Regels voor werkende AOW'ers

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
2 min lezen
English version

Bereikt uw medewerker de AOW-leeftijd? Werknemers mogen na hun pensioenleeftijd doorwerken. U moet dan rekening houden met de arbeidsvoorwaarden voor AOW'ers.

Uw werknemer met AOW-leeftijd in dienst houden

Heeft uw werknemer die de AOW-leeftijd bereikt en wil de werknemer doorwerken? Dan zijn er deze situaties:

  • In het contract (arbeidsovereenkomst) of in de cao staat dat het contract stopt wanneer uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt. U moet een nieuw contract afspreken om de werknemer in dienst te houden.
  • In de cao en in het contract staat dat uw werknemer mag doorwerken na de AOW-leeftijd. Het contract loopt door, er gelden speciale regels voor werkende AOW'ers.

Regels arbeidscontract AOW'er

Als uw werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt, mag u de werknemer maximaal 6 tijdelijke contracten aanbieden. De periode waarin u dit doet, duurt maximaal 4 jaar. Na meer dan 6 contracten of na 4 jaar wordt het tijdelijke contract automatisch een vast contract. U hoeft niet het aantal werkuren te verhogen of te verlagen als de werknemer daarom vraagt.

U moet de AOW'er minstens het minimumloon betalen. De opzegtermijn voor een werkende AOW’er is altijd 1 maand.

Ziekte en re-integratie AOW'er

Als uw werknemer ziek wordt moet u:

  • het loon maximaal 6 weken doorbetalen
  • tijdens 6 weken proberen om uw werknemer weer te laten werken in het bedrijf (re-integreren)
  • maatregelen nemen waardoor de werknemer zoveel mogelijk het eigen werk of ander passend werk kan doen

U hoeft geen passend werk te zoeken bij een andere werkgever of een plan van aanpak voor re-integratie te maken.

Arbeidsovereenkomst met AOW'er stoppen?

Uw werknemer krijgt een wettelijk ouderdomspensioen (AOW) als de AOW-leeftijd is bereikt. Op dat moment kunt u het contract (de arbeidsovereenkomst) stoppen:

  • Staan er in het contract of cao afspraken over de einddatum? Dan kan het contract wettelijk op die datum eindigen. U hoeft het contract niet op te zeggen.
  • Staat er in het contract niets over de AOW-leeftijd? En u wilt het contract wel stoppen? Dan moet u het contract opzeggen. Daar heeft u UWV of de kantonrechter niet bij nodig. De opzegtermijn is 1 maand.

Als u de werknemer ontslaat wanneer hij de AOW-leeftijd bereikt, hoeft u geen ontslagvergoeding (transitievergoeding) te betalen.

U mag uw werknemer niet ontslaan als uw werknemer 65 jaar wordt. Ook al staat dat in de cao of arbeidsovereenkomst. Sinds 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd hoger dan 65 jaar. Ontslaat u een werknemer onterecht op 65-jarige leeftijd met als reden de AOW? Dan kan de werknemer de rechter vragen zijn om het ontslag ongedaan te maken.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)