Einde van een faillissement

Deze informatie is geplaatst door

KVK

± 1 min lezen

Een faillissement kan op verschillende manieren eindigen. Omdat u een akkoord heeft bereikt met uw schuldeisers. Of omdat u de schuldeisers heeft afbetaald.

Wanneer eindigt uw faillissement

Het faillissement klopt niet

Uw faillissement eindigt als u bij de rechtbank kunt aantonen dat er geen goede reden is voor het faillissement. Uw faillissementsaanvraag wordt dan ongeldig verklaard.

U heeft geen schulden meer

Als u al uw schulden helemaal heeft afbetaald, stopt het faillissement

U heeft te weinig bezittingen (gebrek aan baten)

Heeft u te weinig bezittingen om de kosten van het faillissement te betalen, zoals het salaris van de curator? Dan eindigt het faillissement 'bij gebrek aan baten'.

U heeft een akkoord met uw schuldeisers

Het faillissement stopt als u een akkoord met uw schuldeisers heeft. U betaalt bijvoorbeeld een deel van de schuld tegen totale kwijtschelding. De rest van uw schuld hoeft u dan niet meer te betalen. De rechtbank moet dit akkoord wel goedkeuren. Dat heet homologatie van akkoord.

U heeft geen akkoord met uw schuldeisers (insolventie)

U heeft geen akkoord met uw schuldeisers. Dan spreekt de rechter insolventie uit. De curator verkoopt uw bezittingen en verdeelt de opbrengst onder de schuldeisers. Of ook uw persoonlijke spullen worden verkocht, hangt af van de rechtsvorm van uw bedrijf.

U mag meedoen aan wettelijke schuldsanering

Als u wordt toegelaten tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) stopt uw faillissement. De Wsnp geldt alleen voor natuurlijke personen (rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid). U bent dan met uw privévermogen aansprakelijk. Let op: als u voor de Wsnp in aanmerking wilt komen, moet u in de meeste gevallen uw onderneming staken. Alleen in bijzondere gevallen mag u uw onderneming voortzetten. Bijvoorbeeld als het meer oplevert en er weinig risico's zijn.

Zie ook

Verloop faillissement

Faillissement voorbereiden wordt makkelijker

Deze informatie is geplaatst door

KVK
Over onsContactDisclaimerCookies & PrivacyToegankelijkheidAPIBusiness.gov.nl (English) Ondernemersplein is een initiatief van:KVKRijksdienst voor Ondernemend NederlandRDWBelastingdienstCentraal Bureau voor de StatistiekUWVToegankelijkheidsniveau: W3C WAI-AA WCAG 2.1