Aanvraag faillissement

Deze informatie is geplaatst door

Centraal Bureau voor de Statistiek | KVK

Alleen de rechter kan u failliet verklaren. Dat gebeurt niet zomaar. Dat kan pas als iemand uw faillissement aanvraagt. En als de faillissementsaanvraag aan de eisen voldoet.

Wie kan uw faillissement aanvragen?

De volgende personen en instanties kunnen uw faillissement aanvragen:

 • Uzelf. Bijvoorbeeld omdat uw bedrijf geen toekomst meer heeft. Hiervoor gebruikt u een formulierExterne link. Dit hoeft niet via een advocaat.
 • Uw schuldeisers. Dit moeten er minstens 2 zijn. Hun aanvraag moet via een advocaat.
 • Het Openbaar Ministerie, vanwege het openbaar belang. Bijvoorbeeld als er veel gedupeerden zijn.
 • De rechtbank, als u zich niet houdt aan de afspraken van de schuldsaneringsregeling.
De procedure voor het aanvragen van een faillissement verschilt per rechtbankExterne link.

Eisen faillissementsaanvraag

Voor een faillissementsaanvraag gelden de volgende eisen:

 • Er zijn minstens 2 schuldeisers.
 • Er zijn minstens 2 schulden, waarvan minstens 1 direct opeisbaar.
 • U betaalt uw schulden niet af.
 • U vraagt zelf om uw faillissement. Uw aanvraag kan via een formulier.
 • Uw schuldeisers vragen om uw faillissement. De aanvraag moet via een advocaat.

Faillissementsaanvraag door schuldeiser

Vraagt een schuldeiser uw faillissement aan? Dan moet u voor de rechtbank verschijnen. U kunt zich dan verweren tegen de faillissementsaanvraag. Bijvoorbeeld door aan te tonen dat u uw schulden wel afbetaalt. U kunt ook vragen om toelating tot de schuldsaneringsregeling. Alleen als u op de zitting verschijnt kunt u in beroep gaan tegen het besluit van de rechtbank. Voor een beroep heeft u 8 dagen de tijd.

Benoeming curator en rechter-commissaris

Wordt u failliet verklaard? Dan benoemt de rechtbank meteen een curator en een rechter-commissaris. De curator beheert uw vermogen en neemt alle beslissingen voor uw bedrijf.

Beslag op uw vermogen

Een faillissement betekent een beslag op uw volledige vermogen, inclusief uw privévermogen. Maar u moet ook nog kunnen leven. Daarom valt niet alles onder het faillissement:
 • Uw primaire levensbehoeften
 • Een minimumbedrag voor levensonderhoud voor een maand
 • Geld voor een wettelijke onderhoudsplicht, zoals de kinderbijslag
 • Een deel van uw inkomsten, de beslagvrije voet. De rechter-commissaris bepaalt hoeveel dat is.

Bekendmaking faillissement

In de Staatscourant komt te staan dat u failliet bent, en daarmee automatisch ook op officielebekendmakingen.nlExterne link. Ook het einde van het faillissement, de aankondiging van de verificatievergadering en de uitdelingslijst komen hier te staan. De rechtbank geeft faillissementen ook door aan het Handelsregister.

Niet failliet verklaard. En dan?

De rechtbank kan uw faillissementsaanvraag afkeuren. U moet dan met uw schuldeisers afspraken maken over de terugbetaling van uw schulden. Het is ook mogelijk dat de rechtbank u toelaat tot de schuldsaneringsregeling.

Feiten en cijfers: faillissementen

De grafiek laat het totaal aantal uitgesproken faillissementen zien per kwartaal.

Deze informatie is geplaatst door

Centraal Bureau voor de Statistiek
KVK