Wanneer eindigt uw faillissement?

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
3 min lezen
English version

Een faillissement kan op verschillende manieren eindigen. Bijvoorbeeld omdat u een akkoord heeft bereikt met uw schuldeisers. Of omdat u de schuldeisers heeft afbetaald. Lees per situatie hoe het faillissement afloopt en wat dit voor u betekent.

Einde faillissement

Uw faillissement kan op een aantal manieren eindigen:

  • U heeft te weinig bezittingen (gebrek aan baten).
  • De curator sluit een akkoord met de schuldeisers.
  • U komt niet tot een akkoord met uw schuldeisers. De rechter spreekt insolventie uit.
  • U vraagt de rechter om het faillissement om te zetten in wettelijke schuldsanering.

U heeft te weinig bezittingen (gebrek aan baten)

Als u te weinig bezittingen heeft om de kosten van het faillissement en de schuldeisers te betalen, dan eindigt het faillissement 'bij gebrek aan baten'. De curator vraagt dit aan bij de rechtbank. Alle schulden blijven bestaan. In de toekomst kunnen schuldeisers weer proberen een schuld te innen. Sommige schulden kunnen verjaren.

Akkoord met uw schuldeisers

Het faillissement stopt als uw schuldeisers akkoord gaan met het voorstel van de curator. U betaalt bijvoorbeeld een deel van de schuld tegen totale kwijtschelding. De rest van uw schuld hoeft u na beëindiging van het faillissement dan niet meer te betalen. De rechtbank moet dit akkoord wel goedkeuren. Dat heet homologatie van het akkoord.

Wie wat krijgt, hangt af van de rangorde van schuldeisers. Als uw schuldeisers niet akkoord gaan met het voorstel van de curator, dan spreekt de rechter insolventie uit. Dat betekent dat u niet kunt betalen. Uw bezittingen worden verkocht om schuldeisers te betalen.

Uitdelingslijst schuldeisers

Als het faillissement eindigt door een akkoord met uw schuldeisers, maakt de curator een rangorde van schuldeisers en een uitdelingslijst. Schuldeisers hebben 10 dagen de tijd om bezwaar te maken tegen de uitdelingslijst. Doen zij dat niet dan geldt de uitdelingslijst en eindigt het faillissement.

Geen akkoord met uw schuldeisers (insolventie)

Heeft u geen akkoord met uw schuldeisers? Dan spreekt de rechter insolventie uit. De curator verkoopt uw bezittingen (boedel) en verdeelt de opbrengst onder de schuldeisers.

Bepaalde schuldeisers hebben voorrang, zoals de Belastingdienst. Deze schuldeisers krijgen als eerste volledig uitbetaald. Blijft er daarna nog vermogen over, dan wordt het verdeeld onder de overige (concurrente) schuldeisers.

Daarna wordt u als failliet verklaarde rechtspersoon ontbonden: u houdt op te bestaan. Bent u een natuurlijke persoon (rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid), dan worden ook uw persoonlijke spullen verkocht om uw schuldeisers af te betalen.

Registratie in het insolventieregister

Na het faillissement wordt u opgenomen in het Centraal Insolventie Register. In dit register staan alle gegevens van faillissementen, surseances en schuldsaneringen. Dit register is openbaar online te bekijken.

U mag meedoen aan wettelijke schuldsanering

Als u wordt toegelaten tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) stopt uw faillissement. De Wsnp geldt alleen voor natuurlijke personen en rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid. U bent dan met uw privévermogen aansprakelijk. Let op: Als u voor de Wsnp in aanmerking wilt komen, moet u in de meeste gevallen uw onderneming staken. Alleen in bijzondere gevallen mag u uw onderneming voortzetten. Bijvoorbeeld als het meer oplevert en er weinig risico's zijn.

Niet eens met de faillietverklaring?

Bent u het niet eens met een uitgesproken faillietverklaring? Bijvoorbeeld omdat u denkt dat het nog mogelijk is om verder te gaan met uw onderneming. U kunt bezwaar maken door verzet of hoger beroep:

  • Als u niet op de faillissementszitting aanwezig was, dan kunt u binnen 14 dagen in verzet bij de rechtbank.
  • Als u wel op de faillissementszitting aanwezig was, dan kunt u binnen 8 dagen in hoger beroep bij het gerechtshof.
  • Als de rechtbank of het hof u gelijk geeft, dan wordt de faillietverklaring vernietigd. Het faillissement eindigt.
  • Als u het niet eens bent met de uitspraak van het hof, dan kunt u binnen 8 dagen in cassatie gaan bij de Hoge Raad.

Lees hoe u bezwaar kunt maken tegen uw faillissement.

Schulden blijven bestaan

Tijdens een faillissement betaalt de curator zoveel mogelijk schulden af. Is er niet genoeg geld om alle schulden af te betalen, dan blijven deze schulden bestaan. Schuldeisers kunnen zich in de toekomst alsnog melden om geld op te eisen. Eindigt het faillissement met een akkoord van de schuldeisers of de rechter (homologatie)? Dan kunnen schuldeisers daarna geen geld meer opeisen.