Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomeWetten en regels

Regels voor arbeid door AOW'ers

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)± 2 min lezenEnglish version

Bereikt uw medewerker de AOW-leeftijd? Soms moet u het contract toch opzeggen. Dat hangt ervan af wat is er afgesproken in de arbeidsovereenkomst of cao. Medewerkers mogen na hun pensioenleeftijd doorwerken. U moet dan rekening houden met de arbeidsvoorwaarden voor AOW'ers.

Wilt u de AOW'er in dienst houden?

Loopt de arbeidsovereenkomst van uw werknemer af omdat hij de AOW-leeftijd bereikt? En wilt u uw werknemer in dienst houden? Dan moet u een nieuw contract afspreken.

Als in de cao en in de arbeidsovereenkomst staat dat uw werknemer mag doorwerken na de AOW-leeftijd, dan loopt het contract gewoon door.

Na het bereiken van de AOW-leeftijd mag u een werknemer maximaal 6 tijdelijke contracten aanbieden in een periode van maximaal 4 jaar. Na meer dan 6 contracten of na 4 jaar wordt het tijdelijke contract automatisch een vast contract.

Welke arbeidsvoorwaarden moet u AOW'ers geven?

Heeft u iemand met de AOW-leeftijd in dienst? Dan gelden de volgende arbeidsvoorwaarden:

  • U betaalt de AOW'er minstens het minimumloon.
  • U moet bij ziekte het loon maximaal 6 weken doorbetalen.
  • U moet bij ziekte voor een periode van maximaal 6 weken proberen om uw werknemer te laten re-integreren in het bedrijf.
  • U moet maatregelen nemen waardoor de werknemer zoveel mogelijk het eigen of ander passend werk kan doen. U hoeft geen passend werk te zoeken bij een andere werkgever of een plan van aanpak voor re-integratie te maken.

Wilt u de arbeidsovereenkomst beëindigen?

Uw werknemer krijgt een wettelijk ouderdomspensioen (AOW) als hij de AOW-leeftijd heeft bereikt. Op dat moment kan zijn arbeidsovereenkomst stopgezet worden.

Heeft uw werknemer (bijna) de AOW-leeftijd? En zijn er in de arbeidsovereenkomst of cao afspraken gemaakt over de einddatum? Dan kan de arbeidsovereenkomst 'van rechtswege' eindigen op de einddatum. U hoeft als werkgever de arbeidsovereenkomst niet op te zeggen.

ls er niets afgesproken over de AOW-leeftijd? En u wilt het contract stoppen? Dan moet u als werkgever de arbeidsovereenkomst wel opzeggen. Dat kan zonder tussenkomst (preventieve toets) van UWV of de kantonrechter. De opzegtermijn is 1 maand.

Als u de werknemer ontslaat wanneer hij de AOW-leeftijd bereikt, hoeft u geen transitievergoeding te betalen.

Mag u uw werknemer ontslaan op zijn 65e?

U mag uw medewerker pas ontslaan als hij de AOW-leeftijd heeft bereikt. Staat er in de cao of arbeidsovereenkomst dat de werknemer wordt ontslagen op zijn 65e verjaardag? Dat is in strijd met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBLA).

Sinds 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd later dan 65 jaar. De werknemer kan de rechter vragen zijn ontslag ongedaan te maken.

Zie ook

Naar boven