Valt uw privévermogen onder het faillissement?

Deze informatie is geplaatst door

KVK

Bij een faillissement wordt beslag gelegd op uw vermogen. Ook op uw privévermogen. Maar u bent niet meteen privé failliet. Dat hangt namelijk af van de rechtsvorm van uw bedrijf. Wanneer bent u privé aansprakelijk en wanneer niet?

Eenmanszaak

Er bestaat geen scheiding tussen het ondernemingsvermogen en het privévermogen van een ondernemer binnen een eenmanszaak. Bij een faillissement van een eenmanszaak wordt de privépersoon er in meegezogen met zijn privévermogen. Een verzoek tot schuldsanering is ook mogelijk.

Vof

Als een vennootschap onder firma (vof) failliet wordt verklaard, brengt dat niet meteen het faillissement van de vennoten met zich mee. Als een vennoot naast de vof wél failliet wordt verklaard, dan valt het privévermogen binnen dit faillissement. Een faillissementsaanvraag voor een vennoot kan ook worden omgezet in een verzoek tot toepassing van de schuldsanering.

Cv

Bij een commanditaire vennootschap (cv) maakt het uit of u een stille vennoot of een beherende vennoot bent. Bent u een beherende vennoot en een natuurlijk persoon, dan geldt hetzelfde als bij de vof. Bent u een stille vennoot, dan blijft uw privévermogen buiten schot. U raakt alleen het bedrag kwijt dat u in de cv heeft gestoken.

Maatschap

Een openbare maatschap kan ook failliet worden verklaard. In dit geval geldt hetzelfde als bij een vof.

Bv, nv, vereniging, stichting en coöperatie

Bv's, nv's, verenigingen, coöperaties en stichtingen zijn rechtspersonen. Alleen het vermogen van de rechtspersoon valt in het faillissement. Het privévermogen van de bestuurder blijft buiten schot. Behalve als een bestuurder privé aansprakelijk wordt gesteld. Dat kan bij:
  • onbehoorlijk bestuur, zoals onrechtvaardige persoonlijke verrijking ten koste van schuldeisers
  • een gebrek aan een behoorlijke boekhouding
  • het niet deponeren van jaarstukken
  • het aangaan van verplichtingen waarvan de bestuurder weet dat de rechtspersoon die niet kan nakomen
  • niet op tijd melden van betalingsonmacht van sociale premies aan de fiscus.
U bent ook privé aansprakelijk als u een overeenkomst niet alleen tekent als bestuurder, maar ook als privépersoon. Bijvoorbeeld als u geld leent voor uw onderneming en de bank vraagt u om als privépersoon mee te tekenen.

Gemeenschap van goederen

Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen? Of heeft u een geregistreerd partnerschap met een gemeenschap van goederen? Als uw privévermogen in het faillissement valt, geldt dat ook voor dat van uw partner. U bent dus allebei volledig aansprakelijk met uw gezamenlijke privévermogen. Met huwelijkse voorwaarden voorkomt u dat u allebei privé aansprakelijk bent als uw bedrijf failliet gaat.

Deze informatie is geplaatst door

KVK