arbeidscontract van minimaal 6 maanden geldt een aanzegtermijn. Dit betekent dat u tijdelijke werknemers op zijn laatst 1 maand voor de einddatum van het arbeidscontract moet laten weten of ze mogen blijven of niet. Doet u dit niet? Dan moet u een vergoeding betalen. De hoogte hiervan hangt af van hoeveel u te laat bent met aanzeggen en wat voor soort contract uw werknemer heeft.

Uw werknemer mag de vergoeding opeisen tot 2 maanden na afloop van het contract.

Vergoeding betalen bij missen aanzegtermijn

U betaalt naar verhouding. Bent u bijvoorbeeld een week te laat, dan heeft uw werknemer recht op een bruto weeksalaris. Het missen van heel de aanzegtermijn kost u een bruto maandsalaris. U moet uitgaan van het brutosalaris van het laatste contract.

Bruto maandsalaris bij een vast aantal uren per week

Werkt uw werknemer een vast aantal uren per week, bijvoorbeeld 40 uur?

  • Bereken dan het brutosalaris door het bruto uurloon te vermenigvuldigen met de arbeidsduur per maand.
  • Krijgt uw werknemer ook nog provisie (beloning per prestatie) of stukloon (beloning per stuk werk dat is gedaan)? Dan telt u beide brutosalarissen bij elkaar op.

Bruto maandsalaris bij oproepcontract of min-maxcontract

Met een oproepcontract of min-maxcontract gaat u uit van de gemiddelde arbeidsduur (werktijd) tijdens het contract. U kijkt naar de afgelopen 12 maanden, of korter, als het contract korter liep. Dit heet de rekenperiode.

  • U berekent hoeveel uur uw werknemer in die tijd voor u werkte.
  • Dat totaal deelt u door het aantal maanden van de rekenperiode. Dus 12 maanden of korter.
  • Bereken dan het bruto maandsalaris door het bruto uurloon te vermenigvuldigen met de gemiddelde werktijd.
  • Krijgt uw werknemer ook nog provisie of stukloon? Dan telt u beide brutosalarissen bij elkaar op.

Let op: bij een min-maxcontract is de gemiddelde werktijd nooit lager dan de minimale werktijd die u en uw werknemer afspraken.

Bruto maandsalaris bij provisie en stukloon

Hierbij moet u uitgaan van de gemiddelde provisie (beloning per prestatie) of het gemiddelde stukloon (beloning per stuk werk dat is gedaan) tijdens het contract. U kijkt naar de afgelopen 12 maanden (de rekenperiode). Of korter, als het contract korter liep. U berekent hoeveel provisie of stukloon uw werknemer tijdens deze rekenperiode van u heeft ontvangen.

  • Dat totaal deelt u door het aantal maanden van de rekenperiode. Dit is het bruto maandsalaris van uw werknemer.
  • Ontvangt uw werknemer ook nog salaris over gewerkte uren? Dan telt u beide brutosalarissen bij elkaar op.

Afwezigheid telt niet mee

Was uw werknemer in de tijd waarover we rekenen langer dan een maand afwezig door verlof, staking of ziekte? Een volledige maand van afwezigheid telt niet mee voor de berekening van het gemiddelde brutosalaris.

Geen vergoeding aanzegtermijn

U hoeft geen vergoeding te betalen bij:

Dit artikel is gerelateerd aan:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)