Faillissement rechtspersoon

Deze informatie is geplaatst door

KVK

Gaat uw bedrijf met rechtspersoon failliet? Bijvoorbeeld een bv of nv? Dan hoeft u (rest)schulden uit uw bedrijf niet met uw privévermogen te betalen. Er zijn een paar uitzonderingen, bijvoorbeeld als u zich als bestuurder slecht heeft gedragen.

Afhankelijk van de rechtsvorm van uw bedrijf bent u met uw privévermogen aansprakelijk voor bedrijfsschulden. Er zijn rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid en rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid. Bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid bent u met uw privévermogen aansprakelijk. Dit is bij een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid meestal niet het geval.

Met privévermogen aansprakelijk?

Een rechtspersoon - zoals een bv, nv of coöperatie - kan failliet gaan. Net zoals een eenmanszaak of vof. Als bestuurder van een rechtspersoon bent u niet persoonlijk aansprakelijk voor schulden van uw bedrijf. Tenzij er voorafgaand aan het faillissement aantoonbaar sprake is van onbehoorlijk bestuur. Voorbeelden van onbehoorlijk bestuur, zijn:

 • fraude, bijvoorbeeld valsheid in geschrifte
 • onnodig grote financiële risico’s nemen
 • zonder goede voorbereiding beslissingen nemen, die grote financiële gevolgen hebben
 • niet op tijd belastingen of sociale premies betalen, en dit niet op tijd melden bij de Belastingdienst

Heeft u als bestuurder getekend voor hoofdelijke aansprakelijkheid bij overeenkomsten namens uw bedrijf? Of heeft u getekend voor persoonlijke borgstelling? Dan heeft dat gevolgen voor uw privésituatie: u bent dan voor dat deel met uw privévermogen aansprakelijk.

Aandeelhouders lopen alleen risico met de waarde die ze in de onderneming stopten in de vorm van aandelen. Op enkele uitzonderingen na, bijvoorbeeld als u als aandeelhouder veel invloed op het beleid van de rechtspersoon had of u zich als bestuurder opstelde.

Faillissement aanvragen

Het faillissement van uw bedrijf kan aangevraagd worden door:

 • Uzelf als bestuurder. U kunt bij de rechtbank het faillissement aanvragen als dit in een aandeelhoudersvergadering is besloten. Dit doet u met een verzoekschrift. U hoeft hiervoor geen advocaat in te schakelen.
 • Een aandeelhouder. Bijvoorbeeld omdat hij buiten de aandelen om een lening aan het bedrijf heeft gegeven.
 • Uw schuldeisers. Dit moeten er minimaal twee zijn. Hun faillissementsaanvraag moet via een advocaat.
 • Het Openbaar Ministerie, vanwege het openbaar belang. Bijvoorbeeld als er veel gedupeerden zijn.
 • De rechtbank, als u uw schulden niet betaalt.

Vraagt u als aandeelhouder faillissement aan omdat u nog geld van de rechtspersoon krijgt? Afhankelijk van de reden van de lening die u gaf, kunt u voor dit bedrag op gelijke voet worden gesteld met andere schuldeisers. Hierdoor heeft u in vergelijking met de andere aandeelhouders een voordeel bij een eventuele uitkering uit het faillissement. Normaal staan aandeelhouders achteraan in de rij bij een eventuele uitkering.

Failliet verklaard

Wordt uw bedrijf failliet verklaard? Dan benoemt de rechtbank meteen een curator en een rechter-commissaris.

Curator

U blijft tijdens het faillissement nog wel bestuurder, maar u mag geen beslissingen meer nemen en betalingen doen. Faillissement betekent beslag op het hele bedrijfsvermogen. De curator zorgt voor de verkoop van de bedrijfsbezittingen. De opbrengst wordt verdeeld over de schuldeisers. De curator krijgt ook een deel van de opbrengst. De verdeling gebeurt op een wettelijke voorgeschreven manier. Blijft er dan nog wat over? Dan wordt dat verdeeld over de aandeelhouders.

U moet de curator:

 • medewerking geven
 • informatie geven over het bedrijf
 • informatie geven over de bezittingen van het bedrijf (activa)

Rechter-commissaris

De rechter-commissaris houdt toezicht op het werk van de curator.

Niet eens met faillissement?

Bent u het niet eens met het uitgesproken faillissement? Bent u bij de zitting geweest dan kunt u met hulp van een advocaat binnen 8 dagen in hoger beroep bij het gerechtshof. Was u niet bij de zitting aanwezig, dan kunt u met hulp van een advocaat binnen 14 dagen verzet indienen bij de rechtbank.

Surséance van betaling

Als uw bedrijf nog te redden valt, kunt u uitstel van betaling aanvragen. Officieel heet dit surseance van betaling. Dit doet u via een advocaat bij de rechtbank. Als de rechtbank uw aanvraag goedkeurt, krijgt u uitstel van betaling. Meestal voor een periode van anderhalf jaar. Zo heeft u tijd om de boel weer op de rit te krijgen en voorkomt u misschien een faillissement. Samen met een bewindvoerder wordt gekeken hoe uw bedrijf verder kan gaan.

Bewindvoerder

De rechter stelt de bewindvoerder aan. De bewindvoerder geeft u advies en helpt u bij de onderhandelingen met schuldeisers. Hij beheert samen met u uw bedrijfsvermogen. De bewindvoerder moet al uw beslissingen goedkeuren, bijvoorbeeld als u geld wilt uitgeven.

Deze informatie is geplaatst door

KVK