Werken met vrijwilligers

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

± 2 min lezen

Wilt u werken met vrijwilligers? Dat kan alleen als het om vrijwilligerswerk gaat. Ook moet uw organisatie bijvoorbeeld een stichting of een vereniging zijn. Er gelden er verschillende regels voor bijvoorbeeld de vrijwilligersvergoeding of een vrijwilligerscontract.

Wat is vrijwilligerswerk?

In het algemeen gelden deze voorwaarden voor vrijwilligerswerk:

  • het werk is in het algemeen belang of in een bepaald maatschappelijk belang
  • het werk heeft niet als doel om winst te maken
  • het werk komt niet in plaats van een betaalde baan en kost de arbeidsmarkt geen banen

Mag uw organisatie werken met vrijwilligers?

Uw organisatie mag werken met vrijwilligers als u voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:

  • u heeft geen nv of bv, u hoeft geen vennootschapsbelasting voor uw organisatie te betalen
  • u heeft een stichting of (sport)vereniging
  • u heeft een ANBI (algemeen nut beogende instelling)

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • de vrijwilliger is niet in dienst bij uw organisatie
  • de vrijwilliger doet het werk niet voor zijn beroep
  • u betaalt de vrijwilliger geen loon, maar een vergoeding

Vrijwilligersovereenkomst opstellen

Als u gaat werken met vrijwilligers bent u niet verplicht om een vrijwilligersovereenkomst of een vrijwilligerscontract op te stellen. Als u wel afspraken vastlegt in een vrijwilligersovereenkomst dan is die overeenkomst rechtsgeldig. In de vrijwilligersovereenkomst zet u samen de afspraken over bijvoorbeeld de taken, werktijden en vergoeding.

Maximale vrijwilligersvergoeding

U mag uw vrijwilliger geen loon betalen, maar wel een vrijwilligersvergoeding. Deze vergoeding is niet verplicht. U mag de vrijwilliger een belastingvrije vrijwilligersvergoeding betalen voor het werk dat hij doet. De hoogte van de belastingvrije vrijwilligersvergoeding hangt af van de leeftijd van de vrijwilliger. Er geldt ook een maximumbedrag dat u per maand en per jaar mag betalen. Komt het bedrag hoger uit, dan moet u loonheffingen inhouden op de vergoeding.

Onkostenvergoeding

Als de vrijwilliger onkosten maakt voor het werk, mag u hiervoor een onkostingvergoeding betalen. Een onkostenvergoeding is niet verplicht en wordt niet belast. Voorbeelden van onkosten zijn reiskosten, speciale kleding of een opleiding.

Werktijden

De Arbeidstijdenwet geldt niet voor vrijwilligers van 18 jaar of ouder. Vrijwilligers van 16 of 17 jaar mogen geen vrijwilligerswerk doen tussen 23.00 uur en 06.00 uur. Voor vrijwilligers van 15 jaar en jonger gelden dezelfde regels als wanneer ze licht betaald werk doen.

Veilige werkplek

Vrijwilligers hebben recht op een gezonde en veilige werkplek. Voor vrijwilligerswerk met grote risico’s gelden regels van de Arbowet. Bijvoorbeeld als vrijwilligers:

Voor zwangere vrijwilligers en vrijwilligers jonger dan 18 jaar gelden er extra regels. Zij mogen niet werken met een aantal gevaarlijke stoffen. Jongeren moeten bij risicovol werk altijd begeleiding hebben en jonge moeders moeten kunnen kolven.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Werkt uw vrijwilliger met kwetsbare mensen, zoals ouderen of kinderen? Dan moet hij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben. Een VOG is een bewijs van goed gedrag. U kunt voor vrijwilligers gratis een VOG aanvragen. Uw organisatie moet aan een aantal voorwaarden voldoen voor deze regeling.

Vrijwilligers met een uitkering

Een vrijwilliger met een uitkering vanuit de WW, Ziektewet, WAO, WIA of Wajong mag in uw organisatie werken zonder zijn uitkering te verliezen. De vrijwilliger houdt wel zijn sollicitatieplicht. Het vrijwilligerswerk mag de kans op een betaalde baan niet in de weg staan. Uw medewerker moet het vrijwilligerswerk en de eventuele vergoedingen zelf doorgeven aan UWV.

Houd u aan de AVG

U moet de persoonsgegevens van uw vrijwilligers beschermen. U moet toestemming hebben van uw medewerker als u de persoonsgegevens wilt opslaan en gebruiken. De regels hiervoor staan in de Algemene verordening gegevensbescherming AVG).

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven