Bescherming met Intellectueel Eigendom

Deze informatie is geplaatst door

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Intellectuele Eigendom (IE) is de verzamelnaam voor rechten op uitgewerkte nieuwe ideeën en creatieve concepten. Bijvoorbeeld muziek, merken, vormgeving, uitvindingen, games, software, teksten en foto’s. Uw uitvinding kan door meerdere rechten worden beschermd. Een nieuw product kan bijvoorbeeld een nieuwe techniek hebben, maar ook een nieuwe naam en ontwerp

Welk IE-recht beschermt wat?

  • Auteursrecht beschermt bijvoorbeeld teksten, foto’s, software, films, games en websites.
  • Merkenrecht beschermt de naam of het logo van uw bedrijf, product of dienst.
  • Modellenrecht is er voor het design of ontwerp.
  • Octrooirecht is speciaal gericht op de techniek.

Hoe komt u aan een IE-recht?

  • AuteursrechtExternal link is gratis en heeft u automatisch. Daar hoeft u niets voor te doen.
  • Een nieuw merk beschermenExternal link doet u door registratie bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. De kosten zijn vanaf € 248 voor een periode van 10 jaar. Bekijk de tarievenExternal link voor de diverse opties van bescherming.
  • Uw modelExternal link beschermt u door registratie bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Een modelregistratie kan vanaf € 112 voor 5 jaar. Check de overige tarievenExternal link voor bijvoorbeeld het verlengen en wijzigen van registratie.
  • Om een nieuwe techniek te beschermen in Nederland moet u een octrooiaanvraagExternal link indienen bij Octrooicentrum NederlandExternal link. Een octrooiaanvraag in Nederland kost € 80 online en € 120 op papier. U moet ook een verplicht onderzoek naar de stand van de techniek laten doen. Dat kost € 100 voor een nationaal onderzoek. Voor Europese octrooiaanvragen en onderzoeken gelden andere tarievenExternal link.

Regelhulp Kostencalculator bescherming Intellectueel Eigendom

Een Regelhulp vertelt u aan de hand van een aantal vragen welke regels voor u gelden. Met de Regelhulp Kostencalculator bescherming Intellectueel EigendomExternal link berekent u snel en makkelijk de kosten van een octrooi, merk of model. Dit zijn de bekendste IE- of intellectueel eigendomsrechten.

Onderzoek of uw idee al bestaat

Voordat u IE-rechten gaat aanvragen, moet u eerst controleren of uw uitgewerkte idee al bestaat. U kunt zoeken in:

Hulp en advies

  • Octrooicentrum NederlandExternal link biedt ondernemers, particulieren en onderwijsinstellingen gratis en onafhankelijke informatie, zodat ze méér uit octrooien kunnen halen. Bijvoorbeeld met hulp bij het zoeken naar octrooi-informatie. En met workshops, gastcolleges, gesprekken, e-learning modules en octrooionderwijs.
  • Bij het informatiecentrumExternal link van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom kunt u terecht voor algemene informatie, inlichtingen uit het register, het deponeren van een merk of model en het vastleggen van een i-DEPOT.

Deze informatie is geplaatst door

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland