Plagiaat en schending van intellectueel eigendom

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
2 min lezen
English version

Iemand heeft uw product nagemaakt. Of uw teksten of foto’s zijn gepubliceerd onder een andere naam. Dan is er misschien sprake van plagiaat, namaak of een inbreuk op uw octrooi. Wat kunt u daartegen doen? En hoe voorkomt u dit?

Wat is plagiaat?

Plagiaat is het letterlijk overnemen van andermans tekst, songtekst, muziek, script, foto, vormgeving of illustratie zonder de herkomst te vermelden.

Is plagiaat strafbaar?

Plagiaat mag niet door auteursrecht. Het auteursrecht is een intellectueel eigendom dat u automatisch heeft vanaf het moment dat u uw werk maakt. Uw werk moet wel origineel en persoonlijk zijn. Als iemand uw auteursrecht heeft geschonden, kunt u daar iets tegen doen.

Voorkom plagiaat

Plagiaat is nooit helemaal te voorkomen. U kunt er wel voor zorgen dat anderen weten dat u de maker bent van de tekst, songtekst, muziek, foto, vormgeving of illustratie. Daarvoor kunt u het volgende doen:

  • Zet uw naam en datum bij de publicatie. U kunt ook aangeven dat een ander niets mag overnemen zonder uw toestemming of bronvermelding.
  • U kunt uw werk registeren in het i-DEPOT van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. U heeft dan een wettelijk bewijs dat u uw werk op een bepaalde datum bedacht heeft.
  • Misschien mag een ander wel uw werk gebruiken onder sommige voorwaarden. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld een Creative Commons-licentie geven. U houdt dan uw auteursrecht, maar iedereen mag uw werk gebruiken of verspreiden zonder uw toestemming.

Wat kunt u doen als uw werk is gekopieerd?

Stappen ondernemen bij plagiaat is vaak tijdrovend en een rechtszaak is duur. Als u toch actie onderneemt, kunt u het volgende doen:

  • Stuur de plagiaatpleger een brief of e-mail met het nadrukkelijke verzoek om uw gekopieerde werk te verwijderen. Geef wel precies aan om welke tekst, muziek, foto, vormgeving of illustratie het gaat. Stel er ook een termijn bij. Als de plagiaatpleger uw verzoek weigert, kunt u eventueel juridische hulp inschakelen.
  • U kunt plagiaat ook melden bij het Centraal Meldpunt Nederland. Dit meldpunt is er voor alle soorten inbreuk op eigendomsrechten.

Namaak of misbruik van uw product of merk

Het modelrecht en merkenrecht beschermen uw werk tegen namaak, misbruik en piraterij. Het modelrecht is een intellectueel eigendomsrecht op een nieuw ontwerp van een product. Bijvoorbeeld een nieuw model schemerlamp, kledingstuk of meubel. Het merkenrecht beschermt de naam of het logo van uw product, dienst of bedrijf.

Wat kunt u tegen namaak of misbruik doen?

Is uw ontwerp nagemaakt of uw merknaam misbruikt? En heeft u een geregistreerd modelrecht of merkenrecht? Stuur de persoon een brief of e-mail met het verzoek te stoppen met namaken of misbruiken van uw ontwerp of merknaam. Stuur ook het bewijs van uw registratie erbij. Haalt dit niets uit? Dan kunt u een advocaat inschakelen of naar de rechter stappen.

Inbreuk op uw octrooi

U heeft een octrooi (ofwel patent) op een technische uitvinding en iemand gebruikt dat bedrijfsmatig zonder uw toestemming. Dat is een inbreuk op uw octrooirecht. Wilt u dit niet? Wijs de persoon er dan eerst op dat hij inbreuk pleegt. U kunt dan proberen om samen tot een oplossing te komen. Bijvoorbeeld door de inbreukmaker een licentie aan te bieden. Komt u er samen niet uit, dan kunt u naar de rechter stappen voor een inbreukprocedure.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland