Coronavirus: wegwijzer voor ondernemers

Deze informatie is geplaatst door

KVK

De uitbraak van het coronavirus heeft het openbare leven in Nederland zo goed als stilgelegd. Dit heeft grote gevolgen voor de economie. En mogelijk ook voor uw bedrijf en uw werknemers. Om u te steunen, neemt de overheid extra maatregelen. Op deze pagina leest u welke maatregelen dit zijn. En bij welke overheidsorganisaties u terechtkunt voor advies of om zaken te regelen.

Coronavirus: bestaande maatregelen

U heeft minder werk voor uw personeel

Het coronavirus valt niet onder het normale ondernemersrisico. Heeft u (tijdelijk) minder werk voor uw personeel, dan kunt u een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud Werkgelegenheid (NOW). De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud Werkgelegenheid (NOW) aanvragen

U kunt de NOW aanvragen bij UWVExterne link vanaf maandag 6 april tot en met 31 mei 2020. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming in de loonkosten.

U heeft financiële problemen

Mogelijk komt u in financiële problemen. Bijvoorbeeld omdat u uw onderneming tijdelijk moet sluiten. Of omdat uw klanten minder bij u kopen.

Nieuwe maatregelen voor ondernemers vanwege het coronavirus

De overheid neemt maatregelen om ondernemingen te helpen die zijn getroffen door de gevolgen van het coronavirus:

Nieuwe maatregelen voor zelfstandig ondernemers vanwege het coronavirus

Er komt een extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf. De ondersteuning is een aanvulling op uw inkomen. En bedraagt maximaal € 1.500 euro netto per maand. U hoeft deze gift niet terug te betalen.

U vraagt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) – voorheen Extra Bbz-ondersteuning – aan bij de gemeente waar u woont. Dit hoeft u niet direct te doen. De regeling werkt terug tot 1 maart en geldt tot 1 juni 2020. U kunt de aanvraag ook later doen. Wanneer u bijvoorbeeld pas in mei in de financiële problemen komt, kunt u op dat moment een aanvraag indienen.

De overheid maakt het voor u ook makkelijker om een lening voor bedrijfskapitaal te krijgen. U kunt tot maximaal € 10.157 lenen. U moet deze lening later wel terugbetalen.

Lees meer over de voorwaarden voor de Tozo.

Belastingmaatregelen vanwege het coronavirus

De Belastingdienst helpt ondernemers met de volgende maatregelen:

  • U kunt online en schriftelijk 3 maanden uitstel van betaling aanvragen. Het aantal belastingen waarvoor u dit uitstel kunt vragen is uitgebreid.
  • U kunt schriftelijk voor meerdere belastingen tegelijk uitstel van betaling aanvragen als u langer dan 3 maanden uitstel nodig heeft.
  • Als u uitstel vraagt voor een aanslag btw of loonheffingen, kan er een boete bij de aanslag zitten. Die boete hoeft u niet te betalen.
  • U kunt uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt.
  • De invorderingsrente en belastingrente worden tijdelijk verlaagd naar bijna 0%.
  • Bij deblokkeren van een g-rekening worden meer bedragen vrijgegeven.

Lees meer over de maatregelen van de BelastingdienstExterne link voor ondernemers.

Overzicht tijdelijke financiële regelingen

Bekijk het overzicht met tijdelijke financiële regelingen waar u mogelijk gebruik van kunt maken als gevolg van de coronacrisis. Voor vragen en antwoorden over de regelingen kunt u terecht bij RijksoverheidExterne link.

Gezondheidsrisico’s vanwege het coronavirus voor u, uw werknemers en uw klanten

Gevolgen van het coronavirus voor ondernemers

Het nieuwe coronavirus COVID-19Externe link en de maatregelen om verspreiding te voorkomen raken veel ondernemers. Bijvoorbeeld omdat u uw restaurant of kapperszaak tijdelijk moet sluiten. Of omdat uw freelance-opdrachten zijn afgezegd. Op Rijksoverheid.nl leest u de meest recente informatie over het virusExterne link. Bijvoorbeeld over wat u moet weten over de mogelijke negatieve gevolgen voor uw bedrijf. En de gezondheidsrisico’s voor uw personeel, klanten en uzelf.

Sommige bedrijven moeten tijdelijk dicht. Welke bedrijven dit zijn en tot wanneer dit geldt, leest u in het overzicht van bedrijven die verplicht moeten sluitenExterne link op KVK.nl.

Omgaan met gezondheidsrisico’s voor uw werknemers

Neem maatregelen tegen verspreiding van het virus op de werkvloer. Laat uw werknemers indien mogelijk thuiswerken. Alleen werknemers in zogenoemde cruciale beroepen of vitale processenExterne link, met werkzaamheden die niet thuis kunnen worden uitgevoerd, moeten komen werken. Voor de kinderen van deze beroepsgroepen is speciale school- en kinderopvangbegeleiding geregeld. Neem direct contact op met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)Externe link als u twijfelt over specifieke situaties.

Rechten en plichten van u en uw werknemers

De overheid geeft antwoord op de veelgestelde vragen over het coronavirusExterne link voor werkgevers en werknemers.

Evenementen, werkbezoek en handelsmissies

Een evenement organiseren of bezoeken

Volg de actuele adviezen van het RIVMExterne link en neem bij twijfel contact op met het landelijke publieksinformatienummer 0800-1351. Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +312 0205 1351.

Werkbezoek naar het buitenland

Moet u voor zaken of een beurs naar het buitenland? Overweeg dan of het noodzakelijk is om deze reis te maken. Informatie voor reizigersExterne link vindt u op Rijksoverheid.nl. Bekijk de belangrijkste ontwikkelingen over het coronavirus en internationaal zakendoen op de landenpagina's van RVOExterne link.

Handelsmissies van de overheid

Actuele informatie over handelsmissiesExterne link die door de overheid zijn georganiseerd, vindt u op RVO.nl. Heeft u zich opgegeven voor een missie en is die uitgesteld of geannuleerd? Dan krijgt u hierover persoonlijk bericht. Wilt u weten of een missie waarin u interesse heeft nog doorgaat? Neem dan contact op met de contactpersoon voor de betreffende missie. Deze vindt u op de pagina van de betreffende missie op RVO.nl.

Informatiepunten

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM):

Rijksoverheid:

Kamer van Koophandel (KVK):

Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO):

Coronavirus: gevolgen voor zakendoen in ChinaExterne link

Ministerie van Buitenlandse Zaken:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

Steffie legt corona eenvoudig uitExterne link

FME Ondernemersorganisatie:

Meld- & informatiepunt voor de technologische industrie Externe link

TechLeap.nl:

COVID-19 Startup Guide Externe link

Deze informatie is geplaatst door

KVK