CO2-uitstoot verminderen als ondernemer

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
2 min lezen
English version

In het Klimaatakkoord is afgesproken om de CO2-uitstoot te verminderen. U kunt hieraan bijdragen door te kiezen voor milieuvriendelijk vervoer en een duurzame bedrijfsvoering. Ook kunt u uw bedrijfspand duurzamer maken. Zo voldoet u aan uw verplichtingen en kunt u kosten besparen.

Hoe vermindert u CO2-uitstoot als ondernemer?

Nederland moet voor 2030 de uitstoot van het broeikasgas CO2 terugdringen. Om dit doel te bereiken heeft de overheid afspraken gemaakt met bedrijven en maatschappelijke organisaties. Die afspraken staan in het Klimaatakkoord. U kunt meehelpen de CO2-uitstoot te verminderen

Bijvoorbeeld door actie te ondernemen op:

  • hoe u en uw personeel reizen (duurzame mobiliteit)
  • uw bedrijfspand of bedrijfshuisvesting
  • uw bedrijfsvoering

Duurzame mobiliteit

Bijna de helft van alle wegkilometers heeft te maken met zakelijk reizen. Duurzamer reizen helpt om de CO2-uitstoot te verminderen. U kunt bijdragen door uw medewerkers te stimuleren om op een milieuvriendelijke manier te reizen.

CO2-uitstoot melden en verlagen

Heeft uw bedrijf meer dan 100 werknemers? Dan moet u vanaf 1 juli 2024 de CO2-uitstoot melden van het zakelijke verkeer en woon-werkverkeer van uw werknemers. Is de uitstoot te hoog? Dan moet u maatregelen nemen om die te verlagen. Bijvoorbeeld door uw werknemers vaker te laten reizen met de fiets, het ov of elektrische auto's.

Duurzaam bedrijfspand

Uw bedrijfspand energiezuinig maken, zorgt voor minder CO2-uitstoot en lagere energiekosten. Bespaar energie door bijvoorbeeld over te stappen op ledverlichting. Of kies voor alternatieve energie om uw bedrijfspand te verwarmen.

Hoe kunt u energie besparen?

U bent verplicht om maatregelen te nemen voor energiebesparing. Dat staat in het Besluit activiteitein leefomgeving (Bal) en Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Ook moet u 1 keer in de 4 jaar rapporteren welke maatregelen u heeft uitgevoerd. De energiebesparingsplicht geldt voor bedrijven met een jaarlijks energiegebruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m aardgas(equivalent).

Energielabel C voor kantoren

Kantoren moeten sinds 2023 energielabel C of hoger hebben. Volg het stappenplan en maak uw kantoor energiezuiniger. Dan helpt u de CO2-uitstoot te verminderen. De overheid ondersteunt u hierbij met advies en subsidies.

Alternatieve energie

De overheid stimuleert het gebruik van alternatieve energiebronnen, zoals zonne-energie, windenergie of bodemenergie en aardwarmte (geothermie). Dat biedt uw bedrijf kansen om van het gas af te gaan.

Duurzame bedrijfsvoering

Met een duurzame bedrijfsvoering kunt u CO2-uitstoot verminderen en kosten besparen. Bedenk welke duurzame onderwerpen voor u belangrijk zijn.

Bij inkoopbeslissingen kijkt u onder meer naar de prijs, kwaliteit en levertijd van een product. Bij duurzaam inkopen let u ook op sociale en milieuaspecten.

Door u te houden aan de milieuregels vermindert u de CO2-uitstoot bij uw productie. Bekijk daarnaast de mogelijkheden van circulair ondernemen.

Als u uw afval scheidt, kunnen grondstoffen opnieuw worden gebruikt. In de Afvalwijzer voor bedrijven ziet u welk afval u verplicht moet scheiden.

Subsidies voor energiebesparing

De overheid ondersteunt ondernemers bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Hier zijn verschillende financiële en fiscale regelingen voor. Bekijk de subsidiewijzer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).