Regels voor arbeid door AOW'ers

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

± 2 min lezen

Bereikt uw medewerker de AOW-leeftijd? Soms moet u het contract toch opzeggen. Dat hangt ervan af wat is er afgesproken in de arbeidsovereenkomst of cao. Medewerkers mogen na hun pensioenleeftijd doorwerken. U moet dan rekening houden met de arbeidsvoorwaarden voor AOW'ers.

Wilt u de arbeidsovereenkomst beëindigen?

Uw werknemer krijgt een wettelijk ouderdomspensioen (AOW) als hij de AOW-leeftijd heeft bereikt. Op dat moment kan zijn arbeidsovereenkomst stopgezet worden.

Heeft uw werknemer (bijna) de AOW-leeftijd? En zijn er in de arbeidsovereenkomst of cao afspraken gemaakt over de einddatum? Dan kan de arbeidsovereenkomst 'van rechtswege' eindigen op de einddatum. U hoeft als werkgever de arbeidsovereenkomst niet op te zeggen.

ls er niets afgesproken over de AOW-leeftijd? En u wilt het contract stoppen? Dan moet u als werkgever de arbeidsovereenkomst wel opzeggen. Dat kan zonder tussenkomst (preventieve toets) van UWV of de kantonrechter. De opzegtermijn is 1 maand.

Als u de werknemer ontslaat wanneer hij de AOW-leeftijd bereikt, hoeft u geen transitievergoeding te betalen.

Wilt u de AOW'er in dienst houden?

Loopt de arbeidsovereenkomst van uw werknemer af omdat hij de AOW-leeftijd bereikt? En wilt u uw werknemer in dienst houden? Dan moet u een nieuw contract afspreken.

Als in de cao en in de arbeidsovereenkomst staat dat uw werknemer mag doorwerken na de AOW-leeftijd, dan loopt het contract gewoon door.

Na het bereiken van de AOW-leeftijd mag u een werknemer maximaal 6 tijdelijke contracten aanbieden in een periode van maximaal 4 jaar. Na meer dan 6 contracten of na 4 jaar wordt het tijdelijke contract automatisch een vast contract.

Mag u uw werknemer ontslaan op zijn 65e?

U mag uw medewerker pas ontslaan als hij de AOW-leeftijd heeft bereikt. Staat er in de cao of arbeidsovereenkomst dat de werknemer wordt ontslagen op zijn 65e verjaardag? Dat is in strijd met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBLA).

Sinds 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd later dan 65 jaar. De werknemer kan de rechter vragen zijn ontslag ongedaan te maken.

Welke arbeidsvoorwaarden moet u AOW'ers geven?

Als in de cao geen arbeidsvoorwaarden voor AOW'ers staan, kunt u kiezen welke arbeidsvoorwaarden u de werknemer aanbiedt. De arbeidsvoorwaarden zijn afhankelijk van het type contract. U moet AOW'ers minstens het minimumloon betalen. Bij ziekte moet u het loon maximaal 13 weken doorbetalen. U moet bij ziekte proberen om uw werknemer te laten re-integreren in het bedrijf. En u moet maatregelen nemen waardoor de werknemer zoveel mogelijk het eigen of ander passend werk kan doen. U hoeft geen passend werk te zoeken bij een andere werkgever of een plan van aanpak voor re-integratie te maken.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven