Dit artikel is gerelateerd aan:

Regels voor arbeid door AOW'ers

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Wilt u een werknemer in dienst houden of aannemen die de AOW-leeftijd heeft bereikt? Dan moet u rekening houden met de arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden en financiële verplichtingen.

De arbeidsovereenkomst loopt af

Uw werknemer ontvangt AOW (Algemene Ouderdomswet) vanaf 3 maanden nadat hij de AOW-leeftijd heeft bereiktExterne link. Hij mag pas ontslag krijgen als hij de AOW-leeftijd bereiktExterne link. Als de overeenkomst afloopt en u wilt uw werknemer in dienst houden, dan kunt u een nieuwe arbeidsovereenkomst aangaan.

Na het bereiken van de AOW-leeftijd mag u een werknemer ten hoogste 6 tijdelijke contracten aanbieden in een periode van maximaal 4 jaar.

Mag u uw werknemer ontslaan op zijn 65e?

Staat in de cao of arbeidsovereenkomst dat de werknemer ontslagen wordt op zijn 65e verjaardagExterne link? Dat is in strijd met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBLA). De werknemer kan de rechter vragen zijn ontslag ongedaan te maken.

Wilt u de arbeidsovereenkomst beëindigen?

Laat u de arbeidsovereenkomst doorlopen met een werknemer die AOW ontvangt? Dan kan dat nadelen hebben. Afhankelijk van uw situatie en die van uw werknemer mag u de arbeidsovereenkomst beëindigen. Hiervoor heeft u wel toestemming nodig van UWV of de kantonrechter. Daarna kunt u een nieuwe arbeidsovereenkomst met de AOW'er aangaan. Voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer geldt een opzegtermijn van een maand.

Welke arbeidsvoorwaarden moet u AOW'ers bieden?

Als de cao geen arbeidsvoorwaarden voor AOW'ers benoemt, kunt u kiezen welke arbeidsvoorwaarden u de werknemer aanbiedt. De arbeidsvoorwaarden zijn afhankelijk van het type contract dat u aanbiedt. Let daarbij vooral op salaris en verlof. Bij ziekte betaalt u het loon maximaal 13 weken door.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven