Wanneer bent u ondernemer?

Gepubliceerd door:
Belastingdienst
Belastingdienst
KVK
KVK
4 min lezen
English version

Als u voldoet aan de eisen van de Kamer van Koophandel (KVK) kunt u zich laten inschrijven als ondernemer. Daarna beoordeelt de Belastingdienst of u ook ondernemer bent voor de btw en inkomstenbelasting. Lees waar KVK en Belastingdienst op letten en wat dit voor u betekent.

Wanneer bent u ondernemer voor KVK?

KVK gebruikt 3 criteria om te bepalen of u ondernemer bent:

 • U levert producten of diensten. Of u bereidt zich hierop voor. U bent bijvoorbeeld al begonnen met het inkopen van producten.
 • U vraagt er meer geld voor dan het u gekost heeft om te maken. U verdient er geld aan.
 • U doet zaken met andere mensen dan alleen vrienden of familie.

Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan kunt u zich inschrijven bij KVK. Naast de 3 criteria kunt u ook deze 4 vragen aan uzelf stellen:

 1. Investeert u geld en/of tijd in de start of groei van uw bedrijf?
 2. Werkt u regelmatig in uw eigen bedrijf en gaat het niet om een eenmalige klus?
 3. Gaat u voor meer dan één opdrachtgever werken? Als u voor één opdrachtgever werkt, lijkt het erop dat u in loondienst bent. U loopt dan risico op schijnzelfstandigheid.
 4. Bepaalt u zelf wanneer en hoe u uw werk doet? Ook als een opdrachtgever u inhuurt?

De antwoorden op deze vragen kunnen u helpen bij uw besluit of u zich inschrijft bij KVK.

Hoe weet u wie uw opdrachtgever is?

Een opdrachtgever is het bedrijf waarvoor u werkt als ondernemer. En bijvoorbeeld uw facturen naartoe stuurt. Ook kunt u een modelovereenkomst met een opdrachtgever sluiten om schijnzelfstandigheid te voorkomen. Soms is het niet helemaal duidelijk wie precies uw opdrachtgever is. Bijvoorbeeld als u zzp’er bent en gaat werken via een intermediair. Zoals een platform of detacheringsbureau. Dan is de intermediair óf het bedrijf uw opdrachtgever:

 • Bemiddelt de intermediair alleen tussen u en een bedrijf? Dan is het bedrijf waar u gaat werken uw opdrachtgever. Daarmee sluit u een geschikte modelovereenkomst. Met de intermediair tekent u alleen een overeenkomst voor bemiddeling.
 • Gaat u voor de intermediair bij een bedrijf werken? Dan is de intermediair uw opdrachtgever. U en de intermediair tekenen hiervoor een overeenkomst voor tussenkomst.

Wanneer bent u ondernemer voor de btw?

Heeft u uw onderneming ingeschreven bij KVK? KVK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst beoordeelt dan of u ondernemer bent voor de omzetbelasting (btw). Daarbij letten zij op deze voorwaarden:

 • Oefent u zelfstandig een bedrijf of beroep uit?
 • Heeft u regelmatig inkomsten?
 • Heeft u inkomsten naast uw werk in vaste dienst?
 • Probeert u te verdienen met een recht of met vermogen, zoals spaargeld, beleggingen of een (vakantie)woning?

Bent u ondernemer voor de btw? Dan bent u niet automatisch ondernemer voor de inkomstenbelasting. Dat komt doordat de Belastingdienst bij de inkomstenbelasting op meer voorwaarden let dan bij de btw.

Btw-vrijstelling met de kleineondernemersregeling

Is uw onderneming in Nederland gevestigd en is uw jaaromzet maximaal € 20.000? Dan kunt u meedoen met de kleineondernemersregeling (KOR). U hoeft dan geen btw te berekenen aan uw klanten. En u hoeft minder administratie bij te houden. Bekijk de voorwaarden van de KOR en hoe u zich aanmeldt op Belastingdienst.nl.

Wanneer bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting?

U bent mogelijk ondernemer voor de inkomstenbelasting als u producten verkoopt of diensten levert tegen betaling. En als u winst kunt verwachten. Doet u alleen opdrachten voor familieleden en vrienden of als hobby? Dan bent u geen ondernemer voor de inkomstenbelasting.

De Belastingdienst bepaalt of uw inkomen voor de inkomstenbelasting telt als 'winst uit onderneming'. Zo ja, dan bent u ondernemer.

Hierbij let de Belastingdienst bijvoorbeeld op:

 • Zelfstandigheid. Bepaalt u zelf hoe u uw werk doet? Stelt u zelf uw prijzen vast? Gebruikt u eigen materialen, gereedschappen of apparatuur?
 • Ondernemersrisico. Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf? Loopt u financieel risico als u uw werk niet goed doet?
 • Continuïteit. Stopt u tijd en geld in het werven van nieuwe klanten? Beschikt u over genoeg geld om het bedrijf een tijd te laten draaien?
 • Omvang van uw bedrijf. Werkt u voor verschillende opdrachtgevers? Wat is de gemiddelde jaaromzet?

Check aftrekposten en speciale regelingen

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting mag u speciale regelingen gebruiken. U betaalt dan minder belasting. Bijvoorbeeld met de ondernemersaftrek, de mkb-winstvrijstelling, verschillende startersregelingen en de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dat mag bij bepaalde regelingen alleen als u ook voldoet aan het urencriterium.

Geen ondernemer, wel resultaatgenieter

Bent u geen ondernemer voor de inkomstenbelasting? Maar heeft u wel inkomsten als zelfstandige? Bijvoorbeeld als postbezorger of uit eenmalige werkzaamheden. Of als u soms een freelance opdracht doet naast uw baan in loondienst. Dan bent u 'resultaatgenieter'. Uw inkomsten tellen voor de inkomstenbelasting als resultaat uit overig werk.

U heeft dan geen recht op de speciale regelingen voor ondernemers voor de inkomstenbelasting. Wel kunt u de kosten die u voor uw werk maakt, aftrekken van uw winst. En misschien bent u ondernemer voor de btw.

Zzp'er? Voorkom schijnzelfstandigheid

Als u zich inschrijft als eenmanszaak, zijn er ook regels voor hoe zelfstandig u bent. U moet volgens de Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie) zorgen dat uw werkrelatie klopt. Bepaalt uw opdrachtgever bijvoorbeeld hoe u uw werk doet, of wordt u doorbetaald als u op vakantie of ziek bent? Dan is de kans groot dat u eigenlijk in loondienst bent. Die situatie wordt schijnzelfstandigheid genoemd. Bekijk hoe u schijnzelfstandigheid voorkomt.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Belastingdienst