UPDATE Coronavirus: wegwijzer voor ondernemers

Deze informatie is geplaatst door

KVK

Het nieuwe coronavirus COVID-19 en de maatregelen om verspreiding te voorkomen raken veel ondernemers. Om u te steunen, neemt de overheid extra maatregelen. Op deze pagina leest u welke maatregelen dit zijn. En bij welke overheidsorganisaties u terechtkunt voor advies of om zaken te regelen.

Steunpakket 2 gaat in op 1 juni

Op 20 mei heeft het kabinet de steunmaatregelen met 3 maanden verlengd en uitgebreid. Ook zijn er nieuwe voorwaarden toegevoegd. Het nieuwe steunpakket gaat in vanaf 1 juni.

In het kort:

Maatregelen voor ondernemers vanwege het coronavirus

€ 4.000 voor ondernemers in getroffen sectoren (TOGS)

Ondernemers in een aantal specifieke sectorenExterne link die hard getroffen zijn door de coronamaatregelen kunnen tot en met 15 juni 2020 een tegemoetkoming krijgen. U kunt de TOGS aanvragen tot 26 juni. Dit is een belastingvrije gift. U kunt de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Na 15 juni gaat een nieuwe regeling in: de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL).

Lees meer over de voorwaarden van de TOGS.

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

Vanaf half juni kunt u de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dat kan als u een mkb-bedrijf heeft in een getroffen sectorExterne link (zoals horeca, recreatie, cultuur en evenementen) met maximaal 250 werknemers. En als uw omzet met meer dan 30% is gedaald door de coronacrisis. De tegemoetkoming helpt u bij het betalen van uw vaste lasten. De TVL geldt vanaf 1 juni tot en met 31 augustus 2020 en is maximaal € 20.000 voor die periode.

Lees meer over de voorwaarden van de nieuwe TVL-regeling.

TVL heeft invloed op hoogte NOW-subsidie

De TVL wordt gezien als omzet, waardoor de NOW-subsidie mogelijk lager uitvalt.

Tegemoetkoming in de loonkosten (NOW)

U kunt ook in de maanden juni, juli en augustus een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud Werkgelegenheid (NOW). In de NOW 2.0 zijn onder andere de voorwaarden voor ontslag om bedrijfseconomische redenen aangepast.

U kunt de NOW aanvragen bij UWVExterne link. UWV berekent de hoogte van uw tegemoetkoming in de NOW 2.0 op basis van de hoogte van het loon in de maand maart. Als u de NOW aanvraagt wordt u verplicht om uw werknemers te stimuleren voor bij- en omscholing via het crisisprogramma NL leert door.

Lees meer over de nieuwe voorwaarden in de NOW 2.0.

Bijstand voor ondernemers (Tozo)

U kunt ook in de maanden juni, juli en augustus een tijdelijke aanvulling op uw inkomen aanvragen. Deze Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) bedraagt maximaal € 1.500 euro netto per maand. U hoeft deze gift niet terug te betalen. De Tozo is een extra Bbz-ondersteuning. U vraagt de Tozo aan bij de gemeente waar u woont. Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal krijgen tot maximaal € 10.157. Deze lening moet u later wel terugbetalen. In de verlengde regeling, de Tozo 2, wordt het inkomen van uw partner wel meegerekend. In de Tozo 1 telde dit niet mee.

Lees meer over de nieuwe voorwaarden in de Tozo 2.

Gratis coaching voor mkb’ers in financiële moeilijkheden

U kunt dit jaar gratis professionele coaching krijgen wanneer u in financiële moeilijkheden komt door de coronacrisis. U kunt hiervoor terecht bij Stichting Ondernemersklankbord (OKB)Externe link.

Tijdelijk geld lenen

 • De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door.
 • De Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) voor grote en middelgrote bedrijven is verruimd. U kunt tijdelijk meer geld lenen: maximaal € 150 miljoen per onderneming.
 • De borgstelling MKB-kredieten (BMKB) is verruimd, zodat u sneller en meer geld kunt lenen. Naar deze regeling wordt verwezen als BMKB-C.
 • Kleine ondernemers die een lening hebben bij microkredietenverstrekker Qredits krijgen uitstel van aflossing voor 6 maanden. De rente wordt in deze tijd verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits hiervoor met 6 miljoen euro.
 • Start-ups, scale-ups en innovatieve mkb'ers kunnen een Corona-overbruggingslening (COL) aanvragen. De overheid stelde hiervoor eerder in totaal € 100 miljoen beschikbaar en vult dit bedrag in het tweede steunpakket aan met nog eens € 150 miljoen. Of u kunt een aanvraag doen bij de fondsen van de Seed Capital regeling. De overheid vergroot het budget van de fondsen om innovatieve ondernemingen extra te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

Dreigt uw bedrijf failliet te gaan?

Lees alles over faillissement.

Verwachte maatregelen

Deze maatregelen zijn aangekondigd door de overheid, maar nog niet volledig uitgewerkt. Kijk regelmatig op deze pagina voor updates.

 • Extra steun voor de cultuursector:

  De overheid stelt € 300 miljoen beschikbaar voor de cultuursectorExterne link. Daarmee steunt de overheid instellingen die belangrijk zijn. Op die manier kunnen zij na de crisis zorgen dat ondernemers in de culturele sector weer opdrachten krijgen.

 • Seizoenswerk:

  Er komt een aparte regeling voor bedrijven die grotendeels afhankelijk zijn van seizoenswerk.

 • Flexwerkers:

  De overheid zoekt samen met UWV naar een oplossing om flexwerkers die na 1 maart zonder werk zijn komen te zitten door de coronacrisis en geen recht hebben op een uitkering, toch financieel te helpen. Het kabinet heeft in het tweede steunpakket nog geen besluit over de regelingExterne link genomen.

 • Overbruggingskrediet kleine bedrijven (KKC):

  Kleine ondernemers kunnen binnenkort een lening tot € 50.000 aanvragen via de Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC). U kunt nu nog geen aanvraag doen, de regeling moet nog worden uitgewerkt. De aanvraag doet u straks via uw kredietverstrekker, bijvoorbeeld uw bank.

 • Vangnet voor sociaal advocaten:

  Het kabinet komt met een tegemoetkomingsregeling voor sociaal advocatenExterne link die hun omzet vanuit gesubsidieerde rechtsbijstand zien dalen met 20%. De regeling moet nog worden uitgewerkt.

Overzicht tijdelijke financiële regelingen

Bekijk het Overzicht financiële regelingenExterne link op Rijksoverheid.nl.

Uitstel van betaling aanvragen en belastingmaatregelen

Als u uw belastingen of aflossingen even niet kunt betalen, kunt u makkelijker uitstel vragen bij de Belastingdienst of bij uw bank. Lees meer over uitstel betaling belastingen en aflossingen.

De Belastingdienst neemt maatregelen om ondernemers en werkgevers te helpen. Zoals versoepelde regels voor het urencriterium, de vennootschapsbelasting en loonheffingen. Bekijk het Overzicht coronamaatregelen Belastingdienst.

Gezondheidsrisico’s vanwege het coronavirus voor u, uw werknemers en uw klanten

Op Rijksoverheid.nl leest u de meest recente informatie over het nieuwe coronavirusExterne link COVID-19. Bijvoorbeeld over wat u moet weten over de mogelijke negatieve gevolgen voor uw bedrijf. En de gezondheidsrisico’s voor uw personeel, klanten en uzelf.

Sommige bedrijven moeten tijdelijk dicht. Andere bedrijven mogen binnenkort weer open. Welke bedrijven dit zijn en tot wanneer dit geldt, leest u in het overzicht van bedrijven die verplicht moeten sluitenExterne link op KVK.nl.

Lees wat u moet en kunt doen voor uw werknemers.

Versoepelen van maatregelen

Het kabinet versoepelt stapsgewijs de maatregelen. Dit kan alleen als het coronavirus onder controle blijft. Wat wanneer kan leest u in de factsheet basisregels van RijksoverheidExterne link.

Omgaan met gezondheidsrisico’s voor uw werknemers

Neem maatregelen tegen verspreiding van het virus op de werkvloer. Laat uw werknemers indien mogelijk thuiswerken. Neem direct contact op met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)Externe link als u twijfelt over specifieke situaties.

Rechten en plichten van u en uw werknemers

De overheid geeft antwoord op de veelgestelde vragen over het coronavirusExterne link voor werkgevers en werknemers.

Evenementen, internationale reizen en vervoer

Een evenement organiseren of bezoeken

Volg de actuele adviezen van het RIVMExterne link en neem bij twijfel contact op met het landelijke publieksinformatienummer 0800-1351. Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +312 0205 1351.

Tijdelijke reisbeperking voor niet-Europese reizigers

Voor reizigers van buiten Europa geldt tot voorlopig 15 juni 2020 een reisbeperking naar alle EU-landen, de Schengenlanden en het VK. U mag alleen mensen uit niet-Europese landen naar Nederland laten komen als het strikt noodzakelijk is. Bijvoorbeeld zorgverleners, vervoerders van noodzakelijke goederen of diplomaten.

Check op Nederlandenu.nl voor wie de reisbeperking geldtExterne link.

Werkbezoek naar het buitenland

Moet u voor zaken of een beurs naar het buitenland? Overweeg dan of het noodzakelijk is om deze reis te maken. Informatie voor reizigersExterne link vindt u op Rijksoverheid.nl. Bekijk de belangrijkste ontwikkelingen over het coronavirus en internationaal zakendoen op de landenpagina's van RVOExterne link.

Handelsmissies van de overheid

Actuele informatie over handelsmissiesExterne link die door de overheid zijn georganiseerd, vindt u op RVO.nl. Heeft u zich opgegeven voor een missie en is die uitgesteld of geannuleerd? Dan krijgt u hierover persoonlijk bericht. Wilt u weten of een missie waarin u interesse heeft nog doorgaat? Neem dan contact op met de contactpersoon voor de betreffende missie. Deze vindt u op de pagina van de betreffende missie op RVO.nl.

Vrachtverkeer en goederenvervoer

Reisadviezen voor EU-landen gelden niet voor het vervoer van noodzakelijke goederen, zoals voedsel, medische apparatuur en medicijnen. Vervoerders kunnen in landen met een aangescherpt reisadvies in- en uitreizen, zowel door de lucht, over het spoor en over het water. Lees de actuele informatieExterne link over vervoer tijdens de coronacrisis op de website van Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Informatiepunten

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM):

Rijksoverheid:

Kamer van Koophandel (KVK):

Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO):

Coronavirus: gevolgen voor zakendoenExterne link

Ministerie van Buitenlandse Zaken:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

Steffie legt corona eenvoudig uitExterne link

FME Ondernemersorganisatie:

Meld- & informatiepunt voor de technologische industrie Externe link

TechLeap.nl:

COVID-19 Startup Guide Externe link

Coronacalculator (VNO-NCW, MKB-Nederland):

Coronacalculator: Bereken hoe corona-regelingen uw onderneming helpenExterne link

Deze informatie is geplaatst door

KVK