CO2-uitstoot verminderen als ondernemer

Deze informatie is geplaatst door

KVK

Hoe vermindert u CO2-uitstoot als ondernemer?

Nederland moet voor 2030 de uitstoot van het broeikasgas CO2 terugdringen. Om dit doel te bereiken, heeft de overheid afspraken gemaakt met bedrijven en maatschappelijke organisaties. De afspraken staan in het Klimaatakkoord. U kunt meehelpen de CO2-uitstoot te verminderen, bijvoorbeeld door actie te ondernemen op:

  • hoe u en uw personeel reizen (duurzame mobiliteit)
  • uw bedrijfspand (bedrijfshuisvesting)
  • uw bedrijfsvoering

Duurzame mobiliteit (vervoer)

Bijna de helft van alle wegkilometers heeft te maken met zakelijk reizen. Duurzamer reizen helpt om de CO2-uitstoot te verminderen. U kunt meehelpen door te kiezen voor een duurzame manier waarop uw werknemers reizen.

Duurzaam bedrijfspand (bedrijfshuisvesting)

Uw bedrijfspand energiezuinig maken zorgt voor minder CO2-uitstoot en lagere energiekosten. Dit doet u door energie te besparen. Of door te kiezen voor bijvoorbeeld alternatieve energie om uw bedrijfspand te verwarmen.

Energie besparen

Het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’ verplicht bedrijven om energie te besparen. Daarnaast heeft u ook een informatieplicht energiebesparing.

Energielabel

Vanaf 2023 moet een kantoor groter dan 100 m2 Energielabel C hebben. Uw gebouw energiezuinig maken met bijvoorbeeld zonnepanelen zorgt voor lagere energiekosten. De overheid ondersteunt u hierbij met advies en subsidies.

Alternatieve energie

Uw gebouw verwarmen of juist verkoelen kan met aardwarmte of bodemenergieExterne link. De overheid stimuleert deze vorm van duurzame energie met fiscaal voordeel en subsidiesExterne link.

Bedrijfsvoering

Met een duurzame bedrijfsvoering kunt u CO2-uitstoot verminderen en kosten besparen. Bedenk welke duurzame onderwerpen voor u belangrijk zijn.

Duurzaam inkopen

Bij inkoopbeslissingen kijkt u onder meer naar de prijs, kwaliteit en levertijd van een product. Daarnaast let u ook op sociale en milieuaspecten.

Productie

U heeft al te maken met milieuvoorschriften en het Activiteitenbesluit. Zoals de regels voor bedrijfsafval. Daarnaast kunt u slimmer omgaan met grondstoffen.

Personeel

Bij personeelszaken kunt u letten op duurzame inzetbaarheid van uw werknemers. Of extra aandacht voor een gezonde werkplek.

Subsidies voor energiebesparing

De overheid ondersteunt ondernemers bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Hier zijn verschillende financiële en fiscale regelingen voor.

Advies duurzame energie

Met de Quickscan Duurzame EnergieExterne link krijgt u een eerste advies over de mogelijkheden van duurzame energie voor uw onderneming. U krijgt ook een idee van wanneer de maatregelen zich terugverdienen. In de Quickscan staan standaardberekeningen die u hiervoor kunt gebruiken.

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen kan met kleine en grote maatregelen. U kunt bijvoorbeeld energie besparen en minder plastic gebruiken. Heeft u personeel dan kunt u werknemers aanmoedigen om met het openbaar vervoer te reizen of een elektrische auto te leasen. Maakt u een product dan kunt u gebruikmaken van gerecyclede grondstoffen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) gaat nog een stap verder. U houdt rekening met klimaat, hergebruik van productenExterne link, een eerlijke keten voor inkoop en inclusiviteit bij de keuze van personeel.

Deze informatie is geplaatst door

KVK