Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomeInnovatie en productontwikkeling

Samenwerkingsovereenkomst en intellectueel eigendom

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend NederlandRijksdienst voor Ondernemend NederlandKVKKVK± 2 min lezenEnglish version

Werkt u samen met anderen aan de ontwikkeling van een nieuw product of vernieuwende technologie? Dan is het verstandig om goede afspraken te maken. Bijvoorbeeld over geheimhouding, het recht op intellectueel eigendom en de winstverdeling. Daarvoor kunt u een samenwerkingsovereenkomst afsluiten.

Waarom een samenwerkingsovereenkomst?

Als u een goed idee heeft voor een nieuw product of technologie, wilt u niet dat een ander daarmee vandoor gaat. Ga daarom zorgvuldig te werk bij het zoeken van samenwerkingspartners.

Maar ook tussen betrouwbare partners kunnen misverstanden ontstaan. Bijvoorbeeld over wat u met elkaar deelt, wie de intellectuele-eigendomsrechten (IE) heeft of hoe u de opbrengsten en kosten verdeelt. Met een samenwerkingsovereenkomst voorkomt u die misverstanden.

Wat moet er in een samenwerkingsovereenkomst staan?

Wat er precies in een samenwerkingscontract moet staan, is voor elke situatie anders. Daarom is er geen standaard voorbeeld van een samenwerkingscontract.

Belangrijke onderwerpen zijn:

  • Wat wilt u met de samenwerking bereiken?
  • Wie brengt welke kennis in en welke kennis ontwikkelt u samen?
  • Wie betaalt welke kosten?
  • Hoe wordt de winst verdeeld?
  • Wie krijgt de intellectuele-eigendomsrechten en wat regelt u met licenties?
  • Hoe gaat u om met vertrouwelijke informatie?

Bekijk de tips voor samenwerkingsovereenkomsten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). En check ook de algemene regels voor contracten en overeenkomsten.

Bescherm uw idee met een geheimhoudingsverklaring

U kunt uw idee vaak beschermen met intellectuele-eigendomsrechten. Bijvoorbeeld met een octrooi (patent) voor technische vindingen of met het modelrecht voor het uiterlijk van uw product. Maar dat kan pas als uw idee is vast te leggen als een product of proces.

Vaak begint een samenwerking al eerder. Laat uw partners en andere partijen daarom een geheimhoudingsverklaring (non-disclosure agreement, NDA) tekenen. Zo staat u sterker als zij toch zonder uw toestemming informatie openbaar maken of delen. Doen zij dat, dan kunt u eventueel naar de rechter gaan.

Uw idee vastleggen

U kunt uw idee ook vastleggen in het i-DEPOT van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). Uw idee krijgt dan een datumstempel. Dit is een bewijs dat u deze informatie op die dag al in handen had. Wilt u uw idee delen met bijvoorbeeld investeerders of samenwerkingspartners? Dan kunt u ook direct een online geheimhoudingsovereenkomst aan uw i-DEPOT koppelen. Zo heeft u extra bewijs bij een eventueel meningsverschil.

Het i-DEPOT geeft alleen een datumstempel dat als bewijs gebruikt kan worden in geval van een conflict. Het biedt géén bescherming van uw idee.

Samen verder als bedrijf

Gaat u langere tijd samenwerken, dan kunt u besluiten om samen een bedrijf op te richten. U kiest dan een rechtsvorm die past bij de samenwerking. De meest voorkomende rechtsvormen voor samenwerking zijn:

  • coöperatie
  • besloten vennootschap
  • maatschap
  • vennootschap onder firma

Bekijk het overzicht van alle rechtsvormen.

Naar boven