Crossovers: samenwerking tussen sectoren

Deze informatie is geplaatst door

KVK

De huidige tijd vraagt om nieuwe vormen van samenwerking over sectoren heen. Nieuwe combinaties tussen sectoren worden vaak crossovers genoemd. Deze leiden tot vernieuwing.

Crossovers hebben de potentie om ook grotere en meer complexe vraagstukken op te lossen. Crossovers zullen moeilijk spontaan ontstaan omdat de netwerken tussen sectoren elkaar dikwijls niet overlappen. Crossovers worden ervaren als meer risicovol dan innovatie in de eigen keten. Zelfs als ondernemers uit verschillende sectoren elkaar vinden, is succesvolle ontwikkeling van de crossovers niet gegarandeerd (bijvoorbeeld door andere cultuur, andere werkwijze, etc.).

De Kamer van Koophandel heeft kennis en kennissen in alle relevante sectoren van het Nederlands bedrijfsleven, waaronder de 9 topsectoren. Daardoor kan de KvK als partij het gat tussen verschillende sectoren overbruggen om door succesvolle crossovers innovatie te laten ontstaan.

Crossovers in samenwerking met de creatieve industrie

De creatieve industrie, één van de door de regering benoemde topsectoren, is qua samenstelling onvergelijkbaar met sectoren als de hightech industrie, de energiesector of de tuinbouw. Juist daardoor is de creatieve industrie de aangewezen partij om waarde toe te voegen aan andere sectoren. De sector omvat veel kleine bedrijven, is flexibel en heeft innoveren tot core business gemaakt, onder andere door te experimenteren met nieuwe businessmodellen en samenwerkingen. ‘Omdenken’, daar zijn ontwerpers meester in. Denken vanuit de klant is een tweede natuur. Het maakt ze soms lastig, maar vooral vindingrijk. En dat kunnen ondernemers in andere sectoren goed gebruiken bij hun eigen uitdagingen of het oplossen van maatschappelijke en economische vraagstukken.

De mooiste actuele voorbeelden van Crossovers

De publicaties 'Crossover Works' geven actuele voorbeelden van bijzondere samenwerkingsprojecten tussen de creatieve industrie en de andere topsectoren. Projecten die hebben geleid tot mooie vondsten die de maatschappij een beetje verder helpen: van games en toiletten die levens redden tot spijkerbroeken die de zee opschonen. CLICKNL, Dutch Creative Council, Federatie Dutch Creative Industries, de Kamer van Koophandel en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie willen met deze reeks laten zien wat de toegevoegde waarde van design kan zijn. Dat wordt niet alleen geïllustreerd met succesvolle cases, maar ook met een aantal verdiepende essays waarin vak-experts zich over grotere vragen buigen. Uiteraard zijn het stuk voor stuk ook producten en diensten waarmee ondernemers hun brood verdienen. Crossover Works #4Externe link is de meest recente publicatie. Met daarin o.a. aandacht voor de app Bubble Wizzard voor kinderen met taaislijmziekte, speciaal incontinentie-ondergoed en de apps Medialis & Dr Game voor de training van chirurgen.

Deze informatie is geplaatst door

KVK