Samenwerkingsovereenkomst en intellectueel eigendomsrecht

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | KVK

U gaat samenwerken met een partner aan de ontwikkeling van uw nieuwe product, dienst of technische uitvinding. Dan is het verstandig om een samenwerkingsovereenkomst op te stellen. Dit is niet verplicht, maar voorkomt wel misverstanden. Bijvoorbeeld over wie het intellectueel eigendomsrecht heeft op het nieuwe idee. Leg dit ook vast in een samenwerkingsovereenkomst.

Stel een samenwerkingsovereenkomst op

Maak duidelijke afspraken als u samen met een partner gaat werken aan de ontwikkeling van een nieuw idee. In een samenwerkingsovereenkomst kunt u bijvoorbeeld vastleggen hoe u de kosten en de winst verdeelt. Maar ook wie het intellectueel eigendomsrecht heeft. Een overeenkomst is niet verplicht, maar voorkomt wel misverstanden. Een voorbeeldExterne link van een samenwerkingsovereenkomst kunt u downloaden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Bescherm uw eigendom

Bij het ontwikkelen van een nieuw product, nieuwe dienst of technische uitvinding is bescherming belangrijk. Beschermen kan met een intellectueel eigendomsrecht. Bijvoorbeeld een octrooi of modelrecht. Met dit recht staat u sterker in een eventueel conflict als een ander er met uw idee vandoor gaat. Bekijk de korte animatiefilm voor meer uitleg over samenwerking en intellectueel eigendomsrecht.

Kies de juiste rechtsvorm

U besluit om ook samen als bedrijf verder te gaan. Dan moet u een rechtsvorm kiezen die past bij de samenwerking. Bij de keuze van een rechtsvorm zijn aansprakelijkheid en de belasting vaak het uitgangspunt. De meest voorkomende rechtsvormen voor samenwerking zijn:
  • coöperatie
  • besloten vennootschap
  • maatschap
  • vennootschap onder firma

Bekijk welke rechtsvorm past bij uw samenwerking.

Alles over samenwerken met een compagnon

Denkt u aan samenwerking, maar u heeft nog geen geschikte partner gevonden? Of u zoekt nog naar de juist samenwerkingsvorm? Bekijk de stappen en tipsExterne link over het samenwerken met een compagnon .

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
KVK