Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomeWetswijzigingen

Bv oprichten kan via beeldverbinding

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)± 1 min lezenEnglish versionIngangsdatum: nog niet bekend

Wat verandert er?

Wilt u een besloten vennootschap (bv) oprichten? Het wordt mogelijk om een bv online op te richten. Het digitaal oprichten van een bv gebeurt met een digitale notariële akte. U hoeft hiervoor niet fysiek bij de notaris te komen. U kunt dit met een digitale audio-videoverbinding doen. Identificatie doet de notaris met een digitaal identificatiemiddel. U moet ondertekenen met een digitale handtekening.

Heeft de notaris een vermoeden van identiteitsfraude? Of twijfelt de notaris over de handelingsbekwaamheid van u? Hij kan weigeren de oprichting van de bv online te doen. U moet dan wel in levenden lijve voor de notaris verschijnen.

De digitale mogelijkheid van nu is tijdelijk

Met het verlenen van een volmacht is er al enige ruimte om op afstand een notariële akte te passeren. Maar een compleet digitale oprichting is nu nog niet mogelijk. De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid geeft de mogelijkheid tot verlijden van een akte ten overstaan van een notaris via audiovisuele hulpmiddelen. Hiermee is het op dit moment al mogelijk om op afstand een notariële akte te passeren. Dit is een tijdelijke crisismaatregel en geen blijvende voorziening.

Voor wie?

  • ondernemers die een bv willen oprichten
  • notarissen

Wanneer?

Wanneer de wijziging van 'Boek 2 Burgerlijk Wetboek en de Wet op het notarisambt' ingaat, is nog onbekend.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Zie ook

Naar boven