Samenwerken en co-creatie

Deze informatie is geplaatst door

KVK

Doet u alles in uw eentje of benut u de expertise van anderen? Samenwerking met collega-ondernemers, kennisinstellingen en relaties brengt u tot nieuwe inzichten en ideeën.

Waarom zou u samenwerken?

Bij productontwikkeling en innovatie moet u aan zoveel dingen denken, dat u het zelden zelfstandig tot een goed einde kunt brengen. Door samen te werken met andere bedrijven of kennisinstellingen . U kunt dan immers vakkennis uitwisselen, netwerken delen of gericht onderzoek laten doen. Partner(s) brengen bovendien nieuwe inzichten mee en kunnen knelpunten in de ontwikkeling oplossen. Zo behaalt u resultaten die uw verwachtingen overstijgen.

Samenwerkingsvormen

Samenwerking kunt op verschillende manieren aanpakken. Bijvoorbeeld in de vorm van co-creatie, internationale samenwerking, via open innovatie of door crossovers te vormen.

Wat is co-creatie?

Bedrijven gaan vaak vernieuwen als uit marktonderzoek blijkt dat hun klanten ontevreden zijn. Co-creatie is wezenlijk anders, omdat consumenten een veel actievere rol spelen in het innovatieproces. Het gaat ervan uit dat klanten het beste weten waaraan zij wel en geen behoefte hebben. Bij co-creatie vragen bedrijven aan gebruikers zelf hun ideeën vorm te geven en uit te werken. Dat kan in elke levensfase van een product: aan het begin, bij de ontwikkeling en aan het eind, als feedback.

Hoe vindt u samenwerkingspartners?

Ga eens in gesprek met andere ondernemers waarmee u zou kunnen samenwerken. Natuurlijk is het hierbij vooral belangrijk dat het klikt. Later kan het gesprek verschuiven naar samenwerken, mogelijke business, gewenste output en de invulling van de samenwerking.

Bedrijven doen slechts mondjesmaat een beroep op externe productontwikkelaars als kennisinstellingen, ingenieursbureaus en specifieke technische partijen. Ze zien over het hoofd dat ze niet op elk vlak zelf state of the art expertise in huis kunnen hebben. Externe kennis en technologie helpen u beter innoveren. Schakel expertise in op terreinen die u zelf niet of onvoldoende beheerst.

Internationale samenwerking

Een partner om verder mee samen op te trekken kunt u ook zoeken in het buitenland. Een buitenlandse partner kunt bijvoorbeeld vinden via het Enterprise Europe NetworkExterne link.

Wilt u meer weten over de Europese ondersteuningsmogelijkheden om internationaal te innoverenExterne link? Dan kunt u ook terecht bij het Ondernemersplein.

Open innovatie

De beste basis voor innovatie is samenwerking. Door middel van open innovatie en co-creatie kun je als ondernemer je grenzen verleggen en in samenwerking met andere partijen sneller en slimmer je innovatie realiseren.

Crossovers

Het leggen van nieuwe combinaties tussen verschillende sectoren, dat is waar het bij crossovers om draait. Ondernemers uit de creatieve industrie zijn hierbij vaak een drijvende kracht.

Welke afspraken moet u maken?

Samenwerken met andere partijen vraagt om duidelijke afspraken om voortgang in het proces te houden, maar ook om misverstanden te voorkomen. Samenwerken gaat immers beter wanneer u vooraf goede afspraken heeft gemaakt over wat u samen gaat doen. Wie brengt wat in, hoe gebruikt u de resultaten van de samenwerking en hoe verdeelt u de resultaten onderling?

Een belangrijk deel van de samenwerkingsovereenkomst gaat over intellectueel eigendom. U wilt natuurlijk niet dat een ander profiteert van uw uitvinding of dat kennis uitlekt naar een concurrent. Maak dus als samenwerkingspartij vooraf afspraken over octrooien en intellectueel eigendomExterne link.

Stop voldoende tijd en energie in het organiseren van de samenwerking. Want een goede voorbereiding loont. Lees ook het KVK e-book Samen OndernemenExterne link.

Informatie uit octrooien

Een onderzoek in de octrooipublicaties kan u veel belangrijke informatieExterne link opleveren. In de octrooiliteratuur kunt u in relatie tot samenwerken:

  • nagaan welke bedrijven actief zijn met een bepaalde techniek
  • uw (toekomstige) concurrenten in beeld krijgen
  • (mogelijke) samenwerkingspartners ontdekken

Deze informatie is geplaatst door

KVK