Administratie bijhouden in de kinderopvang

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Als ondernemer moet u een administratie bijhouden en bewaren. In uw administratie staat een aantal basisgegevens. Zoals de salarissen en rekeningen die u betaalt. En de rekeningen die klanten aan u betalen. Voor uw kindercentrum of gastouderbureau moet u naast de basisgegevens nog meer in uw administratie hebben.

Wat neemt u op in uw administratie?

U moet als kindercentrum en gastouderbureau onder meer het volgende in uw administratie hebben:

Administratie voor gastouderbureau

Gastouderbueau’s moeten daarnaast onder meer het volgende in de administratie hebben:
  • bankafschriften met de betalingen van de vraagouders aan de gastouder
  • bankafschriften met de betalingen van het gastouderbureau aan de gastouder
  • een jaaroverzicht van de betaalde bedragen aan de voorziening voor gastouderopvang
  • een jaaroverzicht per vraagouder
  • een afschrift van de risico-inventarisatie

Bankrekeningnummer voor kinderopvangtoeslag

De Belastingdienst betaalt de kinderopvangtoeslag uit op 1 bankrekeningnummer. Dat is het rekeningnummer van diegene die de toeslag heeft aangevraagd. U kunt met de ouders afspreken dat de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag rechtsreeks aan uw kinderopvangorganisatie uitbetaalt. U en uw klant moeten dan wel aan een aantal voorwaardenExterne link voldoen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven