Coronavirus: wegwijzer voor ondernemers

Deze informatie is geplaatst door

KVK | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Belastingdienst

Het nieuwe coronavirus COVID-19 en de maatregelen om verspreiding te voorkomen raken veel ondernemers. Om u te steunen, neemt de overheid extra maatregelen. Op deze pagina leest u welke regelingen er zijn. En bij welke overheidsorganisaties u terechtkunt voor advies of om zaken te regelen.

Steunpakket 2.0 met nieuwe en verlengde regelingen

De regeringt heeft de steunregelingen voor ondernemers met 4 maanden verlengd en uitgebreid. Ook zijn er nieuwe voorwaarden toegevoegd. Het nieuwe steunpakket loopt van 1 juni tot 1 oktober. Lees per regeling wat er veranderd is.

Financiële regelingen

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

Ondernemers in getroffen sectoren kunnen Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragenExterne link bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dat kan als u een mkb-bedrijf heeft in een getroffen sectorExterne link (zoals horeca, recreatie, cultuur en evenementen). En als uw omzet met meer dan 30% is gedaald door de coronacrisis. De tegemoetkoming helpt u bij het betalen van uw vaste lasten. De TVL geldt vanaf 1 juni tot 1 oktober 2020 en is maximaal € 50.000 voor die periode.

De TVL is de opvolger van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). U kunt de TOGS niet meer aanvragen.

Lees meer over de voorwaarden van de nieuwe TVL-regeling. U kunt de TVL aanvragen tot en met 30 oktober 2020.

TVL heeft invloed op hoogte NOW-subsidie

De TVL wordt gezien als omzet, waardoor de NOW-subsidie mogelijk lager uitvalt.

Bijstand voor ondernemers (Tozo)

U kunt ook in de maanden juni, juli, augustus en september een tijdelijke aanvulling op uw inkomen aanvragen. Deze Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) bedraagt maximaal € 1.500 euro netto per maand. U hoeft deze gift niet terug te betalen. De Tozo is een extra Bbz-ondersteuning. U vraagt de Tozo aan bij de gemeente waar u woont. Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal krijgen tot maximaal € 10.157. Deze lening moet u later wel terugbetalen. In de verlengde regeling, de Tozo 2, wordt het inkomen van uw partner wel meegerekend. In de Tozo 1 telde dit niet mee.

Lees meer over de nieuwe voorwaarden in de Tozo 2.

Tegemoetkoming in de loonkosten (NOW)

Bent u werkgever? Dan kunt u ook in de maanden juni, juli, augustus en september een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud Werkgelegenheid (NOW).

In de NOW 2.0 zijn onder andere de voorwaarden voor ontslag om bedrijfseconomische redenen aangepast. Ook houdt de regeling meer rekening met seizoensbedrijven. UWV berekent de hoogte van uw tegemoetkoming in de NOW 2.0 op basis van de hoogte van het loon in de maand maart, in plaats van januari. Als u de NOW 2.0 aanvraagt, moet u uw werknemers stimuleren om zich bij of om te scholen via het gratis crisisprogramma NL Leert Door.

U kunt de NOW 2.0 aanvragen bij UWVExterne link. De aanvraagperiode voor de NOW 1.0 is gesloten.

Lees meer over de nieuwe voorwaarden in de NOW 2.0.

Extra steun voor de culturele en creatieve sector

De overheid stelt € 300 miljoen beschikbaar voor de culturele en creatieve sector. Daarmee steunt de overheid instellingen, makers en ondernemers zodat zij kunnen investeren voor het volgende seizoen met een aanvullende subsidie of een lening.

Lees meer over extra steun voor de culturele sectorExterne link op Rijksoverheid.nl.

Gratis coaching voor mkb’ers in financiële moeilijkheden

U kunt dit jaar gratis professionele coaching krijgen wanneer u in financiële moeilijkheden komt door de coronacrisis. U kunt hiervoor terecht bij Stichting Ondernemersklankbord (OKB)Externe link.

Geld lenen

Nieuwe kredietregelingen

Verruimde kredietregelingen

  • De Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) voor grote en middelgrote bedrijven is verruimd. U kunt tijdelijk meer geld lenen: maximaal € 150 miljoen per onderneming.
  • De borgstelling MKB-kredieten (BMKB) is verruimd, zodat u sneller en meer geld kunt lenen. Naar deze regeling wordt verwezen als BMKB-C.
  • Kleine ondernemers die een lening hebben bij microkredietenverstrekker Qredits krijgen uitstel van aflossing voor 6 maanden. De rente is in deze tijd verlaagd naar 2%.
  • Tech en creatieve start-ups kunnen een aanvraag doen bij de fondsen van de Seed Capital regeling. De overheid vergroot het budget van de fondsen om innovatieve ondernemingen extra te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

Een volledig overzicht van bestaande kredietregelingen vindt u in de subsidiewijzer.

Dreigt uw bedrijf failliet te gaan?

Lees alles over faillissement.

Verwachte regelingen

Deze regelingen zijn aangekondigd door de overheid, maar nog niet volledig uitgewerkt.

Vangnet voor sociaal advocaten

De regering komt met een tegemoetkomingsregeling voor sociaal advocatenExterne link die hun omzet vanuit gesubsidieerde rechtsbijstand zien dalen met 20%.

Overzicht tijdelijke financiële regelingen

Bekijk het Overzicht financiële regelingenExterne link op Rijksoverheid.nl.

Uitstel van betaling aanvragen en belastingmaatregelen

Als u uw belastingen of aflossingen even niet kunt betalen, kunt u makkelijker uitstel vragen bij de Belastingdienst of bij uw bank. Lees meer over uitstel betaling belastingen en aflossingen.

De Belastingdienst neemt maatregelen om ondernemers en werkgevers te helpen. Zoals versoepelde regels voor het urencriterium, de vennootschapsbelasting en loonheffingen.

Bekijk het Overzicht coronamaatregelen Belastingdienst.

Gezondheidsrisico’s voor u, uw werknemers en uw klanten

Op Rijksoverheid.nl leest u de meest recente informatie over het nieuwe coronavirusExterne link COVID-19. Bijvoorbeeld over wat u moet weten over de mogelijke negatieve gevolgen voor uw bedrijf. En de gezondheidsrisico’s voor uw personeel, klanten en uzelf.

Sommige bedrijven moeten tijdelijk dicht. Andere bedrijven mogen weer open.

Lees wat u moet en kunt doen voor uw werknemers.

Omgaan met gezondheidsrisico’s voor uw werknemers

Neem maatregelen tegen verspreiding van het virus op de werkvloer. Laat uw werknemers indien mogelijk thuiswerken. Neem direct contact op met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)Externe link als u twijfelt over specifieke situaties.

Rechten en plichten van u en uw werknemers

De overheid geeft antwoord op de veelgestelde vragen over het coronavirusExterne link voor werkgevers en werknemers.

Coronamaatregelen voor bedrijven

Er zijn regels voor bedrijven om het coronavirus onder controle te houden. Als het aantal besmettingen stijgt, kunnen regels veranderen. Lees per branche welke regels er gelden:
Bekijk een overzicht van de maatregelen in de factsheet basisregelsExterne link op Rijksoverheid.nl.

Coronaprotocollen

Op Mijncoronaprotocol.nlExterne link vindt u per branche de nieuwe protocollen die zijn gemaakt voor een werkbare situatie in de 1,5 metersamenleving. In een protocol staan de basisafspraken waar iedereen zich aan moet houden. Let op: een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen voor de werkvloer.

Evenementen, internationale reizen en vervoer

Een evenement organiseren of bezoeken

Volg de actuele adviezen van het RIVMExterne link en neem bij twijfel contact op met het landelijke publieksinformatienummer 0800-1351. Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +312 0205 1351.

Reisbeperking voor niet-Europese reizigers deels opgeheven

Sinds 1 juli mogen mensen vanuit sommige landen buiten de EU weer naar Nederland reizen. Dit geldt voor reizigers vanuit Australië, Canada, Georgië, Japan, Marokko, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Zuid-Korea, Thailand, Tunesië en Uruguay.

Voor de overige landen buiten de EU geldt er nog steeds een reisbeperking naar Nederland. Uit deze landen mag u alleen mensen naar Nederland laten komen als het strikt noodzakelijk is. Bijvoorbeeld zorgverleners, vervoerders van noodzakelijke goederen of diplomaten.

Check op Rijksoverheid.nl voor wie de reisbeperking geldtExterne link.

Werkbezoek naar het buitenland

Moet u voor zaken of een beurs naar het buitenland? Overweeg dan of het noodzakelijk is om deze reis te maken. Informatie voor reizigersExterne link vindt u op Rijksoverheid.nl. Bekijk de belangrijkste ontwikkelingen over het coronavirus en internationaal zakendoen op de landenpagina's van RVOExterne link.

Handelsmissies van de overheid

Actuele informatie over handelsmissiesExterne link die door de overheid zijn georganiseerd, vindt u op RVO.nl. Heeft u zich opgegeven voor een missie en is die uitgesteld of geannuleerd? Dan krijgt u hierover persoonlijk bericht. Wilt u weten of een missie waarin u interesse heeft nog doorgaat? Neem dan contact op met de contactpersoon voor de betreffende missie. Deze vindt u op de pagina van de betreffende missie op RVO.nl.

Vrachtverkeer en goederenvervoer

Reisadviezen voor EU-landen gelden niet voor het vervoer van noodzakelijke goederen, zoals voedsel, medische apparatuur en medicijnen. Vervoerders kunnen in landen met een aangescherpt reisadvies in- en uitreizen, zowel door de lucht, over het spoor en over het water. Lees de actuele informatieExterne link over vervoer tijdens de coronacrisis op de website van Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Informatiepunten

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Rijksoverheid:

Kamer van Koophandel (KVK):

Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO):

Ministerie van Buitenlandse Zaken:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

FME Ondernemersorganisatie:

TechLeap.nl:

Coronacalculator (VNO-NCW, MKB-Nederland):

Deze informatie is geplaatst door

KVK
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Belastingdienst