Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomePersoneel

Stappenplan ziekteverzuim: uw werknemer meldt zich ziek

Deze informatie is geplaatst door:Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidMinisterie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidUWVUWV± 3 min lezenEnglish version

U moet het loon doorbetalen als uw werknemer zich ziek meldt. U mag niet naar de reden van de ziektemelding vragen. En u moet een aantal zaken verplicht regelen. Deze 6 stappen helpen u op weg bij ziekteverzuim.

1. Vraag uw werknemer niet naar de reden van zijn ziekte

Uw zieke werknemer hoeft u niet te vertellen wat er aan de hand is. Om privacy-redenen mag u er ook niet naar vragen. Uw werknemer mag het wel uit zichzelf vertellen. En u mag wel vragen wanneer uw werknemer denkt weer te kunnen werken. En of het mogelijk is dat de werknemer tijdens de ziekteperiode ander werk doet.

2. Geef ziekmeldingen en betermeldingen door aan bedrijfsarts of arbodienst

Als uw werknemer zich ziek meldt, geeft u dat door aan uw bedrijfsarts of arbodienst. Dit moet binnen 4 werkdagen. Is uw werknemer weer beter, dan meldt u dat ook. Is uw werknemer een uitzendkracht of payroller? Dan hoeft u niets te doen.

3. Check of u een ziekmelding moet doorgeven aan UWV

Soms moet u uw werknemer ziekmelden bij UWV. Dat moet als:

  • uw werknemer 42 weken ziek is
  • het arbeidscontract afloopt tijdens de ziekteperiode. U meldt uw werknemer dan op de laatste werkdag ziek bij UWV
  • uw werknemer recht heeft op een Ziektewetuitkering, ook als u eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet

Ziektewetuitkering

Soms heeft uw werknemer recht op een uitkering via de Ziektewet. Bijvoorbeeld voor werknemers die ziek en zwanger zijn. Of voor zieke werknemers ouder dan 55 jaar, die direct voordat zij in dienst kwamen ten minste 52 weken een WW-uitkering hebben ontvangen. U moet uw werknemer dan binnen 4 werkdagen ziekmelden bij UWV. Betermelden moet binnen 2 werkdagen. Dit kan allebei met de online Verzuimmelder.

4. Betaal het salaris door tijdens de ziekteperiode

U moet uw zieke werknemer minstens 70% van zijn laatstverdiende loon en vakantietoeslag doorbetalen. Staat er een hoger percentage in het arbeidscontract of cao? Dan moet u zich daaraan houden. U bent verplicht om maximaal twee jaar het loon door te betalen. Het eerste jaar mag het loon niet onder het minimumloon uitkomen. Het tweede jaar mag het loon wel onder het minimumloon uitkomen.

Na twee jaar ziekte bent u niet meer verplicht om het loon door te betalen. Er volgt dan een WIA-beoordeling voor uw werknemer. Heeft u te weinig gedaan aan de re-integratie? Dan kunt u verplicht worden om het loon nog maximaal een jaar door te betalen.

5. Ontsla uw zieke werknemer niet

U mag niet zomaar uw zieke werknemer ontslaan. Dat mag alleen in bepaalde situaties:

6. Help uw werknemer met re-integratie

Is uw werknemer langdurig ziek dan moet u samen zoeken naar manieren om weer aan het werk te gaan. Dat staat in de Wet verbetering poortwachter (Wvp) en heet re-integratie. Dit kan op 2 manieren:

  • uw werknemer gaat weer bij u werken in een nieuwe of aangepaste functie. U kunt bijvoorbeeld de werkplek aanpassen. Of zorgen voor flexibele werktijden.
  • uw werknemer kan niet meer bij u aan het werk en krijgt ander passend werk bij een andere werkgever

Feiten en cijfers: wat is het ziekteverzuim in Nederland?

Gemiddeld is het ziekteverzuim zo'n 4,5 procent. Dit betekent dat werknemers zich gemiddeld per 100 werkdagen 4,5 dagen ziek melden. Het ziekteverzuim is over het algemeen het hoogst in het eerste kwartaal en het laagst in het derde kwartaal van het jaar.

Naar boven