Regels voor bouwen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
2 min lezen
English version

Gaat u bouwen, verbouwen en/of slopen? Dan moet u voldoen aan de regels over bouwen. En aan de regels in het omgevingsplan. U heeft meestal een omgevingsvergunning nodig.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

Gemeente Ridderkerk

Technisch en ruimtelijk bouwen

Met de Omgevingswet is het bouwen van een gebouw (bouwwerk) gescheiden in een technisch en een ruimtelijk deel. Dit levert 2 activiteiten op: de technische bouwactiviteit en de omgevingsplanactiviteit bouwwerken. U kunt dus 2 omgevingsvergunningen nodig hebben.

Regels voor technisch bouwen

Uw gebouw of bouwwerk moet voldoen aan regels voor bouwen (bouwvoorschriften). Houd hier rekening mee bij de keuze van een gebouw en als u gaat (ver)bouwen. In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) staan (technische) regels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid van gebouwen. Het Praktijkboek Besluit bouwwerken helpt u met de regels in het Bbl. Er staan praktische voorbeelden in. Controleer in het Omgevingsloket of u een omgevingsvergunning nodig heeft of een melding moet doen.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen heeft als doel de bouwkwaliteit te verbeteren. De wet gaat stap voor stap in. De toetsing van het bouwwerk aan de bouwtechnische eisen wordt niet langer door de gemeente gedaan, maar door een onafhankelijke kwaliteitsborger. Ook is het Burgerlijk Wetboek aangepast om de aansprakelijkheid van de bouwer voor bouwfouten te vergroten.

Regels voor ruimtelijk bouwen

In het omgevingsplan (vroeger het bestemmingsplan) van uw gemeente vindt u andere bouwregels, bijvoorbeeld over:

  • de oppervlakte die het gebouw mag hebben
  • de bouwhoogte
  • wat voor activiteiten u in het gebouw mag doen

Voor het ruimtelijk bouwen van een nieuw gebouw heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Controleer in het Omgevingsloket of u een vergunning nodig heeft.

Regels voor slopen

Gaat u sloopwerk doen of laten doen? Of laat u asbest weghalen? Dan moet u dat uiterlijk 4 weken van tevoren melden bij de gemeente. Naast de meldplicht is er een informatieplicht. U moet begin en einde van de werkzaamheden op tijd doorgeven aan uw gemeente. In het Omgevingsloket vindt u meer informatie. Soms hoeft u de sloop niet te melden, bijvoorbeeld als u maximaal 10 m3 verwijdert of een seizoensgebonden bouwwerk weghaalt.

Omgevingsvergunning aanvragen en vergunningcheck doen

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Of dat u een melding moet doen? Ga naar het Omgevingsloket en doe de vergunningcheck. In het Omgevingsloket ziet u welke regels gelden in uw gemeente, provincie of waterschap. En u kunt direct een vergunning aanvragen of een melding doen.

Let op: Misschien gelden er ook regels uit de APV of andere verordeningen van de gemeente.