Dit artikel is gerelateerd aan:

Bv oprichten kan via beeldverbinding

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

± 1 min lezen
Ingangsdatum: 1 augustus 2022

Wat verandert er?

Wilt u een besloten vennootschap (bv) oprichten? Het wordt mogelijk om een bv online op te richten. Het digitaal oprichten van een bv gebeurt met een digitale notariële akte. U hoeft hiervoor niet fysiek bij de notaris te komen. U kunt dit met een digitale audio-videoverbinding doen. Identificatie doet de notaris met een digitaal identificatiemiddel. U moet ondertekenen met een digitale handtekening.

Heeft de notaris een vermoeden van identiteitsfraude? Of twijfelt de notaris over de handelingsbekwaamheid van u? Hij kan weigeren de oprichting van de bv online te doen. U moet dan wel in levenden lijve voor de notaris verschijnen.

De digitale mogelijkheid van nu is tijdelijk

Met het verlenen van een volmacht is er al enige ruimte om op afstand een notariële akte te passeren. Maar een compleet digitale oprichting is nu nog niet mogelijk.De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid geeft de mogelijkheid tot verlijden van een akte ten overstaan van een notaris via audiovisuele hulpmiddelen. Hiermee is het op dit moment al mogelijk om op afstand een notariële akte te passeren. Dit is een tijdelijke crisismaatregel en geen blijvende voorziening.

Voor wie?

  • ondernemers die een bv willen oprichten
  • notarissen

Wanneer?

De wijziging van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en de Wet op het notarisambt gaat naar verwachting in op 1 augustus 2022.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven