Factoring en debiteurenfinanciering

Deze informatie is geplaatst door

KVK

Bij factoring en debiteurenfinanciering levert een bank of factoringmaatschappij (factor) u een bepaalde kredietvorm of schiet een factuurbedrag voor. De factor betaalt uw openstaande facturen, waardoor u meteen het bedrag van de factuur ontvangt.

Voordelen van factoring

  • U krijgt uw facturen snel betaald en u heeft zo financiële speelruimte of werkkapitaal voor uw debiteuren, voorraden en onderhanden werk.
  • U beperkt het risico van niet betalende debiteuren.
  • Een factoringsmaatschappij kan ook gedeeltelijk het debiteurenbeheer van u overnemen.

Kosten

U betaalt de factor een vergoeding voor de factoring. Deze vergoeding voor factoring bedraagt meestal een percentage van uw omzet of een percentage per factuur. Juridisch gezien is factoring de verpanding van uw vorderingen aan de factoringmaatschappij. Bedenk dat vooral grotere partijen waarmee u zaken doet (uw debiteuren) een verpandingsverbod in het contract kunnen opnemen. In dit geval kunt u factoring niet inzetten.

Risicovolle debiteuren worden meestal niet gefinancierd.

Debiteurenfinanciering

Er zijn ook organisaties die alleen op basis van uw debiteuren een financiering verstrekken. Zij betalen dan een deel van de ingediende factuur. Hierdoor is deze vorm van debiteurenfinanciering ook geschikt voor het mkb. U blijft bij deze financiering zelf in contact met de debiteur. Er geldt wel een aantal voorwaarden:

  • een minimale jaaromzet
  • voldoende debiteuren met een minimaal debiteurenbedrag
  • een paar jaar een positieve cashflow

De prijs die u voor uw facturen betaalt, wordt bepaald op basis van het (her)berekende risico op uw debiteuren. Bij deze (her)berekening kijkt de financier hoe goed uw debiteuren zich aan de door u gestelde betalingstermijnen houden en hoe vaak een klant een factuur van u betwist. Hoe beter uw relatie met de klant, des te beter het betalingsgedrag en des te hoger de koopprijs van de factor. U wordt zo dus niet alleen beloond voor uw geleverde producten of diensten (=factuur), maar ook voor het optimaal houden van de klant/leverancierrelatie (= betalingsgedrag).

Voor mkb en zzp

Factoring biedt mogelijkheden voor zowel mkb als voor zzp'ers. Aanbieders richten zich naast deze doelgroepen soms ook op specifieke sectoren zoals zakelijke dienstverlening en de zorg.

Het verschil tussen factoring en reverse factoring

Overeenkomst

Bij zowel factoring als reverse factoring neemt de factor de uitstaande factuur over. De factor betaalt u het openstaande bedrag. En uw klant betaalt uw factuur aan de factor. U omzeilt hiermee de betalingstermijn.

Verschil

Het belangrijkste verschil tussen factoring en reverse factoring is:

  • Bij factoring kijkt de factor naar uw kredietwaardigheid. Als die goed is, dan kan uw bank of financier uw uitstaande facturen vooruitbetalen. Betaalt uw klant uw factuur niet? Dan moet u soms de vooruitbetaling terugbetalen aan de factor, afhankelijk van de afspraken die u met de factor heeft gemaakt.
  • Bij reverse factoring draait het om de kredietwaardigheid van uw afnemer. Die klant maakt een betaalafspraak met zijn bank of financier, om uw goedgekeurde facturen vooruit te betalen. Reverse factoring is hierdoor ook geschikt voor ondernemers met weinig omzet of weinig klanten. Bijvoorbeeld een zzp’er die een opdracht aanneemt van 3 maanden van een energiereus. De maandfacturen van de zzp’er lenen zich voor reverse factoring.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met KVK

KVK Financieringsdesk 0800-1014

Deze informatie is geplaatst door

KVK