Stappenplan horecabedrijf starten

Deze informatie is geplaatst door

KVK | Centraal Bureau voor de Statistiek

Bij het starten van een horecabedrijf komt veel kijken. U krijgt in de horeca met allerlei overheidsregels te maken. Denk aan de Drank- en Horecawet en Sociale Hygiëne. In het bestemmingsplan staan alle belangrijke zaken waarmee u rekening moet houden als u een horecaonderneming begint. Bijvoorbeeld of u op de gewenste locatie een restaurant mag openen of een eigen café mag beginnen. Check ook of u een vergunning nodig heeft voor bijvoorbeeld het verkopen van alcohol of het plaatsen van een terras.

1. Schrijf uw horecabedrijf in bij KVK

U moet uw horecabedrijf inschrijven in het Handelsregister van KVK. Let op: u kunt zich pas inschrijven als u een huurcontract of koopcontract heeft van het pand waar u zich met uw horecaonderneming gaat vestigen. KVK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft uw onderneming niet apart bij de Belastingdienst aan te melden. Als de Belastingdienst u als btw-ondernemer opneemt in de administratie, krijgt u uw omzetbelastingnummer en uw btw-identificatienummer (btw-id).

2. Check het bestemmingsplan voor vestiging op een bepaalde locatie

In het bestemmingsplan van de gemeente staat of er op een bepaalde plaats horeca mag komen. Zo niet, dan kunt u bij uw gemeente vragen om wijziging van het bestemmingsplan. Dit is een langdurige procedure.

3. Vraag een exploitatievergunning horecabedrijf aan

U heeft een exploitatievergunning horecabedrijf nodig als klanten eten en drinken in uw restaurant of café. Soms is er geen exploitatievergunning horecabedrijf nodig. Bijvoorbeeld voor een afhaalrestaurant of bedrijfskantine. Dit is per gemeente verschillend. Neem hiervoor contact op met uw gemeente.

Met alleen een exploitatievergunning mag u trouwens nog geen alcohol schenken. Hiervoor heeft u een drank- en horecavergunning nodig.

4. Vraag een drank- en horecavergunning aan

Voor het schenken van alcohol heeft u een drank- en horecavergunning nodig. U moet 21 jaar zijn om een drank- en horecavergunning aan te vragen. Op een horecavergunning moeten minimaal 2 personen vermeld staan. Zij moeten allebei in het bezit zijn van de Verklaring kennis en inzicht Sociale Hygiëne. En zij moeten ook daadwerkelijk in het bedrijf aanwezig zijn.

Schenkt u alleen alcoholvrije drank?

Ga dan bij uw gemeente na of u een drank- en horecaverlof nodig heeft.

5. Zorg voor een brandveilig horecabedrijf

De Drank- en Horecawet stelt een aantal eisen aan de inrichting van uw horecazaak. Deze eisen gelden alleen als u een drank- en horecavergunning nodig heeft. U moet ook maatregelen nemen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van onbrandbare of brandvertragende materialen. Lees meer over maatregelen voor brandveiligheid.

6. Ga na of u een omgevingsvergunning nodig heeft

Voor bouwen, verbouwen of renoveren heeft u meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Gaat u slopen? Dan moet u vaak een sloopmelding doen. Bij een monument gelden andere regels. Voor het plaatsen van reclame op of aan uw pand heeft u meestal ook een omgevingsvergunning nodig.

Voor reclame op openbare grond moet u precariobelasting betalen.

7. Kijk welke vergunningen u nog meer nodig heeft

Vergunningen die u misschien ook nodig heeft als u een restaurant gaat beginnen of een café wilt openen:

Als u kansspelautomaten plaatst, moet u kansspelbelasting betalen.

8. Regel uw inschrijving in een register van de NVWA

Als u levensmiddelen produceert, verwerkt of verkoopt moet u zich inschrijven in een register van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA houdt toezicht op regels voor het produceren, verwerken of verkopen van levensmiddelen. Deze regels zijn er zodat levensmiddelen voor consumenten veilig zijn.

9. Werk volgens de HACCP

Bij het bereiden van eten en drinken moet u werken volgens de HACCP. HACCP is een veiligheidssysteem dat voorkomt dat de veiligheid van levensmiddelen in gevaar komt. In elke fase in de productie brengt u in kaart wat er mis zou kunnen gaan en hoe u dit kunt voorkomen. U kunt een goedgekeurde hygiënecode gebruiken of zelf een HACCP-plan opstellen. Als u werkt volgens een goedgekeurde hygiënecode, voldoet u automatisch aan de wet. Als u zelf een HACCP-plan opstelt, dan beoordeelt de NVWA uw plan. Bekijk op de website van de NVWA de hygiënecodes per sector.

10. Als u personeel in dienst neemt

Als u personeel in dienst neemt, moet u een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben. U kunt de Horeca RI&E gebruiken.

Als u sterke drank verkoopt, moet uw personeel 16 jaar of ouder zijn. Een barmedewerker onder de 18 mag wel alcohol verkopen, maar niet drinken. In de zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn van minimaal 21 jaar. Deze moet een SVH Diploma Sociale Hygiëne of verklaring vakbekwaamheid hebben. Dit horeca diploma of deze verklaring heeft u nodig om u te registreren in het Register Sociale Hygiëne.

11. Check de toegestane openingstijden

De toegestane openingstijden en sluitingstijden zijn per gemeente verschillend. Wilt u uw horecabedrijf openstellen buiten de geldende sluitingstijden? Dan moet u in veel gemeenten een ontheffing aanvragen. U moet hiervoor een drank- en horecavergunning hebben of beheerder van een horecaonderneming zijn.

12. Check de milieuregels

Als u een horecaonderneming gaat starten krijgt u te maken met milieuregels. Bijvoorbeeld op het gebied van geluid, energie en afvalstoffen. Het is meestal niet nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen. Vaak is een melding van uw bedrijf bij de gemeente voldoende. Neem hiervoor contact op met de gemeente waar u zich met uw horecabedrijf wilt vestigen.

13. Vraag toestemming voor gebruik van muziek

Laat u in uw horecabedrijf muziek horen, bijvoorbeeld achtergrondmuziek? Dan moet u toestemming hebben van de tekstdichter, de componist, en de muziekuitgever. Dit regelt u door een licentie aan te vragen en een vergoeding betalen. U doet dat bij een collectieve beheersorganisatie (CBO) zoals Buma/Stemra of Sena. Zij regelen dat uw vergoeding bij de makers terecht komt.

Bibob

Als u bij de gemeente een vergunning aanvraagt, kan het zo zijn dat u een Bibobformulier moet invullen. Hiermee beoordeelt de gemeente de integriteit van uw horecabedrijf of van betrokken personen. Lees meer over Bibob.

Rookverbod in de horeca

In horecagelegenheden mag niet gerookt worden. Lees meer over het rookverbod in de horeca.

Aantal oprichtingen eet- en drinkgelegenheden

De grafiek laat het aantal oprichtingen van eet- en drinkgelegenheden in Nederland zien per kwartaal.

Deze informatie is geplaatst door

KVK
Centraal Bureau voor de Statistiek