Dit artikel is gerelateerd aan:

Drempels alle ingangen van nieuwbouwwoningen maximaal 2 cm hoog

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: nog niet bekend

Wat verandert er?

Werkt u in de bouw? Alle ingangen van nieuwbouwwoningen moeten goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. De drempel mag een maximale hoogte hebben van 2 cm. Nu hoeft nog maar 1 toegang hieraan te voldoen.

Drempels van voor publiek toegankelijke gebouwen

Nu mag de drempel van de hoofdingang van nieuwe voor publiek toegankelijke gebouwen maximaal 2 centimeter hoog zijn. Dit gaat ook gelden voor nieuw te bouwen kleinere gebouwen zoals winkels en restaurants.

Voor wie?

  • aannemers
  • architecten
  • bouwbedrijven
  • projectontwikkelaars

Wanneer?

Wanneer de wijziging van de bouwregelgeving ingaat, is nog niet bekend.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven