Schuldenvrij na een faillissement?

Deze informatie is geplaatst door

KVK

Na het einde van uw faillissement bent u niet automatisch schuldenvrij. Dat kan pas als er een akkoord is met uw schuldeisers. En als de rechtbank dat akkoord goedkeurt. U betaalt uw schuldeisers dan een deel van hun vordering. En de rest van de schulden wordt kwijtgescholden. In alle andere gevallen blijven uw schulden na het einde van het faillissement bestaan. Dit betekent dat schuldeisers ook na afloop van uw faillissement jarenlang geld van u kunnen blijven eisen.

Schuldenvrij door schuldsanering

Als privépersoon wilt u niet uw hele leven blijven zitten met de schulden uit het faillissement van uw bedrijf. Daarom is er de Wet Schuldsanering natuurlijke personenExterne link. Als de rechtbank u toelaat tot de regeling, dan kunt u na een saneringsperiode van 3 jaar schuldenvrij verder.

Deze informatie is geplaatst door

KVK