Eisen aan etiketten

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Op veel producten staan etiketten. U geeft hierop aan wat de inhoud, samenstelling en houdbaarheidExterne link van uw product is. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of deze informatie klopt. Op onderstaande producten moet een etiket staan met informatie dat voldoet aan de eisen:

Staat uw product hier niet bij? Dan zijn er geen extra eisen aan het etiket. U moet zich dan alleen houden aan de regels voor algemene productveiligheidExterne link. In artikel 2 van het Warenwetbesluit algemene productveiligheid staat wat u op uw product of op de verpakking moet vermelden.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven