Stappenplan horecabedrijf starten

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centraal Bureau voor de Statistiek
4 min lezen
English version

Als u een horecabedrijf start, krijgt u met overheidsregels te maken. Van regels voor hygiëne en brandveiligheid tot muziek. Ook moet u de juiste vergunningen hebben. En past uw horecabedrijf wel in het omgevingsplan? Genoeg uitzoekwerk, dit stappenplan helpt u op weg.

1. Schrijf uw horecabedrijf in bij KVK

U moet zich als horecaondernemer inschrijven in het Handelsregister van KVK. Daarna geeft KVK uw gegevens door aan de Belastingdienst. Als de Belastingdienst u als btw-ondernemer ziet, krijgt u uw omzetbelastingnummer en uw btw-identificatienummer (btw-id).

2. Check het omgevingsplan

Controleer in het omgevingsplan van de gemeente of u zich met uw horecabedrijf mag vestigen op de gewenste locatie. Het omgevingsplan kunt u bekijken via regels op de kaart bij het Omgevingsloket. Past het niet in het omgevingsplan? Dan kunt u uw gemeente vragen om wijziging van het omgevingsplan.

3. Vraag een exploitatievergunning horecabedrijf aan

U heeft een exploitatievergunning horecabedrijf nodig als klanten eten en drinken in uw restaurant of café. Of als u een discotheek wilt openen. Soms is er geen exploitatievergunning horecabedrijf nodig. Bijvoorbeeld voor een afhaalrestaurant of bedrijfskantine. Dit verschilt per gemeente. Neem hiervoor contact op met uw gemeente.

4. Vraag een alcoholvergunning aan

Met alleen een exploitatievergunning mag u nog geen alcohol schenken. Hiervoor heeft u een alcoholvergunning nodig (voorheen Drank- en Horecavergunning). U moet 21 jaar zijn om een alcoholvergunning aan te vragen. Ook moet u een diploma of certificaat Sociale Hygiëne hebben. Als er meerdere eigenaren zijn, dan geldt deze eis ook voor hen.

5. Zorg voor een brandveilig horecabedrijf

De Drank- en Horecawet stelt eisen aan de inrichting van uw horecazaak. Deze eisen gelden alleen als u een drank- en horecavergunning nodig heeft. U moet ook maatregelen nemen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van onbrandbare of brandvertragende materialen.

Lees meer over maatregelen voor brandveiligheid.

6. Ga na of u een omgevingsvergunning nodig heeft

Voor bouwen, verbouwen of renoveren heeft u meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Bij een monument gelden andere regels. Als u reclame wilt plaatsen op of aan uw pand heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Doe de vergunningcheck in het Omgevingsloket om te zien wat u moet regelen. Voor reclame op openbare grond moet u precariobelasting betalen.

7. Kijk welke vergunningen u nog meer nodig heeft

Afhankelijk van wat voor soort horecabedrijf u start, heeft u misschien extra vergunningen nodig. Zoals:

8. Regel uw inschrijving in een register van de NVWA

Als u levensmiddelen produceert, verwerkt of verkoopt moet u zich inschrijven in een register van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA controleert of levensmiddelen volgens de regels geproduceerd, verwerkt en verkocht worden. Deze regels zijn er zodat levensmiddelen voor consumenten veilig zijn.

9. Werk volgens de HACCP

Als u eten en drinken bereidt, moet u werken volgens de HACCP. HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. Het is een veiligheidsanalyse waarmee u voorkomt dat de veiligheid van eten in gevaar komt. U kunt een goedgekeurde hygiënecode gebruiken waarmee u direct voldoet aan de wet. U kunt ook zelf een HACCP-plan opstellen. De NVWA beoordeelt dan uw plan. Bekijk op de website van de NVWA de hygiënecodes per sector.

10. Houd u aan de personeelsregels

Als u personeel in dienst neemt, moet u een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben. U kunt de Horeca RI&E gebruiken. Om sterke drank te verkopen moet uw personeel 16 jaar of ouder zijn. In de zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn van minimaal 21 jaar. De leidinggevende moet een SVH Diploma Sociale Hygiëne of verklaring vakbekwaamheid hebben. Dit horecadiploma of deze verklaring heeft u nodig om u te registreren in het Register Sociale Hygiëne.

11. Check de toegestane openingstijden

De toegestane openings- en sluitingstijden verschillen per gemeente. Wilt u geopend zijn buiten de geldende sluitingstijden? Dan moet u in veel gemeenten een ontheffing aanvragen. U moet hiervoor een drank- en horecavergunning hebben of horecaondernemer zijn.

12. Check de milieuregels

Als u een horecabedrijf start, krijgt u te maken met milieuregels. Bijvoorbeeld op het gebied van geluid, energie en afvalstoffen. Zo heeft u in sommige gevallen een vergunning nodig of moet u een melding doen. Doe de vergunningcheck in het Omgevingsloket om te zien wat u moet regelen.

13. Vraag toestemming voor gebruik van muziek

Draait u in uw horecabedrijf muziek, bijvoorbeeld achtergrondmuziek? Dan heeft u toestemming nodig van de tekstdichter, de componist en de muziekuitgever. Dit regelt u door een licentie aan te vragen en een vergoeding te betalen. U doet dat bij Buma/Stemra of Sena. Zij regelen dat uw vergoeding bij de makers terechtkomt.

Aantal bedrijven

De grafiek laat het aantal oprichtingen in de Horeca in Nederland per kwartaal zien. Uitgesplitst naar eet- en drinkgelegenheden en logiesverstrekking.